Pandemin har visat sig vara en berättelse om två system

av professor Radhika Desai

I denna insiktsfulla artikel av professor Radhika Desai, som ursprungligen publicerades i CGTN, förklaras varför de avancerade kapitalistiska länderna - särskilt de mest nyliberala och kapitaliserade - har presterat så dåligt i samband med Covid-19-pandemin och varför de socialistiska länderna har klarat sig så mycket bättre. 

När världen markerade den andra internationella dagen för epidemisk beredskap (IDEP) den 27 december 2021 är inget tydligare än att världens rikaste och mäktigaste länder inte var redo inför pandemin. Den mycket smittsamma Omicron orsakade flygförseningar och inställda flygningar genom att flygbesättningar smittades, särskilt i USA.

Hô Chí Minh City genomförde Covid-19-vaccinering på natten.
Bildkälla: Dan Tri International

Varför klarar sig de rikaste länderna så dåligt mot viruset?

Det beror inte bara på att de har roffat åt sig av de tillgängliga vaccinerna genom att ge andra och tredje doser medan viruset rasat och muterat på andra håll. Det är inte bara det att de har lämnat åt Kuba, Kina och Ryssland att donera 600 miljoner vaccindoser till Afrika, samtidigt som Kanada destruerar vaccin och samtidigt som USA för ett nytt kallt krig med Kina och splittrar världen — i stället för att delta i en gemensam världsinsats mot pandemin.

Faktum är att pandemin har visat sig vara en berättelse om två system. Världens rikaste länder, ledda av de mest nyliberala och finansialiserade länderna, USA och Storbritannien, har presterat uselt medan de socialistiska länderna, ledda av Kina, har presterat mycket bättre.

Se bara på en enda indikator. Vid den andra IDEP-undersökningen, enligt den allmänt betrodda webbplatsen Our World in Data, uppgick de bekräftade kumulativa COVID-19-dödsfallen per miljon till 2.450,20 för USA och 2.171,55 för Storbritannien, medan siffran för Vietnam var 320,04 och för Kina endast 3,21. Till och med Kuba, som är beroende av turism och som är ödelagt av olagliga USA-sanktioner, låg på 735,23.

Faktum är att de rika länderna inte har bekämpat viruset utan prioriterat tre andra saker.

 • För det första är deras mål inte att stoppa utan att “platta ut kurvan” för infektioner så att deras offentliga hälsovårdssystem, som är utarmade av decennier av nyliberala nedskärningar, inte blir överväldigade. I stället för att hälso- och sjukvårdssystemen räddar medborgarna i dessa länder uppmanas medborgarna att rädda hälso- och sjukvårdssystemen i stället.
 • För det andra har man under parollen att man måste balansera räddning av “liv” mot räddning av “försörjning” räddat miljardärers förmögenheter och kapitalisters tillgångar samtidigt som man tvingar miljontals av de mest marginaliserade arbetande människorna att utsätta sig för viruset och drabbas av sjukdom och till och med död. Deras senaste slogan är att människor måste lära sig att “leva med viruset”. Vad de menar är att medan eliterna håller sig säkra hemma och i ultraresena sällsynta miljöer, hålls en kvinnlig och icke vit klass av “viktiga arbetare” utsatta för viruset.
 • Slutligen prioriterade de vacciner framför allt annat, vilket gynnar Big Pharma och undviker frågan om att öka personalstyrkan, finansieringen och den samhällsbaserade kapaciteten för testning, spårning och stödd isolering i deras hälsovårdssystem, vilket är nyckeln till att bekämpa denna pandemi och oundvikliga framtida pandemier, vilket särskilt Kinas erfarenheter har visat. Den nyliberala omerta eller tystnadskoden om utbyggnad av hälsovårdsanläggningar förblir obruten.

Det nya kalla kriget har faktiskt gjort det omöjligt för västvärlden att lära sig av Kina. Inte bara avfärdas Kinas erfarenheter och framgångar som “auktoritära”, inte bara har stora studier noggrant undvikit att inkludera Kina, utan på senare tid har stora nyhetsbyråer börjat kritisera Kina för dess “maximala förtryck” och “noll COVID”-strategi.

För The Economist är “Kinas försök att eliminera viruset, snarare än att bara hantera det, säkert kostsamma”. Financial Times klagar över att “Kinas ansträngningar för att kontrollera pandemin har bidragit till en bredare ekonomisk avmattning”. Sådana klagomål bortser helt från det faktum att Kina har räddat liv och försörjning mycket bättre än västvärlden.

Vacciner är inte och kan inte vara silverkulor mot viruset. De minskar endast risken för överföring, sjukligheten och dödligheten. Dessutom förblir en stor del av världen i alla fall ovaccinerad och är värd för mutationer.

Till sist var vaccinationsnivån alltför länge långt under den nivå som krävs för att uppnå flockimmunitet, även i många av de rika länderna — vilket främst beror på den opålitlighet, med vilken regeringarna har behandlat så många av sina egna medborgare, framför allt marginaliserade grupper. De fortsätter detta genom att stigmatisera de ovaccinerade i stället för att nå ut till dem och samarbeta med dem. Det är därför länder som USA, om inget mirakel inträffar, står inför en rekursiv cykel av utbrott och nedstängningar — kanske är det därför som ett mirakel har blivit det nya hoppet.

När världen nu [den 31 december 2021] avslutar ett andra pandemiskt år, har Omicron väckt hoppet om att den, genom att bli den dominerande varianten och omvandla det nya coronaviruset till ett vanligt förkylningsvirus, som endast de mest sårbara måste skyddas mot, kan få slut på pandemin. Det är anmärkningsvärt att detta är västvärldens bästa hopp om att slippa pandemin. Räddningen låg inte i något som offentliga myndigheter eller ens kapitalismens berömda vetenskapliga, tekniska eller innovativa kapacitet gjorde, utan i naturens egen barmhärtighet. Det är alltså till denna primitiva punkt, som kapitalismen lyckas driva Upplysningen.

Radhika Desai är professor vid institutionen för politiska studier, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada och är författare till Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (2013), Slouching Towards Ayodhya: From Congress to Hindutva in Indian Politics (2004) och Intellectuals and Socialism: ‘Social Democrats’ and the Labour Party (1994), en månadens bok i New Statesman och Society Book of the Month, samt redaktör för Revitalizing Marxist Theory for Today’s Capitalism (2010) och Developmental and Cultural Nationalisms (2009). Hon är också författare till ett flertal artiklar i Economic and Political Weekly, New Left Review, Third World Quarterly och andra tidskrifter samt i redigerade samlingar om partier, politisk ekonomi, kultur och nationalism.

Hon arbetar nu på ytterligare en bok, The Making of the Indian Capitalist Class.

Radhika Desai är tillsammans med Alan Freeman redaktör för bokserien Future of Capitalism från Pluto Press.

Expansionen är kapitalismens hjärtslag

Kapitalismen kan inte existera utan expansionen. Nolltillväxt är vägen till en hållbar framtid.

Expansionen är kapitalismens hjärtslag: Kapitalismen kan inte existera utan expansionen. Nolltillväxt är vägen till en hållbar framtid,” anser Hampus Cronander, som citerar både Olof Palme och Vladimir Lenin.

Olof Palme sade att vi måste våga satsa på nolltillväxt och Vladimir Lenin sade att imperialismen är kapitalismens högsta stadium. Lenins ord är en varning för vad som oundvikligen kommer att inträffa, om kapitalismen tillåts vara norm för samhället, medan Palmes ord beskriver nödvändigheten av att avnormalisera kapitalismen för att stoppa imperialismen med alla dess implikationer.

Imperialismen yttrar sig först i företag som nått gränsen för organisk tillväxt. När marknadens behov av produkten är mättat måste företaget hitta nya sätt att fortsätta växa.

Dels tillverkas produkter med avsiktligt begränsad livslängd, för att det ständigt skall finnas ett behov att ersätta uttjänta produkter, och dels försöker företaget att ta marknadsandelar av konkurrenter eller helt enkelt köpa konkurrenterna tills en monopolsituation uppstår.

För att lyckas med detta krävs anrikning av kapital (för marknadsföring eller företagsförvärv). För anrikning av kapital krävs exploatering av arbetskraft och/eller råvaror.

När den nödvändiga exploateringen inte är möjlig i företagets säte, flyttas produktionen till platser där arbetarnas rättigheter och/eller naturskyddet är eftersatta och exploateringsmöjligheten större.

När väl en monopolställning på hemmamarknaden uppnåtts, måste nya marknader erövras. När nationella företagsimperiet tar sig in på andra marknader, kan detta ske antingen organiskt (där behovet av produkten ännu ej är mättat) eller genom förvärv / prisdumpning på en mättad marknad.

I en kapitalistisk värld bestående av nationer, konkurrerar nationalstaterna med varandra i symbios med de företag, som har sina säten i respektive nationalstat. För att skydda sina kapitalister och därmed sin egen överlägsenhet, arbetar nationalstaterna med en uppsättning allt hotfullare diplomatiska verktyg. Dessa inkluderar:

 • Tullar
 • Handelsavtal
 • Frihandelsavtal
 • Finansiella påtryckningar
 • Infiltration och sabotage
 • Militära påtryckningar
 • Militära operationer

När Palme konstaterar att vi måste våga satsa på nolltillväxt, så säger han implicit att resultatet av att stoppa miljöförstöringen, stoppa exploateringen av arbetskraften och stoppa överexploateringen av naturresurserna är nolltillväxt.

Nolltillväxt betyder alltså både avsaknad av oorganisk expansion och avsaknad av ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till att kapitalismens hjärta stannar. Nolltillväxt eliminerar de ekonomiska motiven för imperialismen. Nolltillväxt ökar betydligt förutsättningarna för fred.

VACCINATIONSRASISM

När jag imorse satte mig i bilen hade jag TeleSur Live i hörlurarna. En journalist från Pakistan talade om de återkommande filovirusepidemierna i västra och subsahariska Afrika. Framförallt berörde han att forskningen kring vacciner mot mRNA-virus startat redan på 1960-talet, intensifierats på 1970-talet och gett resultat på 1990-talet. Men eftersom dödliga filovirusepidemier knappt förekommit på norra halvklotet har tillämpad forskning för industriell framställning av dessa vacciner inte varit “kommersiellt intressant”.

Med COVID-19 var det en annan sak, time to market var så kort att man förstod att medicinjättarna vädrat guld. Det bekräftades när undantag från patentlagstiftningen inte kunde komma på fråga för USA-hegemonin. Pengar är ju som bekant viktigare än liv för de som redan har mest. Det verifierades dessutom av att det var Ryssland, Kina och Kuba som 2021 skänkte COVID-19-vaccin till Afrika (medan Kanada valde att destruera sitt överskott).

För Kuba, ett litet land med drygt tio miljoner invånare, som i sextio år utsatts för en förödande USA-ledd blockad, är den internationella solidariteten en självklarhet. Det rådde aldrig någon tvekan om ifall den karibiska ön skulle skänka vacciner till nödställda länder eller ej. Sådant är mer självklart för detta heroiska land, som med knappa resurser och låg BNP/capita är oerhört rikt på initiativ och medkänsla. Sedan 1959 har kubanska insatser på de mest svårtillgängliga och farliga platser räddat liv och bidragit till frihet, utbildning och hälsa. [¡Viva el commandante Fidel Alejandro Castro Ruz! ¡Viva Cuba!]

Epidemier, svält och humanitära katastrofer i västra och subsahariska Afrika just nu. Källa: WHO

Tunde Asaju från Ottawa, Kanada och med rötter i Sydafrika och Nigeria skrev en krönika om Västvärlden och dess vaccinationsrasism för Nigeria News den 30 November, 2021:

«Fredagen den 26 november kavlade jag upp ärmen för att få en boosterspruta av Covid-19-vaccinet. I och med den åtgärden har jag genomfört det föreskrivna antalet sprutor för att hålla mig relativt säker mot sjukdomen. Först tog jag Pfizer- och nu två Moderna-sprutor. Jag har tur, inte på grund av min hudpigmentering utan på grund av det land jag bor i och för tillfället den typ av jobb jag har.

Om jag bodde i Nigeria eller någon annanstans i Afrika skulle jag kanske inte ha den förmånen. De flesta av mina landsmän hade ett av två eller tre vaccinalternativ – det brittiska Astra-Zeneca-vaccinet, det kinesiska Sinovac- eller det ryska Sputnik-vaccinet.

I juli 2021 förstörde Kanada hundratusentals flaskor av Astra-Zeneca-vaccinet innan man upphörde att använda det lokalt. Förenta staterna, vars centrum för sjukdomskontroll är väl respekterat över hela världen, tog lång tid på sig för att licensiera Astra-Zenecas vaccin för användning på hemmaplan, trots att tusentals medborgare dog av viruset.

Enligt de insamlade bevisen är skillnaden mellan Astra-Zeneca och andra sprutor att den är lättare att förvara och använda. De tidiga sprutorna från Moderna och Pfizer krävde kylning på en nivå som fattiga länder inte har tillgång till. Det är en utvecklingsklyfta som de flesta av dem inte har kapacitet att överbrygga inom den tid som krävs för att skydda sina medborgare och hålla sina bräckliga ekonomier igång.

Det andra skälet är att de utvecklade länderna helt enkelt gick för långt för att köpa upp varje potentiell flaska av vaccinet från Pfizer och Moderna och därmed utestänga utvecklingsländerna från att köpa det. Så sent som förra veckan avslöjades det att Botswana köpte en flaska av ett av dessa vacciner för 29 dollar, nästan tre gånger så mycket som de utvecklade länderna betalade till tillverkaren för samma flaska. Ironiskt nog har miljontals utgångna vaccindoser förstörts i många utvecklade länder. Det är något som inte stämmer här, killar.

På höjden av vad som har kallats den första, andra och tredje vågen av denna pandemi, tryckte mäktiga länder i norr på för att vaccinera sina medborgare och permanenta invånare. Afrikanska länder hade å andra sidan medborgare som påverkades av religiöst hokus-pokus och konspirationsteorier i en världsdel där människor överlever mest på böner och mirakel.

Många afrikanska länder valde de ryska och kinesiska vaccinerna eftersom de var de enda länder som var vänliga nog att tillhandahålla dem gratis, trots att västvärlden ansåg att dessa vacciner var osäkra och hittills inte erkändes för resor eller uppehållstillstånd.

Även om sjuklighetsrationen inte var särskilt tung i Afrika, med undantag för länderna i södra Afrika, tvingades många av de fattiga länderna att anta samma nedstängningspolitik som sina västerländska allierade. Sanningen är att dessa åtgärder hade en värre effekt på medborgarna än själva pandemin och tvingade många till en för tidig död. Det finns knappast något land i Afrika som har en välfärdspolitik som har en direkt inverkan på det socioekonomiska livet för dess myllrande miljarder. I väst gick de lindrande åtgärderna dit de behövdes medan sjukhusen tog hand om de svårt sjuka.

De afrikanska länderna kände till effekten av att inte följa de globala bästa metoderna, även om de inte hade någon ekonomisk eller social grund för att göra det. De tvingades att följa reglerna och stängde ned bräckliga ekonomier och komatösa verksamhetssystem.

Den svarta rasen är den svåraste rasen att övertyga om altruismen i vetenskapliga experiment. Det var vi som användes som försökskaniner för varje vetenskapligt och pseudovetenskapligt experiment under årtiondena. Överlevande från Tuskegee-experimentet finns fortfarande kvar bland oss – de injicerades avsiktligt med syfilis för att testa motgiftens effektivitet.

De framsteg som görs i dag inom cancerforskningen kommer från ett oetiskt experiment på en svart kvinna, Henrietta Larks. På makro- och mikronivå, vem vet vilka andra experiment som har utförts av experimentella rasister?

Vem vet vad som skulle avslöjas femtio år senare när experimentella filer har avklassificerats. Vem vet vad som skulle avslöjas när vi får veta hur hiv/aids, ebola etc. främst drabbar fler färgade människor än andra.

Därför luktar den alarmistiska takt med vilken det så kallade internationella samfundet införde ett generellt förbud mot Sydafrika för att ha avslöjat Omicron-varianten av Covid-19 rasism.

Icke-rasifierade experter kämpar för att dölja sin chock och sitt förakt inför västvärldens knäppgökreaktion på en variant som avslöjats i Afrika!

Inom 48 timmar efter tillkännagivandet utökas flygförbuden över hela Afrika. Äntligen verkar det som om det finns en bra ursäkt för att stänga av kontinenten. Det är inte längre någon nyhet att vissa “experter” är chockade över att Afrika, trots att de förlorade tusentals människor, bara förlorade hundratals, trots sin förfallna hälsovård och sociala infrastruktur.

Det finns en frenetisk iver för att isolera de som nyligen har rest till någon del av Afrika med ofta dyra och improviserade karantänsregler. Detta spelar in i den berättelse som ser färgade människor som smittbärare av sjukdomar.

Med tanke på Covids försvagande effekt på den globala befolkningen och dess ekonomi är det lämpligt att regeringarna vidtar åtgärder för att förhindra dess spridning. Det stora problemet är att även om detta är den mest muterade formen av viruset finns det hittills inga bevis som visar att det har en försvagande effekt på någon. Vetenskapen är faktiskt tyst om huruvida de som nu har testats och befunnits bära på viruset har insjuknat eller inte om de har tagit minst två doser av Covid-vaccinet. Så varför så bråttom?

Experter säger att det skulle behövas ytterligare två veckor för att övervaka sjukdomsfrekvensen för Omicron-varianten för att veta om detta verkligen är något att oroa sig för. Vissa säger att denna typ av reaktion kan tvinga sydafrikanerna och andra i framtiden att hålla tyst om de upptäcker en sjukdom som kan vara ett bekymmer för resten av världen. Det är inte omöjligt med tanke på att Deltavarianten också “upptäcktes” där med en liknande reaktion.

Det finns inga tecken i Sydafrika på att fler människor dör av denna variant för att motivera de alarmistiska nyheterna och pseudoanalyserna som mäktiga västerländska nyhetsportaler har lagt fram. Det finns en skamlig hype som spelar in i en lika skamlig berättelse.

Jag är inte vetenskapsman, men det hade varit lämpligare att varna för de hot som denna variant utgör för icke-vaccinerade personer var som helst och behovet av att fortsätta att följa de protokoll som är kända för att begränsa spridningen av denna sjukdom. Det hade varit bättre att uppmana till försiktighet och vänta till de första två eller tre veckorna efter identifieringen innan man tillgriper förbud och isolering av den afrikanska nationen.

Även om de flesta afrikanska länder inte har kapacitet att vaccinera alla sina medborgare finns det bevis för att fler människor är villiga, ja skulle tvingas ta vaccinet mot sin vilja i Afrika än på andra håll i västvärlden.

Så sent som förra veckan lade Kanada fram en lag som kriminaliserar protester mot vaccinering på sjukhus och i närheten av skolor i samband med att landet införde sitt vaccinationsprogram för ungdomar. Mycket få, om ens några sådana protester har ägt rum i någon del av Afrika.

Experter säger att sådana här farsoter kommer vart 100:e år och stannar kvar i fem år. Vi är bara inne på det andra eller tredje året av denna farsot och vi har överlevt så här långt tack vare teknikens framsteg och samarbetet med goda människor som kavlat upp ärmarna i hopp om att livet är värt att bevara även om det bara är för ytterligare en eländig dag!

Det sätt på vilket världen slutligen behandlar denna nya utveckling från Sydafrika skulle ha starka förgreningar för framtida kampanjer för att begränsa spridningen av inte bara detta virus, utan även andra som sannolikt skulle komma efter det.»

Marburg och ebola virussjukdomar

Marburg- och ebolavirus är två medlemmar av familjen Filoviridae (filovirus). Även om de två sjukdomarna orsakas av olika virus är de kliniskt likartade. Båda sjukdomarna är sällsynta, kan orsaka dramatiska utbrott med hög dödlighet och sprids på likartat sätt.

Marburgs hemorragiska feber (MHF)

Fruktfladdermöss anses vara naturliga värdar för Marburgviruset. Marburgviruset, som orsakar allvarlig viral hemorragisk feber, överförs till människor från fladdermöss och sprids mellan människor genom överföring från människa till människa. Det finns ingen specifik antiviral behandling eller vaccin. Marburgviruset är orsak till Marburg hemorragisk feber (MHF), en sjukdom med en dödlighetskvot på upp till åttioåtta procent.

Ebola virussjukdom (EVD)

De återkommande utbrotten av ebola virussjukdom kan ha en förbisedd förklaring.

Ebolaviruset kan gömma sig i hjärnan (hos de som tillfrisknat från EVD och återhämtat sig efter medicinsk behandling) utan att orsaka symtom och orsaka återkommande infektioner, enligt en studie av en grupp som jag ledde och som publicerades i tidskriften Science Translational Medicine.[1]

Ebola är en av de dödligaste infektionssjukdomarna som mänskligheten känner till, med en genomsnittlig dödlighet på cirka femtio procent. Ebola är känt för att ha en hög grad av viral persistens, vilket innebär att viruset finns kvar i kroppen även efter att patienten har återhämtat sig. Men var detta gömställe kunde finnas var, fram tills nu, i stort sett helt okänt.

År 2021 skedde tre utbrott av EVD i Afrika, alla kopplade till tidigare smittade överlevande. Ebola återkom också i Guinea samma år, med koppling till en överlevande från ebolautbrottet 2013-2016.[2]

Ebolautbrottet 2013-2016

Ebolaviruset sprids genom direktkontakt (t.ex. genom trasig hud eller slemhinnor i ögon, näsa eller mun) med:

 • Blod eller kroppsvätskor (urin, saliv, svett, avföring, kräkningar, bröstmjölk, fostervatten och sperma) från en person som är sjuk eller har dött av EVD.
 • Föremål (t.ex. kläder, sängkläder, nålar och medicinsk utrustning) som förorenats med kroppsvätskor från en person som är sjuk eller har dött av EVD.
 • Infekterade primater, fladdermöss eller skogsantiloper.
 • Sperma från en man som återhämtat sig från ebola (genom oral-, anal- eller vaginalsex).
[Ett kontaminerat föremål kan förbli smittsamt i flera dagar, vilket innebär att kroppsvätskor, från ett smittat djur eller en smittad människa, som lämnas kvar på ett föremål kan sprida viruset.]

Viruset kan finnas kvar i vissa kroppsvätskor (inklusive sperma) från en patient som har återhämtat sig från EVD, även om de inte längre har några symptom på allvarlig sjukdom. Det finns inga bevis för att ebola kan spridas genom sex eller annan kontakt med vaginala vätskor från en kvinna som tillfrisknat från EVD.

När människor smittas av ebola börjar de inte utveckla tecken eller symtom direkt. Denna period mellan exponering för en sjukdom och att de får symtom kallas inkubationstid. En person kan endast sprida ebola till andra människor efter att de har utvecklat tecken och symtom på EVD.

Forskare tror att människor först smittas av ebolaviruset genom kontakt med ett infekterat djur, t.ex. en fruktfladdermus eller en icke-mänsklig primat. Detta kallas för en spillover-händelse. Därefter sprids viruset från person till person och kan potentiellt påverka ett stort antal människor.

Dessutom är det inte känt att ebolaviruset överförs via livsmedel. I vissa delar av världen kan dock ebolaviruset spridas genom hantering och konsumtion av kött från vilda djur eller jagade vilda djur som är infekterade med ebolavirus. Det finns inga bevis för att myggor eller andra insekter kan överföra ebolavirus.

Ibland insjuknar människor i EVD efter att ha kommit i kontakt med smittade djur, vilket kan leda till ebolautbrott som sprids från person till person. Det har vid ett fåtal tillfällen förts till USA av personer som smittats i andra länder; i ett fall spred en patient med ebolaviruset vidare till två sjuksköterskor som vårdade honom. Hittills har endast fyra fall av ebolavirus diagnostiserats i USA.

När man bor i eller reser till en region där ebolavirus kan förekomma finns det ett antal sätt att skydda sig och förhindra spridning av EVD:

 • Undvik kontakt med blod och kroppsvätskor (t.ex. urin, avföring, saliv, svett, kräkningar, bröstmjölk, fostervatten, sperma och vaginala vätskor) från personer som är sjuka.
 • Undvik kontakt med sperma från en man som har återhämtat sig från EVD, tills tester visar att viruset är borta från hans sperma.
 • Undvik kontakt med föremål som kan ha kommit i kontakt med en smittad persons blod eller kroppsvätskor (t.ex. kläder, sängkläder, nålar och medicinsk utrustning).
 • Undvik begravnings- eller begravningsmetoder som innebär att man rör vid kroppen av någon som dött av EVD eller misstänks ha fått EVD.
 • Undvik kontakt med fladdermöss, skogsantiloper och icke-mänskliga primater, blod, vätskor eller rått kött som framställts av dessa eller okända djur.

Samma förebyggande metoder bör användas när man bor i eller reser till ett område som upplever ett ebolautbrott. Efter att ha återvänt från ett område med ebolautbrott bör människor övervaka sin hälsa i 21 dagar och söka vård omedelbart om de får symtom på EVD.[3]

Fotnoter:
1. Science Translational Medicine, 9 februari 2022, vol. 14, nr. 631, Ebola virus persistence and disease recrudescence in the brains of antibody-treated nonhuman primate survivors.
2. El virus del Ébola puede “esconderse” en el cerebro después del tratamiento y causar infecciones recurrentes (16 de marzo de 2022) consultado el 16 de marzo de 2022 en MedicalXpress.
3. U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Ebola (Ebola Virus Disease, EVD).

Varför stödjer jag team Leni-Kiko?

Vicepresident Leni Robredo är en av de två kvarvarande presidentkandidaterna 2022

Kortfattat kan man säga att av de fem mindre onda alternativ som i realiteten står mot Marcos är Leni Robredo det minst dåliga. Vi måste helt enkelt inse att Leody inte har någon chans att vinna.

En betydligt längre förklaring

Presidentkandidat Leody de Guzman kan genom sin kandidatur bana väg för att normalisera vänsterorienterad närvaro i den filippinska parlamentariska kampen utanför kongressen (även om detta återstår att se), och är något som kan vara ett livskraftigt alternativ i framtida val. Kandidaturen syftar dock inte bara till att säkra en plattform och befästa en progressiv röst i ett annars reaktionärt etablissemang. Men om priset är att förlora mot ett Marcos-Duterte team, som bara kommer att förlänga och förvärra den redan djupa kris som de filippinska massorna står inför, så blir en röst på Ka Leody en bortkastad röst.

Även om vänstern inte ansluter sig till liberalerna bland sina allierade, så kräver den konkreta situationen en politisk strategi som med säkerhet kan besegra det överhängande fascistiska hotet. Det är inte rätt tid att fundera på om en socialistisk revolutionär situation likt den i Kerala, Indien, kan vinnas i denna valkamp. Den revolutionära kampen hör än så länge hemma på gatorna, på universiteten, i fabrikerna och på landsbygden.

Jag skulle, om situationen tillåter det, vilja se nya försök i nästa val. Kanske borde den nationella demokratiska fronten till och med överväga att själva delta i nästa val, om så bara för att förankra sin närvaro i valprocessen. Sålänge denna nivå av deltagande i den parlamentariska kampen inte misstas som den primära folkrörelsen gör den mer nytta än skada.

Samtidigt är många tveksamma kring om separata parlamentariska övningar någonsin kommer att vara fruktbara, särskilt i ett land där massorna ständigt översköljs av fördummande amerikansk nöjeskultur. Risken är att en splittring av den breda vänstern sker till priset av förlusten mot större och mer omedelbara hot. Den organiserade massbasen och den nationella demokratiska frontens politiska maskineri, som byggts upp genom årtionden av agitation och massarbete, kan redan säkra andra positioner på samma front med mer konkreta resultat.

Utsikterna för de förtryckta massornas företrädare att vinna ett presidentval, i strid om rösterna emot USA-imperialismen, brottssyndikaten och hela den härskarklass som dominerar staten, är nästintill obefintliga. Det betyder att uppmärksamhet och fokus gör mer nytta om de ägnas åt att organisera folkrörelserna och ta itu med massornas mer omedelbara behov.

Många undrar även vilket syfte det tjänar att kandidera till presidentposten när den folkdemokratiska rörelsen redan håller på att bygga upp och etablera ett alternativt samhälle inom de zoner som kontrolleras av dess väpnade gren. Men att gripa den parlamentariska politiska makten innebär inte att driva samma traditionella borgerliga statsmaskineri vidare, utan att ersätta det med folkets demokratiska statsapparat!

Och även om det objektiva målet att ersätta den borgerliga staten med folkdemokrati är det yttersta målet, är det också revolutionärt att återkommande ta kontroll över den borgerliga staten via parlamentsval. Titta på Kerala i Indien: livet har blivit pyramidalt bättre för alla på grund av den revolutionära kontrollen över borgarstaten via valurnorna.

De tre parallella politiska striderna är inte motsägelsefulla och de är alla nödvändiga: kulturell kamp, parlamentarisk kamp och att bygga ett alternativt samhälle och skydda det med demokratiska krafter.

Eftersom Nur Misuari och Ahod Ebrahim äntligen verkar ha kommit överens med varandra har deras gemensamma förhandlingar med den federala regeringen gjort Bangsamoros självständighet från den borgerliga staten starkare. Zapatisterna i Chiapas, Mexiko, har blivit självständiga från den borgerliga staten. Indiens kommunistparti har vunnit val efter val i Kerala och har fortfarande kontroll över den regionala borgerliga staten. Dessa exempel har möjliggjorts genom utbildning av massorna.

I länder som kontrolleras av den amerikanska imperialismen är det mycket svårt att utbilda folket på grund av de bedövande distraktioner som erbjuds av den amerikanska underhållningsindustrin (i Europa, i Nordamerika, i Japan, i Australien, i Colombia och i Filippinerna är folk mer nöjda med att göra dumma “titta på mig”-klipp på TikTok än att delta i en livsförändrande rörelse). Det vi måste besegra för att möjliggöra en seger (oavsett vilken kamp det handlar om) är den amerikanska underhållningens inflytande. Vi kommer aldrig att få det nödvändiga stödet från massorna om vi inte avbryter eller överröstar den ständiga indoktrineringen.

Stödet från filippinsk vänster är inte självklart

Ka Leody, presidentkandidat för Partido Lakas ng Masa förklarade sin ståndpunkt om varför, den kontroversiella anti-kommunistiska arbetsgruppen, NTF-ELCAC måste avskaffas.
Manila, Josiah Antonio, ABS-CBN News, den 28. november 2021.

«Detta efter att vissa sektorer uttryckt oro över vicepresident Leni Robredos ändrat ståndpunkt om den nationella arbetsgruppen för att avsluta lokala kommunistiska väpnade konflikter (NTF-ELCAC), som hon nyligen sade sig stödja efter att tidigare ha kritiserat den.

“Oroväckande”: Robredo uppmanas att ompröva sin inställning till NTF-ELCAC.
“Den väpnade konflikten i landet kommer inte att upphöra utan kommer att förvärras av en militaristisk lösning. Stegen mot sann och fullständig fred är omfattande program som utrotar fattigdom och exploatering, respekterar mänskliga rättigheter och upprätthåller social rättvisa”, sade Leody De Guzman i ett uttalande.

“På den första dagen av vår mandatperiod förväntar vi oss ett omedelbart avskaffande av den oäkta NTF-ELCAC”, tillade han.

De Guzman hävdade att den nämnda myndigheten bara tillämpar en politik med en militaristisk strategi som inte skiljer sig från krigslagar.

Hälsovårdspersonal och anhängare under Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), ledda av deras ordförande och presidentkandidat Ka Leody De Guzman, tågade till senaten i Pasay City den 28 oktober 2021 för att kräva en högre budget för pandemisvaret. Gruppen krävde en högre budget för hälsosektorn och fler förmåner för vårdpersonal i stället för att prioritera skuldtjänst.
Foto: Jonathan Cellona, ABS-CBN

“At pinatunayan ng implementasyon nito na ang pangunahing paraan ay ang pagpapailalim ng sibilyang autoridad sa militaristang pasya katulad at walang pinagiba sa martial law”, tillade han.
(Och dess genomförande visade att det huvudsakliga sättet var att underkasta den civila myndigheten ett militaristiskt beslut som liknar och är oförminskat krigslagen).

NTF-ELCAC inrättades i samband med att president Rodrigo Duterte undertecknade den kontroversiella antiterrorlagen, till stora invändningar från rättighetsgrupper lokalt och utomlands, som hänvisade till möjliga övergrepp mot regeringskritiker.

När antiterrorlagen fyller ett år säger BAYAN att det är bevisat att den har rätt om att den har blivit ett vapen.
De Guzman tillade att byrån har “utbredda” kränkningar av de mänskliga rättigheterna i form av bl.a. rödmärkning, trakasserier, hotelser och arresteringar.

“Ang NTF-ELCAC din ay isang tahasang paglabag sa 1998 Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Binabalewala nito ang nauna nang balangkas patungo sa usaping pangkapayapaan”, tillade han.
(NTF-ELCAC är också ett tydligt brott mot 1998 års övergripande avtal om respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Det ignorerar den tidigare ramen för fredsfrågan).

Presidentkandidaten sade att budgeten för NTF-ELCAC borde omfördelas till program som skulle bidra till att lösa fattigdomen.

“Ang pondong inilaan ng administrasyon para sa pagpapatakbo ng bastardong NTF-ELCAC ay mas nararapat gamitin at ilaan para sa mga programang magsisiguro ng panlipunang hustisya at pagkakapantay-pantay katulad ng pagbibigay ng trabaho at suporta sa ating mga manggagawa, pagpapamahagi ng lupa’t suporta sa ating magsasaka at maralita, pambili ng mga moderno at maka-kalikasang pampublikong sasakyan sa ating mga tsuper at mananakay, pagsasaayos ng libre at dekalidad na edukasyon sa ating kabataan at napakarami pang iba”, sade han.
(De medel som administrationen avsätter för driften av den oäkta NTF-ELCAC borde användas bättre och fördelas till program som säkerställer social rättvisa och jämlikhet, t.ex. att tillhandahålla sysselsättning och stöd till våra arbetare, fördelning av mark och stöd till våra jordbrukare och fattiga, köpa moderna och miljövänliga kollektiva transporter för våra förare och åkare, ordna gratis och kvalitativ utbildning för våra ungdomar och så mycket mer).

“Ang bilyon-bilyong piso nakalagak sa ahensya ay nagsisilbi lamang na regalo para sa mga ilang mataas na opisyal ng militar at balon ng pandarambong at pagsasamantala. Kahit ang kalayaang binigay sa task force para pakialaman ang pondo ng iba’t-ibang ahensyang pambansa at lokal ay ginagamit para sa pampulitikang interes ng iilan at mauuwi lamang sa korapsyon”, tillade han.
(De miljarder pesos som deponerats i byrån tjänar endast som gåvor till ett fåtal högt uppsatta militärtjänstemän och som brunnar för plundring och exploatering. Till och med den frihet som arbetsgruppen har fått att manipulera olika nationella och lokala myndigheters medel används för ett fåtal personers politiska intressen och leder bara till korruption).

Regeringens antikommunistiska arbetsgrupp, NTF-ELCAC, kommer att drabbas av en nedskärning av budgeten med 24 miljarder pesos nästa år efter att den inte fullt ut har rapporterat hur den har använt 16 miljarder pesos som skulle hjälpa lokala byar i år, har senatens finansutskotts ordförande, senator Sonny Angara, tidigare sagt.

De Guzman anslöt sig till presidentvalet 2022, tillsammans med mer än 90 andra. Bland de övriga presidentaspiranterna finns vicepresident Leni Robredo, senator Panfilo “Ping” Lacson, senator Manny Pacquiao, senator Bong Go, Manilas borgmästare Isko Moreno Domagoso och den tidigare senatorn Ferdinand “Bongbong” Marcos.

Valkommissionen kommer under de kommande veckorna att skära ner på listan för att ta bort de kandidater som anses vara besvärliga.»

Den officiella kampanjperioden för valet den 9 maj 2022 började den 8 februari 2022.

#Kakampink #LeniKiko2022 #LabanLeniKiko2022 #masradikalangmagmamahal #LeniKikoAllTheWay

Hur nyhetsvärda är civila offer i väpnade konflikter?

Minst 27 väpnade konflikter pågår på jorden, men de avlägsna krigens muller försvinner ofta innan de når vårt medvetande.

FAIR är en mediebevakningsgrupp i USA, som sedan 1986 riktat väldokumenterad kritik mot mediernas partiskhet och [själv]censur. Jag återpublicerar här en viktig analys av hur västmedia prioriterar och vinklar nyheter beroende på nationella intressen.

Hur mycket mindre nyhetsvärda är civila [offer] i andra konflikter [än den som just nu pågår i Ukraina]?

Mycket mindre, särskilt när de är offer för USA [och andra Nato-länder].
av Julie Hollar för FAIR den 18 mars 2022

När USA-hegemonins nyhetsmedier täckte de första chockerande veckorna av den ryska invasionen av Ukraina har vissa medieobservatörer – som FAIR-grundaren Jeff Cohen (Common Dreams, 28/2/22) – noterat sina intryck av hur täckningen skiljer sig från tidigare krig, särskilt när det gäller ett nytt fokus på konsekvenserna för civila.

Det är mycket mer sannolikt att TV-nyheter i USA-hegemonin talar med civila från Ukraina (till vänster, ABC, 26 februari 2022) än från Irak (till höger, CBS, 19 mars 2013).

För att kvantifiera och fördjupa dessa iakttagelser studerade FAIR den första veckans bevakning av kriget i Ukraina (24/2-3/2/22) på ABC World News Tonight, CBS Evening News och NBC Nightly News. Vi använde nyhetsdatabasen Nexis för att räkna både källor (vems röster får höras?) och segment (vilka vinklar täcks?) om Ukraina under studieperioden. Om man jämför denna bevakning med bevakningen av andra konflikter kan man konstatera både en välbekant förlitan på att amerikanska tjänstemän sätter ramarna för händelserna och en nyvunnen förmåga att bevaka konsekvenserna för civila – när dessa civila är vita och attackeras av en officiell amerikansk fiende, snarare än av USA självt.

Jeff Cohen (Common Dreams, 28 February 2022): “Unfortunately, there was virtually no focus on civilian death and agony when it was the US military launching the invasions.”

Ukrainska källor – inga experter

En av de mest slående sakerna med den första rapporteringen har varit det stora antalet ukrainska källor. FAIR utmanar alltid nyhetsmedierna att söka efter perspektivet hos dem som påverkas mest av händelserna, och de amerikanska medierna gör det i mycket större utsträckning i detta krig än i något annat krig under senare tid. Av totalt 234 källor – av vilka 230 hade identifierbar nationalitet – var 119 ukrainska (inklusive fem som bor i USA).

Det rörde sig dock till övervägande del om intervjuer med personer på gatan som sällan bestod av mer än en eller två rader. Till och med de tre ukrainska personer som identifierades som yrkeskunniga – två läkare och en journalist – talade endast om sina personliga erfarenheter av kriget. Tjugoen (17 % av de ukrainska källorna) var nuvarande eller tidigare regeringseller militärtjänstemän.

Att sända så många ukrainska röster, men be så få att tillhandahålla faktiska analyser, har effekten att skapa sympatier, men för ett folk som i första hand målas upp som brickor eller offer, snarare än som ett folk med värdefull kunskap, historia och potentiella bidrag för att bestämma sin egen framtid.

Under tiden har ryska regeringskällor endast förekommit fyra gånger. Sexton andra ryska källor citerades: Tretton personer på gatan, en oppositionspolitiker och två medlemmar av rika familjer.

Åttio källor kom från USA, däribland 57 nuvarande eller tidigare amerikanska tjänstemän. Trots EU:s diplomatiska engagemang nämndes endast två västeuropeiska källor: den norska Nato-generalsekreteraren och en tysk civilperson som hjälper flyktingar i Polen. Det fanns också åtta utländska civila personer som bodde i Ukraina: tre från USA, tre från Afrika och två från Mellanöstern.

For Ukrainian-American reaction to the Russian invasion, CBS (24 February 2022) turned to the leader of a group that “played a leading role in opposing federal investigations of suspected Nazi war criminals” (Salon, 25 February 2014).

Politiska ledare bidrar visserligen med viktiga kunskaper och perspektiv till krigsbevakningen, men det gör även forskare, tankesmedjor och medborgarorganisationer med regional expertis. Men dessa röster var nästan helt marginaliserade, med endast fem sådana experter från det civila samhället som förekom under studieperioden. Alla var i USA, även om en var ukrainsk-amerikanen Michael Sawkiw (CBS, 24/2-22), som representerade Ukrainian Congress Committee of America (en organisation som är associerad med Stepan Banderas fraktion av Organisationen av ukrainska nationalister, som deltog i förintelsen under andra världskriget).

I själva verket har alltså amerikanska nyhetsmedier i stor utsträckning låtit amerikanska tjänstemän utforma villkoren för konflikten för tittarna. Medan tjänstemännen skällde ut den ryska regeringen och betonade “vad vi kommer att göra för att hjälpa det ukrainska folket i kampen” (NBC, 3/1/22), ifrågasatte inga källor USA:s egen roll i att bidra till konflikten (FAIR.org, 3/4/22), eller de västliga sanktionernas inverkan på ryska civila.

Den partiskhet som gynnar amerikanska tjänstemän och marginaliseringen av experter från det land som invaderas – liksom experter från det civila samhället från alla länder – påminner om den amerikanska TV-nyhetstäckningen av en annan storskalig invasion under senare tid: USA:s invasion av Irak. En undersökning av FAIR (Extra!, 5-6/03) visade att under de tre veckorna efter det att USA inledde det kriget utgjorde nuvarande och tidigare amerikanska tjänstemän mer än hälften (52 %) av alla källor i nyhetsprogrammen på bästa sändningstid på ABC, CBS, NBC, CNN, Fox och PBS. Irakierna utgjorde endast 12 % av källorna, och 4 % av alla källor var företrädare för akademiker, tankesmedjor eller icke-statliga organisationer.

Med andra ord, även om fördomarna är ännu större när USA leder kriget, tycks amerikanska medier vara nöjda med att låta amerikanska tjänstemän utforma berättelsen om varje krig och att tysta sina kritiker.

Synliga och osynliga civila

Men det finns också slående skillnader i bevakningen av de två krigen. När USA invaderade Irak utgjorde de civila i landet en mycket mindre andel av källorna: 8 procent jämfört med 45 procent i Ukraina.

Amerikanska reportrar, som nästan alla var inbäddade i den amerikanska militären i Irak i början av kriget, tog till sig och återgav den amerikanska propagandan som beskrev kriget som ett befriande av irakier, inte som ett dödande av dem. Det fanns därför inte mycket motivation för att tala med eller visa dem, förutom att visa dem berömma USA – den typ av reaktion som en journalist som är inbäddad bland tungt beväpnade soldater sannolikt skulle ge.

En annan anmärkningsvärd skillnad är det sätt på vilket amerikanska nyhetsmedier bevakar antikrigsröster från angriparnationen. Intressant nog tycks den ryska allmänhetens motstånd mot kriget i Ukraina vara ungefär som den amerikanska allmänhetens motstånd mot Irakkriget, på så sätt att medan en majoritet i varje land stödde sin regerings aggressiva åtgärder i början av båda krigen, var ungefär en fjärdedel emot dem (Gallup, 24/3/03; Meduza, 22/3/22).

Men på amerikanska TV-nyheter framstod antikrigsandan som helt annorlunda i de två konflikterna. Av de 20 ryska källor som ingick i studien uttryckte tio (50 %) motstånd mot kriget, vilket var betydligt högre än den andel som opinionsundersökningarna visade. Samtidigt representerade antikrigsrösterna endast 3 % av alla amerikanska källor i den tidiga Irakbevakningen (FAIR.org, 5/03), vilket är en dramatisk nedtoning av allmänhetens motstånd.

Civil-centrerad krigsbevakning

In the Ukraine invasion, US TV news coverage focused appropriately on the civilians who pay the highest price in modern warfare (ABC, 28 February 2022)—but this focus was largely missing in reporting on US-led wars.

Det är nästan alltid oskyldiga civila som bär huvuddelen av de moderna krigen. Men USA:s mediatäckning av denna civila kostnad är sällan i skarpt fokus, vilket gör att den senaste rapporteringen om Rysslands invasion av Ukraina ger en exceptionell bild av hur en krigsbevakning med inriktning på civila kan se ut – under vissa omständigheter.

I vår studie tittade vi inte bara på källor utan även på innehållet i segmenten om Ukraina. Under den första veckan av kriget erbjöd de amerikanska nyhetssändningarna på bästa sändningstid på ABC, CBS och NBC regelbundna rapporter om invasionens civila kostnader och skickade reportrar till de större städer som var måltavlor, liksom till gränsområden som tog emot flyktingar.

Sjuttioen avsnitt i de tre nätverken täckte konsekvenserna för den ukrainska civilbefolkningen, både de som stannade kvar och de som flydde undan våldet. Tjugoåtta av dessa nämnde eller fokuserade på civila offer.

I många rapporter beskrevs eller sändes ljudklipp av civila som beskrev sin rädsla och de utmaningar de stod inför, och flera av dem tog upp barn. I ett representativt ABC-inslag (28/2/22) rapporterade till exempel korrespondent Matt Gutman: “Den här lilla flickan på tåget som snörvlar i sitt gosedjur är bara en av de mer än 500 000 människor som lämnar allt bakom sig och flyr i trånga tåg.”

Genom att göra konsekvenserna för civila människor till fokus för berättelsen och visa deras erfarenheter uppmuntras sympati för dessa civila människor och fördömande av kriget. Men denna demonstration av nyhetsmediernas förmåga att fokusera på den civila påverkan, inklusive civila offer, i Ukraina är desto mer fördömande för deras bevakning av krig där USA och dess allierade har varit angripare – eller där offren inte har varit vita.

“De verkar så lika oss”

Charlie D’Agata (CBS News, 25 February 2022): “This is a relatively civilized, relatively European—I have to choose those words carefully, too—city.”

Många experter och journalister har ertappats med att säga den tysta delen högt. “De verkar så lika oss”, skrev Daniel Hannan i Telegraph (26 februari 22). “Det är det som gör det så chockerande.”

CBS News Charlie D’Agata (25/2/22) berättade för tittarna att Ukraina

inte är en plats, med all respekt, som Irak eller Afghanistan, där konflikter har rasat i årtionden. Detta är en relativt civiliserad, relativt europeisk – jag måste också välja dessa ord med försiktighet – stad, en stad där man inte skulle förvänta sig detta, eller hoppas att det skulle hända.

“Det som är övertygande är att bara genom att titta på dem, hur de är klädda, så är de välmående – jag vill inte använda uttrycket – medelklassmänniskor”, förundrade sig BBC:s reporter Peter Dobbie på Al Jazeera (27/222):

Det är inte uppenbart att det rör sig om flyktingar som vill komma bort från områden i Mellanöstern som fortfarande befinner sig i ett stort krigstillstånd. Det är inte människor som försöker fly från områden i Nordafrika. De ser ut som vilken europeisk familj som helst som du skulle kunna bo granne med.

Även om amerikanska nyhetsmedier ibland har visat intresse för svarta och bruna flyktingar och krigsoffer (t.ex. Extra!, 10/15), är det svårt att föreställa sig att de någonsin kommer att få samma massiva bevakning som de ukrainare som “ser ut som oss” – enligt definitionen av vita journalister.

“Ge kriget en chans”

Thomas Friedman (New York Times, 6 April 1999): “Twelve days of surgical bombing was never going to turn Serbia around. Let’s see what 12 weeks of less than surgical bombing does.”

Och man kan säkert tänka sig exempel på fall där icke-vita flyktingar får för lite uppmärksamhet av amerikanska nyheter. Trots deras påståenden om djup oro för Afghanistans folk när USA drog tillbaka sina trupper förra året, har samma TV-kanaler till exempel knappt täckt den förutsägbara och undvikbara humanitära katastrof som landet står inför (FAIR.org, 12/21/21). Mer än 5 miljoner civila afghaner är antingen flyktingar eller internflyktingar.

Demokratiska republiken Kongo, som förra året utsågs till världens mest försummade flyktingkris av Norska flyktingrådet (5/27/21), med 1 miljon externa och 5 miljoner interna flyktingar, har inte fått ett enda omnämnande under de senaste två åren i de amerikanska nyheterna på bästa sändningstid. Och under 2000-talet, när uppskattningsvis 45 000 kongoleser dog av konfliktrelaterade orsaker varje månad, nämndes det i genomsnitt mindre än två gånger per år (FAIR.org, 4/09).

Vid vårt lands egna gränser minimerar nyhetsbevakningen flyktingarnas röster och framställer i stort sett deras historia som en politisk kris för USA, inte som en humanitär kris för de övervägande svarta och bruna flyktingarna (FAIR.org, 6/19/21).

Men att vara vit ger inte automatiskt civila offer en huvudroll i USA:s nyhetsbevakning. Under Kosovokriget tonades de serbiska offren för Natos bombningar ner – och ibland uppmuntrades deras död till och med – av amerikanska journalister (FAIR.org, 7/99). När Nato lättade på sina insatsregler, vilket ökade antalet civila offer, skrev New York Times-kolumnisten Thomas Friedman (4/6/99): “Tolv dagars kirurgiska bombningar skulle aldrig vända Serbien. Låt oss se vad 12 veckor av mindre än kirurgiska bombningar gör. Ge kriget en chans.”

Likaså kritiserade Washington Posts kolumnist Charles Krauthammer (4/8/99) den “outhärdliga selektiviteten” i Natos bombningar, och jublade över att “äntligen träffar de mål – kraftverk, bränsledepåer, broar, flygplatser, TV-sändare – som faktiskt kan döda fienden och civila i närheten”.

“Utformade för att endast döda mål”

Som dessa exempel antyder kan ras visserligen påverka journalisternas känslor av identifikation med civila offer, men i ett ekosystem av företagsbaserade medier som i så hög grad förlitar sig på amerikanska tjänstemän för att definiera och rama in händelser, kommer dessa tjänstemäns intressen med nödvändighet att forma vilka kriser som får mer täckning och vilka aktörer som får mer sympati.

Iraq Body Count notes that “gaps in recording and reporting suggest that even our highest totals to date may be missing many civilian deaths from violence.”

Irakkriget erbjuder en tydlig kontrast till Ukrainas bevakning. USA invaderade Irak under förevändning av oro för både Saddam Husseins förmodade massförstörelsevapen och hans behandling av det irakiska folket – och presenterade kriget som humanitärt (FAIR.org, 4/9/21). Men Iraq Body Count registrerade 3 986 våldsamma civila dödsfall till följd av kriget enbart i mars 2003. Invasionen inleddes den 20 mars, vilket innebär att dessa dödsfall inträffade på mindre än två veckor. (IBC:s siffror – som med största sannolikhet är en underskattning – dokumenterade cirka 200 000 civila dödsfall under krigets gång). Den USA-ledda koalitionen var till övervägande del ansvarig för dessa dödsfall.

(Även om kriget i slutändan resulterade i över 9 miljoner irakiska flyktingar eller internflyktingar, började denna förflyttning inte nå sitt massiva antal förrän senare, så den tidiga bevakningen skulle inte förväntas fokusera på flyktingar på samma sätt som bevakningen av Ukraina gör).

Under den första veckan av Irakkriget (20/3-26/03) hittade vi 32 avsnitt i ABC:s, CBS:s och NBC:s nyhetsprogram på bästa sändningstid som nämnde civila och krigets inverkan på dem – mindre än hälften av det antal som samma nyhetsprogram sände om civila i Ukraina.

Anmärkningsvärt nog var det bara nio av dessa inslag som pekade ut USA som ens potentiellt ansvarigt för civila offer, medan tolv av dem beskrev USA som en aktör som antingen agerade för att undvika att skada civila eller som arbetade för att hjälpa civila som hotades av Husseins agerande. NBC:s Jim Miklaszewski (21 mars 2003) informerade till exempel tittarna om att även om “mer än 1 000 vapen bombade Bagdad i dag… varje vapen är precisionsstyrt, med dödlig precision, och är utformat för att endast döda måltavlor, inte oskyldiga civila”.

När det gäller Ukraina-täckningen däremot, nämnde dessa program Ryssland som förövare i varenda en av de 28 omnämnandena av civila offer, utom i ett kort meddelande under rubriken om en stridsvagn som krossade en bil med en civilperson i den (ABC, 25/2/22).

“Ett direkt resultat av Saddam”

Tittarna på CBS Evening News hörde inte förrän i slutet av den första veckan av USA:s invasion av Irak något omnämnande av att USA hade skadat civila – även om de hörde att irakiska soldater klädde ut sig till civila och sedan sköt mot amerikanska trupper (3/23/03, 3/24/03); att de amerikanska koalitionsstyrkorna i en stad “inte skjuter in i stadens centrum eftersom vi inte kan riskera att de får kollaterala skador” (25.3.2003), och att de allierade styrkorna i en närliggande stad “förser desperata civila irakier med det första vattnet” som Hussein har avskurit från vattnet (25.3.2003). I programmet nämndes kortfattat civila offer två gånger (24/3/03, 26/3/03) utan att identifiera vilken sida som var ansvarig för skadorna, även om man i ett av programmen (24/3/03) betonade att när en skadad irakisk familj dök upp vid ett amerikanskt läger “fick dessa [amerikanska] soldater att strömma ut för att ge den hjälp de kunde”.

Efter att amerikanska luftangrepp härjade i ett bostadsområde i Bagdad den 25 mars började den amerikanska militärens noggrant kurerade mediehantering att visa vissa sprickor – men inte alla medier var redo att erkänna USA:s ansvar. Till CBS Dan Rather (26 mars 2003):

Scenes of civilian carnage in Baghdad, however they happened and whoever caused them, today quickly became part of a propaganda war, the very thing US military planners have tried to avoid.

Pentagon spokesperson Victoria Clarke (C-SPAN, 26 March 2003): “Any casualty that occurs, any death that occurs, is a direct result of Saddam Hussein’s policies.”

Även i rapporter som inte avfärdade civila offer som propaganda, dansade journalisterna ofta runt ansvaret för dem och mildrade kritiken. I ett NBC-inslag (26/3/03) använde Peter Arnett till exempel aldrig en aktiv röst för att identifiera förövaren av attacker mot civila och civila områden, utan cirkulerade runt det med repliker som: “Vi får en känsla av att Bagdad blir alltmer ett mål”, eller “Först med TV-stationen och nu med bombningar närmare stadens centrum”, eller “hela området ödelades” eller “När dessa missiler kom in i staden i dag var det relativt mycket folk i staden”. Istället beskrev han i slutet “amerikanska trupper” som “samlas för att attackera Bagdad” – som om de beskrivna bombningarna inte redan var en attack av amerikanska trupper.

I kombination med de upprepade omnämnandena av “mänskliga sköldar” och irakiska soldater som “klädde sig som civila”, gav denna typ av rapportering direkt näring åt Pentagons linje som talespersonen Torie Clarke (C-SPAN, 26 mars 2003) uttalade: “Vi gör extraordinära ansträngningar för att minska sannolikheten för dessa förluster. Alla offer som inträffar, alla dödsfall som inträffar, är ett direkt resultat av Saddam Husseins politik.”

Civila irakier kan mycket väl ha varit av mindre intresse än ukrainare för amerikanska reportrar eftersom de inte “verkade vara som vi”. Men deras dödsfall blev säkerligen mindre uppmärksammade eftersom de inte passade in i den officiella linje som journalisterna efterliknade.

“Det är perverst att fokusera för mycket på förluster”

Amnesty International (4/19) on the US-led assault on Raqqa, Syria: “In all the cases detailed in this report, Coalition forces launched air strikes on buildings full of civilians using wide–area effect munitions, which could be expected to destroy the buildings.”

USA inledde Irakkriget för nästan 20 år sedan, men nyhetsbevakningen av civila offer för USA:s aggressioner har förändrats föga med tiden. Under hela det pågående syriska inbördeskriget har USA ingripit i varierande grad, med en stor upptrappning under Donald Trump 2017. Från juni till oktober det året pamparade en USA-ledd koalition den tätbefolkade staden Raqqa, som hade tagits över av ISIS, med ett brutalt luftkrig.

Amnesty International (4/19) anklagade koalitionen för att ha förstört staden med luft- och artillerianfall och dödat mer än 1 600 civila – tio gånger så många som USA och dess allierade erkände – och skadat många fler. Mer än 11 000 byggnader förstördes. Som Anand Gopal i New Yorker (21/12/20) skrev: “Decimeringen av Raqqa är olik något som har setts i en amerikansk konflikt sedan andra världskriget”.

Under de fem månader då offensiven ägde rum nämndes civila i Syrien endast i 18 avsnitt i de tre nätverkens nyhetsprogram på bästa sändningstid. På ABC och NBC var de enda hänvisningarna till civila offer omnämnanden av Trump som lyfte fram en tidigare dödlig kemvapenattack av syriska styrkor någon annanstans i landet (ABC, 6/27/17; NBC, 6/27/17). (CBS nämnde också attacken under studieperioden-7/17/17.) Faktum är att fram till i dag har varken ABC World News Tonight eller NBC Nightly News nämnt något om amerikanska attacker mot civila i Raqqa, trots att Amnesty International släppt inte bara en utan två fördömande rapporter (6/5/18, 4/19).

Endast nio av de 17 avsnitten nämnde civila i Raqqa; alla kom från CBS, som var det enda nätverket av de tre som brydde sig om att skicka en korrespondent till den stad som nätverkets land bombade. CBS korrespondent Holly Williams gjorde åtta rapporter som nämnde civila offer, från den 24 augusti till den 17 oktober. I sex av dessa namngavs de amerikanska flygattackerna som orsakade civila dödsfall, men varje rapport nämnde i samma andetag ISIS brutalitet mot civila eller användning av mänskliga sköldar, som för att frikänna USA eller flytta skulden till ISIS.

Till exempel rapporterade Williams den 10 oktober:

Utan amerikanska flygattacker hade det varit nästan omöjligt att besegra ISIS. Men några av dem som nu flyr från ISIS-territorium säger att det är attackerna som är deras största rädsla. Den amerikanska koalitionen medger att mer än 700 civila oavsiktligt har dödats i Syrien och Irak, andra hävdar att antalet är mycket högre.

För Renas Halep är dock alla som vill förgöra ISIS en vän. Han berättade att ISIS felaktigt anklagade honom för stöld och amputerade hans hand för fyra år sedan. Det är ett straff som extremisterna har använt flitigt.

Denna “balans” är misstänkt konsekvent. Det är värt att komma ihåg att under Afghanistankriget beordrade CNN:s ordförande Walter Isaacson sin personal att kompensera rapporteringen om civilas förödelse med påminnelser om talibanernas brutalitet, och sade att det “verkar perverst att fokusera för mycket på förlusterna eller svårigheterna i Afghanistan” (FAIR.org, 11/1/01).

Ingen av Williams källor som var med i kameran kritiserade den amerikanska koalitionens flygattacker, medan många kritiserade ISIS – kanske på grund av CBS policy, eller kanske på grund av att Williams var inbäddad i koalitionsstyrkorna.

“De avlägsna krigens trumslag”

Lester Holt (NBC, 25 February 2022): “So often the booms of distant wars fade before they reach our consciousness.”

När den ryska invasionen av Ukraina började funderade NBC-ankaret Lester Holt (25/2/22):

Ikväll pågår minst 27 väpnade konflikter på vår planet. Ändå är det så ofta så att de avlägsna krigens dån försvinner innan de når vårt medvetande. Andra gånger är det råa beräkningar av gemensamma nationella intressen som minskar avståndet.

Men som bilder från Ukraina återigen påminner oss om är krigets smärta gränslös.

Holt talade som om journalister som han själv inte spelar någon roll för att avgöra vilka krig som når vårt medvetande och vilka som försvinner. Krigets smärta må vara gränslös, men de internationella reaktionerna på denna smärta beror i hög grad på den sympati som journalister skapar genom sin bevakning av kriget. Och västerländska journalister har gjort det mycket tydligt vilka offrens smärta som är mest nyhetsvärda för dem.

Researchassistent: Luca GoldMansour
Källa: https://fair.org/home/how-much-less-newsworthy-are-civilians-in-other-conflicts/
Om FAIR

FAIR, den nationella mediebevakningsgruppen från USA, har sedan 1986 riktat väldokumenterad kritik mot mediernas partiskhet och [själv]censur. Vi arbetar för att stärka det första tillägget genom att förespråka större mångfald i pressen och genom att granska mediemetoder som marginaliserar allmänintresset, minoriteter och avvikande åsikter. Som en organisation mot censur och självcensur avslöjar vi försummade nyheter och försvarar arbetande journalister när de får munkavle. Som en progressiv grupp anser FAIR att det i slutändan behövs strukturella reformer för att bryta upp de dominerande mediekonglomeraten, inrätta oberoende offentliga sändningar och främja starka icke vinstdrivande informationskällor.

FAIR arbetar på ett unikt sätt med både aktivister och journalister. Vi upprätthåller en regelbunden dialog med reportrar på nyhetsbyråer runt om i landet, där vi ger konstruktiv kritik när det behövs och applåderar exceptionell, slagkraftig journalistik. Vi uppmuntrar också allmänheten att kontakta medierna för att framföra sina synpunkter och bli medieaktivister snarare än passiva nyhetskonsumenter.

FAIR publicerar Extra!, nyhetsbrevet om mediekritik, och producerar veckovis radioprogrammet CounterSpin, programmet som ger dig nyheterna bakom rubrikerna. Dessutom distribuerar FAIR:s blomstrande e-postlista artiklar och Action Alerts till vårt internationella nätverk av över 20.000 aktivister.

Laibachs politik utan syfte eller den oemotsagda kontradiktionen

Av en händelse kom jag över ett exemplar av Slavoj Žižeks “Varför är Laibach och Neue Slowenische Kunst inte fascister?” från 2006. Jag kan inte vara ensam om att ha noterat att Žižek har radikaliserats de senaste åren och mer och mer kommit att framstå som en blandning av Otto Straßer, Jordan Peterson och Malcolm Kyeyune. Därför var det med extra skeptiska glasögon jag läste hans argumentation. Sedan frågade jag mig om Žižeks radikalisering kom före eller efter han skrivit boken och hittade en essä, skriven av filmvetaren Atene Mendelyte, som försökte besvara frågan om Laibachs politiska ställning. Samma fråga som Žižek försökt besvara.

Slavoj Žižek har radikaliserats de senaste åren. Hurpass trovärdigt är hans påstående att Laibach inte är fascister?

Mendelyte kommer fram till att Laibach överför ansvaret till betraktaren och att deras ståndpunkt inte är ironisk, utan snarare en objektiv spådom (utan andra värderingar än att nyliberalismen oundvikligen kommer att leda till en motreaktion). Växlingarna mellan militanta bildspråk hämtade ur Tredje Riket blandas med texter som antyder fascismens uppgång och fall. För vanguard vänster är Leibachs produktion en signal till ökad vaksamhet mot fascistiska tendenser; för högernationalister är den ett löfte om ett militariserat samhälle; och för marknadsliberaler en väckarklocka om vart bolagiseringen av samhället kommer att leda. Konservativa kapitalister och feodalister reagerar sannolikt bara med att tycka Leibachs avante garde är oväsen.

Här följer min översättning av "Laibach’s Politics without a cause or the unsublated contraction" av Atene Mendelyte för Krisis (tidskrift för samtida filosofi), 2013, nummer 3

Inledning

“Vad är det som är betydelsefullt med Laibach? Att man inte kan identifiera och låsa fast deras ideologiska rötter. Deras uttryck var en abstrakt totalitär symbolik, men en symbolik som alltid gled undan om man ville tränga in och fråga: Vad är det egentligen? Är det auktoritär realsocialism (stalinism)? Är det auktoritär kapitalism (fascism)?”. (Herscher och Žižek 1997: 61), frågar den politiska teoretikern Andrew Herscher i sin intervju med den slovenska tänkaren Slavoj Žižek. Det slovenska industriella bandet Laibach är huvudobjektet för denna diskussion, liksom i ett antal artiklar av Žižek själv[1]. Sedan finns det också gissningar om Žižeks egna kopplingar till Laibach genom att man frågar sig hur mycket av Žižeks Lacan som egentligen är Laibach[2], vilket bara ökar den tidigare nämnda svårigheten att försöka sätta fingret på denna politiska(?)-konstnärliga handling. Man frestas därför att fråga sig hur mycket politisk makt ett sådant band som inte är inblandat i någon partipolitik egentligen har. Detta är en urgammal fråga, som kan spåras åtminstone till Platon och angreppet på teatern utifrån hans antagande att den kan ha en skadlig inverkan på samhällets moral. När det gäller den industriella musikscenen, där Laibach är en av de tidigaste och välkända exponenterna, får denna fråga en särskild relevans. 3. Vad är alltså betydelsefullt med Laibach ur ett kulturellt och politiskt perspektiv?

Bandet grundades i början av 1980-talet, mitt i politisk kamp och kulturellt kaos (Sovjetunionens sista år), och chockade sin publik med sitt val av estetik och symbolik, vilket var ett vanligt inslag i den då framväxande industriscenen[4] i Margaret Thatchers Storbritannien (jfr Throbbing Gristle, Test Dept. etc.) och det forna Jugoslavien (Laibach, Autopsia etc.). Laibach var dessutom ett delprojekt i en större jugoslavisk radikal konströrelse, nämligen Neue Slowenische Kunst (den nya slovenska konsten eller NSK), tillsammans med andra liknande inriktade projekt som konstnärskollektivet IRWIN och Scipion Našice Sisters Theatre. Bandet använde främst nationalistiska och fascistiska bilder – även om stalinism och anarkism inte var ovanliga – allt detta manifesterades i texterna, skivdesignen, kostymerna (uniformerna) samt “konsertspektakel, marknadsföring/propagandamaterial, public relations såsom utfärdande av manifest och iscensättande av happenings” (Herscher och Žižek 1997: 66). Själva valet av bandets och rörelsens namn – Laibach är det tyska namnet på Ljubljana och Neue Slowenische Kunst står för den nya slovenska konsten – signalerar redan på en ytlig nivå en koppling till den tyska nationalsocialismen och på en djupare nivå ett påtvingande av denna (nazistiska) ideologi på en annan nationalistisk (slovensk) ideologi – en uttrycklig överkodning, så att säga.

Allt detta skapade anspelningar på de konstnärliga medlen och teknikerna i avantgardets och futuristernas konst från det tidiga 1900-talet, vilket fick Laibach att döpa sig själva till “det monumentala retro-avantgardet” (qtd. in Monroe 2007: 51). Bandets vision var allomfattande och skapade ett chockerande Gesamtkunstwerk som ett tvetydigt revolutionärt svar på både kapitalism och socialism. Musikaliskt sett använder dessutom “Laibachs låtar rytmer, instrumenteringar och samplingar från både Eurodisco och militärmarscher”, vilket enligt Žižek och Herscher verkar “artikulera var och en av dem som regementala, automatiserande mekanismer” (Herscher och Žižek 1997: 66). Som jag kommer att försöka visa är saken dock långt ifrån så klar, och har att göra med en något reviderad och återanvänt – som visat sig omfatta även de retro-avantgardistiska praktikerna – version av den framstående marxistiska tänkaren Fredric Jamesons begrepp om modernistisk ironi som en sublation/unsublation av två fullständigt motsägelsefulla termer genom att man säger två diametralt motsatta saker samtidigt i stället för att lösa upp deras motsättningar[5]; Detta kommer att vara det viktigaste verktyget för att hjälpa till att lösa Laibachs politisk-estetiska betydelse.

1. Miljön: Hur västvärlden chockades

Det är inte förvånande att bandet har anklagats för fascism till och med av Sloveniens egna kulturkritiker och intellektuella (Herscher och Žižek 1997: 58) på grund av bandets praktik av “överidentifiering”[6], vilket är ett teoretiskt begrepp som används av Laibach och Žižek för att beskriva bandets praxis, vilket gör att den konstnärliga handlingen blir lika estetisk och politisk. “Överidentifiering, […] tar systemet på orden och spelar så nära makten att den inte tål ditt deltagande. På det sättet är du farligare. Det är inte bara en parodi på totalitarismen utan en obsessiv identifiering med den, där man tar den på större allvar än den tar sig själv”. (Parker 2005: 107) Vad detta i praktiken innebar var att “[u]nder 1986-87 utövade [Laibach – A.M.] sin roll överallt, på kaféer, i sociala rum. De var alltid i uniform. Utformningen av uniformen var en konst i sig själv. Detta var mycket viktigt för det urbana, sociala klimatet, eftersom det var en mycket synlig social ritual i ett mycket litet Ljubljana”. (Parker 2005: 108)

Detta markerade också en utvidgning av texten inom gränserna för den egna kroppen samt stadens geografiska och kulturella kropp, vilket skapar en motsättning till mer vanliga kulturella gerillapraktiker från östblocket, som Belgrads underjordiska radiostation B92, som arbetade i tio år med att motsätta sig Slobodan Miloševićs styre. [7] Laibachs positionering av sig själva i synlighetens absoluta centrum i motsats till kulturgerillapraktikers existens i utkanter, luckor och icke-utrymmen är redan en betydelsefull gest, eftersom det innebar att öppet infoga fascistiska anspelningar i centrum av den officiella “antifascistiska” politiken i Jugoslavien och hela Sovjetregionen. För alla invånare i denna region innebar allt “officiellt” i allmänhet inget annat än Orwellskt dubbelspråk, utan någon egentlig politisk eller kulturell betydelse. Laibachs gest kan därför lätt kontextualiseras som en exponering av den ytliga karaktären hos all officiell politik.

Men saken blir ännu mer dyster. År 1986 gjorde Laibach ett antal covers på europeiska hitlåtar – en sådan praxis fortsätter än i dag. En av dessa var Rolling Stones “Sympathy for the Devil”. Vad Laibach gjorde i sin brytning av låten var att betona de fascistiska anspelningar som redan fanns i låten via användningen av Stalin-liknande sång (Laibachs traditionella djupa sångstil) och militära trummor (mycket typiskt för hela den industriella genren i allmänhet). Videoklippet drev dessa anspelningar till det yttersta genom att det visade bandmedlemmarna i sina vanliga uniformer under en nazistisk fest (bankett). Fascismen fanns redan implicit i Rolling Stones’ låt, även om den hade kommit på ett mer “neutraliserat” och mindre synligt/hörbart sätt. Historikern James J. Ward konstaterar att “[d]et är inte förvånande att Rolling Stones, som har gjort sig till rock’n’rollens “bad boys”, under sin höga satanistiska fas (1967-69) inkluderade ett förbigående till fascismen. I den hymniska “Sympathy for the Devil” på albumet Beggars Banquet sjunger Lucifer/Mick Jagger: “Jag körde en stridsvagn med generalens rang / Medan blitzkriget rasade och kropparna stank”. (Ward 1996: 158) Laibach kan då också ses som ett avslöjande av den implicita kryptofascism som är inneboende i populärmusiken och i förlängningen hela musikindustrin.

Ett annat exempel är 1985 års hit “Life is Life” av det österrikiska bandet Opus som Laibach 1986 gav ut ett svar på i sitt album Opus Dei. Vad Laibach gjorde med denna låt var samma förfarande för åternazifiering: “Laibach understryker denna språkliga hegemoni genom att översätta låten tillbaka till tyska. Mer än så, genom att kombinera sången med andra ljudelement lyfter de tydligt fram de latenta fascistiska elementen i originalinspelningen, som redan fanns implicit i sångens uppmaning till enhet: “It’s the feeling of the people / It’s the feeling of the land”” (Goddard 2006: 46). Videoklippet var ännu mer ideologiskt laddat: de uniformerade bandmedlemmarna går runt i de slovenska skogarna och kullarna för att understryka budskapet om “landet”, vilket skapar lager av dubbel betydelse. Lyriskt sett gjorde bandet en liten subversion genom att ändra “everyone gave everything and everyone sings” till “everyone gave everything and perished with the rest” (alla gav allt och alla sjunger), vilket för medieforskaren Michael Goddard är “en tydlig hänvisning till den självmordspolitik för total krigföring som var verksam inom nazistregimen” (Goddard 2006: 46).

Men trots alla de intressanta utläggningstaktikerna som bandet använder sig av är medieforskaren alltför snabb med att förespråka Laibachs kritik av nazistregimen, samtidigt som referensen till denna textuella omstörtning är långt ifrån tydlig. På åttiotalet – när låten och videon släpptes – fanns det en oro och en ökande nationell konflikt inom Socialistiska federala republiken Jugoslavien8, som kulminerade i republikens kollaps i olika mindre stater 1991. Därför är det analytiskt sett inte övertygande att en sådan politiskt medveten handling skulle referera till den nazistiska staten som sådan, vars relevans har avtagit. I samband med det slovenska landskapet, som semiotiskt sett är förenat med andra pastorala motiv “såsom såningsmannen eller den slovenska höstacken […], hjorten” (Monroe 2007: 50), står hänvisningen för den då aktuella politiska situationen, särskilt på grund av att den militära konflikten i Kosovo inleddes (1987) samma år som låten släpptes, och markerar snarare ytterligare en överkodning av den “slovenska” ideologin. Med andra ord gör Goddard i sin analys det som han hävdar att Laibach gör med populära låtar: han omkontextualiserar låten. Man får inte glömma Jamesons berömda diktum: historisera alltid!

2. Subversionen: Lång väg från en vision till en nation

Det är nu dags att ge en närmare titt på, och en läsning av, en av Laibachs låtar i ett försök att dechiffrera betydelsen av bandets användning av de fascistiska och nazistiska referenserna. Det finns en betydande tvetydighet när det gäller bandets inställning till nationalism såväl som fascism, och deras texter (låtar, klipp, konserter) är fulla av motsägelser som försvårar alla försök att ge en slutgiltig tolkning; texterna tycks alltid undkomma sådana kritiska strävanden. Den text som valts ut för denna analys kommer att vara låten och videon “Geburt einer Nation” (“The Birth of a Nation “9) (1987), en remake av Queens låt “One Vision” (1985), eftersom den bidrar till att ytterligare utforska de komplexa frågor om slovenska nationalismen som lyftes fram i det föregående avsnittet.

Återigen översatte Laibach inte bara texten till tyska, utan ändrade den också något. Eftersom bandet inte är tyskt är detta en viktig handling, ännu mer på grund av sångarens starka brytning, som av denna anledning inte kan förväxlas med en tysk medborgares brytning. Med andra ord uppfattas det omedelbart som ett medvetet (ideologiskt) val. Det som var en sång (åtminstone på ytan) om visionens enighet mot rasism och om att överskrida konflikter – Queens retorik påminner inte oavsiktligt om det berömda talet av Martin Luther King – började låta som nazistisk propaganda. Queens “One flesh, one bone / One true religion / One voice, one hope / One real decision” blir till “Ein Fleisch, ein Blut, / ein wahrer Glaube, / Eine Rasse und ein Traum, ein starker Wille” (Ett kött, ett blod, / One true belief, / One race and one dream, one starker Wille), vilket förvandlar det Kingeska till det Hitlereska endast med hjälp av språket och sådana byten som från “one voice” till “one race”.

Betecknande nog utelämnar Laibach hela den direkta anspelning på Kings tal som finns i en av drottningens strofer som börjar med “I had a dream”, vilket skyddar mot feltolkningar det som kommer därefter, nämligen strofen “There’s only one direction, / One world and one nation, / Yeah one vision”. Om man sätter in det i sammanhanget av Kings tal blir det tydligt att texten inte hänvisar till någon av nationalstaterna utan till en idealiserad enhet av nationernas transcendens. Men när Laibach utelämnar strofen och sjunger “Es gibt nur eine Richtung, / eine Erde und ein Volk, / Ein Leitbild” (Det finns bara en riktning, / Ett land och en nation, / En vision) når de helt fram till den ideologiskt motsatta effekten. Den största trans- formation sker i sångens sista rader: “Just gimme / One man, one man, / One bar, one night” blir till “ein Mensch, / ein Mann, / ein Gedanke, / eine Nacht, / einmal. / Jawohl. (en man, / en man, / en tro, / en natt, / en gång till. / Ja, sir!), vilket påminner om den nazistiska (miss)tolkningen av Friedrich Nietzsches begrepp der Übermensch (övermänniskan).

Laibachs sång är en subversion även på ett visuellt plan. I början av Queens klipp visas kameran “gå” ner i korridoren och hitta bandet i en inspelningsstudio. Medan kameran måste leta efter Queen, de mer passiva stjärnorna, marscherar Laibach aktivt mot den och kameran måste dra sig tillbaka – de första bilderna är närbilder på deras arméstövlar som visar deras militära estetik. I denna video uppträder Laibach på en tom teaterscen framför en röd bakgrund medan Queen, typiskt för de populära sångvideorna från 1980-talet, visas i inspelningsstudion, blandat med scener från deras liveframträdanden inför en massiv publik. Laibachs teaterscen betonar föreställningens skådespelaraspekt, som har samband med “den nazistiska estetiken [eftersom den – A.M.] i första hand är en visuell estetik, eftersom den nazistiska propagandans stora triumfer är av spekulativ karaktär”. (Strathausen 1999:10). I denna mening understryker även de ensamma figurerna på den tomma scenen konstverkets performativa aspekt. Detta är särskilt framträdande när soldater mot slutet av klippet höjer sina händer mot himlen eller håller om en döende(?) kamrat, vilket inte bara anspelar på propagandaposterestetiken, utan också indikerar pantomimens och tragikomikens karaktär hos sådana bilder när videon kommer att parodiera själva låten och kommer att betona den överdrivna stilen hos denna symboliska politiska handling.

Intressant nog parodierar Laibachs sångare också Freddy Mercury och skapar på så sätt ett “identitetscollage”: han är i sin arméklädsel men utan skjorta (återigen ett typiskt sartorialval för rockstjärnor) och bär Mercurys ikoniska mustasch. Denna dialog sträcker sig ännu längre då Queen visas spela på ett avslappnat sätt i sina semesterskjortor och solglasögon, vilket kodar uppträdandet som fritid och roligt, medan Laibach i sin tur är i sina stränga uniformer och de två trummisarna slår på sina krigstrummor på ett repetitivt marionett-manér. Detta kodar föreställningen som totalitär, som en regim, som en kontroll: är detta fritidsindustrin som beordrar massorna att njuta? Men vems föreställning är detta exempel på? Vem eller vad är objektet för denna representation?

När man ser Laibachs video och sedan återvänder till Queen’s ses den senare i ett nytt ljus. Man börjar ifrågasätta syftet med de förvrängda och “sataniskt” klingande ljud som läggs in i början av Queens låt och som till synes inte har något estetiskt, stilistiskt eller tematiskt samband med resten av låten. Mercurys framträdande inför en enorm publik och sådana knep som att han sträcker fram handen (en hälsning?) påminner om totalitära ledare och deras taktik för att kontrollera publiken. Till och med Queens till synes oskyldiga budskap om enighet och överskridande av olikheter verkar fascistiskt i sin förbättrande karaktär. Med andra ord tycks Laibach genom att åternazifiera låten avslöja populärkulturens fascistiska karaktär som sådan och den inte så oskyldiga jouissance[10] som lurar bakom den. Genom att använda denna martialiska och chockartade estetik avslöjar de de interpellations- och kontrollmekanismer som är verksamma inom populärkulturen, liksom det faktum att varje konstnärlig handling har ett politiskt omedvetet innehåll.

Dessutom stämmer denna tolkning av estetiken väl överens med kulturteoretikern Theodor Adornos idé om politiskt revolutionär konst: “I sin diskussion om “Nationalsocialismen och konsten” beskriver han som “infantila” de som anser att konsten i en ful värld bör försöka framkalla bilder av skönhet och harmoni. I stället, säger Adorno, bör konsten konfrontera sin publik med det fula […]. Endast i konfrontativ konst kan kopplingen mellan “musik och filosofisk sanning” upprätthållas […]. (Street 2007: 329) Det verkar som om det obehag Laibach skapar tjänar estetiskt till att väcka ett kritiskt medvetande: genom att producera dessa tvetydiga verk förbryllar de lyssnaren/tittaren till att ompröva sin egen tillhörighet och sitt politiska/filosofiska tänkande.

Laibach verkar inte bara uppmuntra till att ta ställning till sin egen musik, utan de tvingar också en att ompröva sitt förhållande till hela den populära musik- och kulturindustrin. Dessa collage och återanvändningar av politiska och kulturella artefakter tjänar sedan till att avlyssna lyssnarens/betraktarens snygga suturering – för att använda en filmteoretisk term – till sångens värld för att se bortom populärkulturens skenbara oskuld. Detta är återigen ett exempel på en marxistisk kritik par excel- lence eftersom den behandlar problemet med subjektets alltför nära inbäddning i sin egen kultur och sitt eget produktionssätt. 11 På grund av effekterna av detta synkrona mättnadsögonblick är man oförmögen att föreställa sig alternativa tankesätt. En sådan tendens är det som måste utmanas av samhällskritiken; det är där den revolutionära och oppositionella handlingen börjar. Detta skulle vara just den Žižekiska tolkningen av Laibachs taktik för överidentifiering, och “Geburt einer Nation” kan ses som ett exempel på detta. Detta är emellertid bara en sida av det ordspråksmässiga myntet.

3. Revolutionärerna: Var har all säkerhet tagit vägen?

Laibachs sång och video är inte unära; de är fulla av inre motsättningar som en närmare analys av utifrån ett jamesoniskt perspektiv[12] kommer att hjälpa oss att förstå varför detta inte bara kan ses som en oskyldig kritik av populär (kapitalistisk) kultur, på samma sätt som det inte bara kan ses som en kritik av den tyska nazismen. Jag kommer därför att ytterligare utvidga min tolkning av det föregående avsnittet för att ge en mer kontextualiserad läsning som behandlar denna symboliska handlings politiska omedvetna. Det är nödvändigt att se hur det politiska fungerar i denna text för att förstå dess betydelse inom ramen för det nuvarande produktionssättet.

För detta ändamål är det högst relevant att det på Laibachs teaterscen dyker upp rekvisita som tre vita hjortar, som inte bara är bandets personliga symboler utan även symboler för Slovenien. Som kulturforskaren Alexei Monroe – som har investerat mycket i studiet av NSK – påpekar, “[o]ver-identifiering diskuteras ofta i termer av ideologi, prestanda eller politik. Men de specifika visuella, ljudmässiga och symboliska motiv som används för att skapa överidentifieringseffekter får ibland mindre uppmärksamhet” (Monroe 2007: 49). Monroe ger alltså en analys av just den sym- bol av den slovenska hjorten som återkommer i bandets bildspråk gång på gång. Han hävdar att “även om den [hjorten – A.M.] ofta används på ett kitschigt/ironiskt sätt kan dess användning fortfarande utlösa undermedvetna eller för- rationella associationer och den bär på en ursprunglig laddning” (Monroe 2007: 50). Tillsammans med sångens ord “ein Volk” (en nation) framhäver hjortarna ett visst överkodat nationalistiskt budskap, inte minst mot bakgrund av årets (1987) händelser. Det komplexa förhållandet till den kapitalistiska kulturen eliminerar inte sångens koppling till nationalism och den fetischistiska fascinationen av de nationalistiska symbolerna.

Till skillnad från vad som gäller för den mesta punkmusiken (Ward 1996) blir sådana symboler inte helt tömda på sin innebörd. Istället återanvänds de för den då aktuella sociokulturella och ekonomiska situationen. Laibach gör alltså flera saker samtidigt i sina texter: de kritiserar det rådande (politiska) läget och avslöjar en ohämmad jouissance i sin transgression samt förmedlar ett nationalistiskt budskap, vilket vidmakthåller en blind och nästan mystisk fascination. Detta innebär två diametralt motsatta rörelser – både ett kritiskt avstånd till och en extrem inbäddning (överidentifiering) i den aktuella kulturen. Det är inte en paradox som bör lösas; det är den mest utmärkande aspekten av Laibachs operativa logik, som fortfarande måste förstås ordentligt. Det är här Jamesons förståelse av modernistisk ironi som en (n) (un)sublation av två motsägelsefulla termer kommer in; den kan utan tvekan ge en tillfredsställande referensram för att förklara bandets politiska omedvetna eftersom Laibach både hånar och omfamnar det politiska utan att kunna, eller ha behov av, att gå bortom motsägelsen.

Detta för mig till frågan om de utopiska impulserna[13], dvs. till en aspekt av det politiska omedvetna i den symboliska politiska handlingen “Geburt einer Nation”. Det är ett tydligt slag mot den kapitalistiska kulturen på grund av de diskuterade intertextuella referenserna och subversionerna. Låten förmedlar också en känsla av överdriven njutning av denna gränsöverskridande, subversiva handling och av fascinationen för allt totalitärt. I kombination med bilderna finns det ett nationalistiskt budskap inskrivet i texten (orden “en nation” inramas av de slovenska symbolerna). Samtidigt som den frigör signifikanterna från deras ursprungliga innebörd (både fascistisk symbolik och Queens sång) lämnas de inte i luften, de kombineras inte om och omformas inte till en ny ideologi, vilket är fallet i den mesta punkmusiken. Men kan man tala om en ny ideologi när texten säger två saker samtidigt, är en kritik av totalitarismen samt en pervers njutning av den? Innehåller den någon glimt, något frö av en framtid, eller är den helt nedsänkt i nuet?

Dessa frågor får en särskild relevans på grund av det aktuella mediet. Som den marxistiske kritikern Jacques Attali hävdar: “Musik är profetia. Dess stilar och organisation ligger före resten av samhället eftersom den utforskar, mycket snabbare än vad den materiella verkligheten kan göra, hela spektrumet av möjligheter inom en given kod. Den gör den nya värld hörbar som gradvis kommer att bli synlig, som kommer att tvinga sig på och reglera tingens ordning; den är inte bara bilden av saker och ting, utan överskrider det vardagliga, är förebudet om framtiden”. (Attali 1985:11) Även om dessa påståenden kan vara lika tillämpliga på konst i allmänhet som en plats för utforskning av möjligheter, verkar musiken vara ett särskilt lämpligt medium för konceptuella experiment på grund av ljudets inneboende tvetydighet. Dessutom påpekar den deleuzianiska forskaren Aden Evans: “Det är så musiken gör skillnad, genom att kräva något av lyssnaren, genom att styra minnet till att konstruera nya hörselobjekt. Detta är musikens ingång till det politiska, sociala och ekonomiska. (Evans 2005: 49) Genom att skapa förutsättningar för att nya tankesätt ska kunna uppstå och hjälpa nya hörande subjekt att bli till är musiken i grunden politisk. På grund av musikens exceptionellt utopiska karaktär är det ännu viktigare att fråga sig hur det utopiska fungerar i en så kontroversiell text som “Geburt einer Nation”.

I en Jamesonsk mening är framtiden eller den utopiska impulsen inte relaterad till att fastställa någon typ av dagordning för framtida politiska och kulturella åtgärder och det efterföljande skapandet av ett samhälle. Den utopiska impulsen omfattar en möjlighet att föreställa sig eller skapa en mörk föregångare – för att använda en deleusisk term – för uppkomsten av det tänkande som är nödvändigt för att överhuvudtaget skapa ett nytt samhälle (Jameson 2005). Även om Laibach kan sägas kritisera den kapitalistiska populärkulturen sker detta i första hand inifrån, utan möjlighet till sublation. De presenterar inte heller en text där ett främmande, ett helt annat tankesätt skulle vara genus, textens logisk-semantiska nivå – vilket med största sannolikhet skulle göra en sådan text oläsbar och inte tolkningsbar. Jouissance i samband med allt militärt, totalitärt och ideologiskt verkar inte motsäga kapitalismens logik.

Detta väcker emellertid en mycket viktig fråga. Hur kan en symbolisk politisk handling från 1980-talets Jugoslavien vara ett uttryck, en kartläggning, av kapitalismens logik? Skulle jag inte anklagas för en dekontextualisering, eftersom det produktionssätt som står på spel är socialismen? Här skulle jag vilja föreslå en till en början något kontroversiell idé: att det aldrig fanns någon socialism som ett egentligt produktionssätt från början. Det som existerade vid den tiden i Jugoslavien var ett förtryck av det kapitalistiska produktionssättet som ständigt dök upp. Den punkt som Jameson understryker i Det politiska omedvetna är att man inte kan få ett annat produktionssätt bara genom att ändra arbetsvillkoren. Tänkandets djupa struktur måste föregå detta, vilket inte var fallet i Jugoslavien.

Dessutom förlorar denna idé sin kontrovers så snart man tittar på den ekonomiska och politiska sidan av saker och ting. I slutet av 1980-talet tvingade Internationella valutafonden de fattiga men mer självständiga Sovjetstaterna att genomgå flera strukturella anpassningar, och strukturanpassningsprogrammet i Jugoslavien innebar en övergång till en mer nyliberal ekonomi genom att införa privatisering av egendom[14]. Ännu viktigare är att det “socialistiska” produktionssättet, som statsvetaren Gal Kirn i sin doktorsavhandling hävdar efter Louis Althusser, inte existerade ens i början av dess genomförande (1960-talet); det har alltid varit en kombination av socialism och kapitalism (Kirn 2012). Därför kan “Geburt einer Nation” utan större motsättning ses som ett avslöjande av den kapitalistiska djupa tankestruktur som låg till grund för den förment socialistiska jugoslaviska samhällsformationen. En sådan djupstruktur är tydligast symptomatiserad av den ironiska osublation, som jag nu ska övergå till.

4. Den osublation: Välj livet. Välj det goda. Eller välj det onda

Osuberationen i Laibachs praktik är kopplad till den dubbelsidiga karaktären hos det budskap som förmedlas. Laibach parasiterar på populärkultur (i det här fallet Queens “One Vision”) och fyller den med fascistisk symbolik, vilket i sin tur avslöjar (eller konstruerar) den tidigare låten som latent fascistisk från början. Men detta gör inte bara att man blir kritisk till sin lyssningsupplevelse och populärkultur; det gör att man ifrågasätter sin känsla av njutning och omedveten anpassning. Om Queen eller Laibach ger en överdriven njutning, vad har denna överdrivna njutning sina rötter i? Kommer det inte från den väsentliga dynamiken mellan makt och underkastelse, som är karakteristisk för totalitära regimer, att vara en del av en större och allsmäktig helhet (kultur, nation, [para]milis)? Denna insikt kan säkert avskräcka en från olika lyssnings- och tittarupplevelser, men den kan också i motsatt riktning leda till en mer medveten anpassning till vissa ideologiska idéer.

När det gäller Laibach är det inte alls klart vilka dessa ideologiska idéer är. Enligt psykoanalytikern Ian Parker “ger upphov till en oroande gåta och en osäkerhet om vad exakt som frammanas, särskilt eftersom Laibach aldrig har varit intresserade av att tala om för publiken vad de ska tänka, vilken den rätta linjen är” (Parker 2006: 106). Detta leder till att ett intressant fenomen i mottagandet av denna musik uppstår: “En av de politiskt störande aspekterna av Laibach-konserter i väst är att vänsterpartister och fascister ibland befinner sig tillsammans nära scenen och funderar över vad det är som den andre finner förenligt med deras politik” (Parker 2006: 109). Det visar alltså att kulturteoretikern Marc James Légers påstående att “publiken i [retro – A.M.] avantgardistiska produktioner tvingas ge upp sina fantasmatiska identifikationer som självuppsättande subjekt” (Léger 2012: 161) i verkligheten inte lever upp till sitt krav eftersom texterna rymmer mer än en (diametralt motsatt) fantasmatisk identifikation i stället för att avlägsna dem. Det är instruktivt att förskjutningen i den sociopolitiska horisonten på samma sätt orsakar en semiotisk förskjutning: inom ramen för det sovjetiska dubbelspråket är Laibachs praktik en kommentar till den statliga politiken, medan den i den västerländska kontexten skapar en mer motsägelsefull effekt.

Denna motsägelsefulla subjekt-effekt/subjekt för hörande som uppstår genom engagemanget i texten härrör från det faktum att motsättningen redan är rotad i textens viktigaste operativa ideologemes (eller teman[15]). Till exempel kan man i texten och videon hitta temat “nationalism är styrka”, men samma tema kan läsas som “nationalism är löjligt”[16]. Denna omformning av innebörden sker på grund av att ironin genomsyrar textens alla (figurativa, narrativa[17], logisk-semantiska) nivåer. Det finns också en instruktiv tvetydighet i de oppositionella paren: den “andra” konstrueras som populär (kapitalistisk) kultur som betecknas som oärlig, totalitär och interpellativ. Men jaget framställs som ärligt, totalitärt och interpellativt, dvs. skillnaden i fråga om subjektifieringen är en öppenhet.

Men som tidigare konstaterats är det inte alls klart vilken typ av interpellation man utsätts för, och därför upphävs semen “ärlighet”. Jaget (Laibach) och den andra (Queen) blir samma sak. Detta är ett överraskande sätt att kodifiera, eftersom det våld som vanligtvis ligger i konstruktionen av binära strukturer är att märkena av likhet mellan jaget och den andre avskaffas. I det här fallet bevittnar man den omvända tendensen, ja, den omvända binära principen. Därefter övergår distanseringen och kritiken i tvetydighet. Sådana textuella motsägelser är sammanflätade med ironins uppkomst (osublation), som i detta sammanhang inte innebär en aspekt av berättarstilen, utan en samexistens av motsatser på textens logisk-semantiska nivå, i den möjliga tankens struktur. Jameson uttrycker det så här: “Det är i ironin som vi kan ha kakan åt båda hållen och förneka det vi bekräftar, samtidigt som vi bekräftar det vi förnekar. Ironin är verkligen den [olösta – A.M.] syntes av motsatser som föreskrivs under den modernistiska perioden” (Jameson 2005: 177-178). Laibach är förespråkare för denna modernistiska ironi eftersom deras ironi avslöjar sina motsättningar som motsättningen, essensen av det nuvarande tillståndet.

Ur marxistisk synvinkel måste man fråga sig om detta innebär att motsättningen är olösbar (en misslyckad utopi), eller om den im- plicerar ett frö, en mörk föregångare till lösbarhet, till ett nytt tankesätt? Jag skulle vilja påstå att det snarare är det första alternativet som en sådan osublation medför. Enligt den jamesiska metoden är en misslyckad utopi inte mindre lärorik än en lyckad: de flesta utopier är oundvikligen dömda att misslyckas på grund av de synkrona tankesätt som är inneboende i det nuvarande, eller vilket som helst, produktionssättet. Vad som är intressant är just karaktären på dess misslyckande och vad det kan säga om hur det politiska omedvetna i en text och i samhället i allmänhet fungerar.

Skapandet av den tvetydiga subjektseffekten och de underliggande motsättningarna i “Geburt einer Nation” lyckas inte innehålla ett frö av en alternativ tanke eller politisk handling. I stället erbjuder den några (oförenliga) subjektiveringar, vilket innebär att den ger en möjlighet att välja. Likvärdigheten av oförenliga alternativ på urvalets axel är ett karakteristiskt drag för det kapitalistiska produktionssättet/tänkandet där allting får nivelleras ner till bytesvärde. Både gott och ont blir bara paradigmatiska val, utan några metafysiska spår. Även om detta påstående kan verka något abstrakt exemplifierar Laibach hur det fungerar i verkligheten. I det här fallet handlar det inte om cirkulationen av pengar utan om möjliga tankar – även om Laibach säljer sin konstnärliga produktion och därför deltar i denna form av utbyte i en mycket bokstavlig mening. För Jameson innebär reifikation inte en övergång från förhållandet mellan människor till förhållandet mellan saker (som Karl Marx skulle ha sagt), utan en abstraktion av sådana förhållanden, där alla förhållanden i kapitalismens sena skede äger rum på en abstrakt, immateriell och opersonlig nivå: digitala pengatransaktioner är ett uttryck för reifikation. Detta innebär att när reifikationen flyttar sig till den abstrakta nivån kommer den också att omfatta moraliska, politiska och filosofiska ståndpunkter: perspektivism och relativ etik uppstår. Detta är den djupa underliggande strukturen hos det möjliga tänkandet som Laibachs sång härrör från. Den rymmer den förändring av innebörden som äger rum när man tolkar Laibachs praktik i den västerländska kontexten i motsats till deras ursprungliga kontextuella horisont. “Geburt einer Nation” kan ses som både en kritik av Sovjetjugoslaviens politik genom att överidentifiera sig med den slovenska nationalismen och omfamna en sådan totalitarism/nationalism. I vilket fall som helst förblir Laibach fast inbäddat i det västerländska kapitalistiska produktionssättet, vilket framgår av en sådan dubbel subjektifiering – det ironiska leder till relativism i betydelsen.

Slutsatser

Laibach överför bevisbördan (och ansvaret) till lyssnaren/tittaren. Deras ståndpunkt är inte ironisk, vilket skulle innebära en redan löst, sublimerad motsägelse; deras ståndpunkt är ett samtidigt stöd för två oförenliga saker, som i Jamesons Ironi – en osublimerad motsägelse. Medan den konstnärliga praktiken i den jugoslaviska kontexten får en mindre ambivalent betydelse i förhållande till aspekter av regimen, skapar den, när den uppfattas ur ett västerländskt perspektiv, motsägelsefulla subjektseffekter och blir en identifikationspunkt för både vänster- och högerpolitiska subjekt. Lyssnaren/betraktaren måste göra ett hopp i tron (och i affekt/omedveten anpassning) genom att välja inte bara innebörden utan också politiken – även om det bara är på ett abstrakt, icke-bindande sätt. Viktigast av allt är att man inte kan undkomma det politiska i båda fallen.

Denna politisering av det estetiska är dock i slutändan ett estetiskt val, eftersom det inte främjar en utopisk impuls eller en revolutionär potential. Därav denna artikels titel, med vilken jag vill betona denna brist på en tydlig politisk orsak. Det vill säga, överidentifiering som “en dialektisk förmedling av politisk och kulturell praktik” (Léger 2012: 135) är inte ett lämpligt begrepp för att beskriva Laibachs agenda. Om man tänker sig det som sådant kommer verken av överidentifiering nästan oundvikligen att vara verk av misslyckad utopisk (politisk) karaktär eftersom “Geburt einer Nation” på ett exemplariskt sätt inte är ett uppror mot vare sig det förflutna eller det nuvarande produktionssättet (skillnaden mellan dessa är långt ifrån tydlig) utan ett sätt att ta dess logik till sina gränser. Vad Laibach gör är inte att föreslå en viss typ av utopi, utan – inte olikt de stora modernistiska konstnärerna – att skapa den ultimata dystopi som är inneboende i det nuvarande produktionssättet genom att exemplifiera logiken för utbytbarhet av mening och ideologi.

Det blir tydligt att det som bandet “överidentifierar” sig med inte så mycket är totalitära regimer eller slovensk nationalism som sådana utan själva den kapitalistiska produktions- och tankelogiken. Även om Laibachs osublicerade ironi är symptomatisk för den kapitalistiska operativa logik som finns i det politiska omedvetna i denna specifika symboliska handling, är det mycket möjligt att den kan tillämpas på andra retro-avantgardistiska och överidentifierande praktiker som Yes Men, Christoph Schlingensief, Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša och Janez Janša, Komar & Melamid, Andrea Fraser, Jakob Boeskov, Thomas Hirschhorn, The Colbert Report etc. också. Faktum är att föreställningen om osublicerad ironi som symptomatisk för en estetisk handlings kapitalistiska politiska omedvetna kan bidra till att förklara deras misslyckanden som uttryckligen politiska handlingar (Léger 2012: 135- 136).

Om författaren: Atene Mendelyte är doktorand i filmvetenskap vid Centrum för språk och litteratur, Lunds universitet, Sverige. Dessförinnan har hon studerat vid Amsterdams universitet och varit knuten till Nederländernas institut för kulturanalys. Hon arbetar för närvarande med amerikansk avantgardistisk film i relation till Deleuzian filmfilosofi, mental- och neuroestetik. Tidigare har hon arbetat med Samuel Becketts televi- sionspjäser och hans teateranteckningsböcker och koncentrerat sig på antingen filmfilosofiska eller intermediala aspekter av hans verk.
Källa: "Laibach’s Politics without a cause or the unsublated contraction" av Atene Mendelyte för Krisis (tidskrift för samtida filosofi), 2013, nummer 3
Referenser
• Attali, J. (1985) [1977] Noise: The Political Economy of Music. B. Massumi (trans.) Minneapolis: University of Minnesota Press.
• Auer, S. (2009) "Public Intellectuals, East and West: Jan Patočka och Václav Havel i konflikt med Maurice Marleu-Ponty och Slavoj Žižek". I C. Fleck et al. (eds.) Intellectuals and their Publics - Perspectives from the Social Sciences. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 89-106.
• BAVO (2007) "Introduktion: Kulturell aktivism i dag. Konsten att överidentifiera". I BAVO (red.) Cultural Activism Today: The Art of Over- identification. Rotterdam: Episode Publishers, 6-9.
• Collin, M. (2001) This Is Serbia Calling - Rock'n'Roll Radio and Belgrade's Underground Resistance. London: Serpent's Tail.
• Dragović-Sosso, J. (2002) Saviours of the Nation? Serbia's Intellectual Oppositionand the Revival of Nationalism. Montreal: Montreal: McGill-Queen's University Press.
• Evans, A. (2005) Sound Ideas: Music, Machines, and Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.
• Evans, D. (1996) An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London: Routledge.
• Goddard, M. (2006) "We Are Time: Laibach/NSK, Retro-Avant-Gardism, and Machinic Repetition". I Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 11(1): 45-53.
• Hegarty, P. (2007) Noise Music: A History. New York: Continuum.
• Herscher, A., S. Žižek, (1997) "Everything Provokes Fascism/Plečnik avec Laibach". I Assemblage 33: 58-75.
• Jameson, F. (1983) The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge.
• Jameson, F. (2005) Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London, New York: Verso, 177-178.
• Kirn, G. (2012) Konceptualisering av politik och reproduktion i Louis Althussers verk: Case of Socialist Yugoslavia. Doktorsavhandling, University of Nova Gorica, Slovenien.
• Léger, M. J. (2012) "The Subject Supposed to Over-identify: BAVO och den grundläggande fantasin om ett kulturellt avantgarde". I M. J. Léger Brave New Avant Garde - Essays on Contemporary Art and Politics. Alresford: Zero Books, 133-164.
• Monroe, A. (2007) "The Myth of the Slovene Stag: Neue Slowenische Kunst and the Reprocessing of Traditional Symbolism". I BAVO (red.)
• Kulturell aktivism i dag: The Art of Over-identification. Rotterdam: Episode Publishers, 49-57.
• Parker, I. (2005) "Laibach and Enjoy: Slovenian Theory and Practice". I Psychoanalysis, Culture and Society 10: 105-112.
• Schroeder, J. L. (1998) The Vestal and the Fasces - Hegel, Lacan, Property and the Feminine. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
• Strathausen, C. (1999) "Nazistisk estetik". I Renaissance and Modern Studies 42(1): 5-19.
• Street, J. (2007) "Breaking the Silence: Music's Role in Political Thought and Action". I Critical Review of International Social and Political Philos- ophy 10(3): 321-337.
• Wachtel, A. (2002) Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.
• Ward, J. J. (1996) ''Det här är Tyskland! Det är 1933": Appropriations and Con- structions of "Fascism" in New York Punk/Hardcore in the 1980s''. I Journal of Popular Culture 30: 155-187.
• Žižek, S. (2003) "The Enlightenment in Laibach". I I. Arns (red.) IR- WINRETROPRINCIP: 1983-2003. Frankfurt: Revolver.
• Žižek, S. (2005) "Foreword: They Moved the Underground". I A. Monroe. Interrogation Machine: Laibach and the NSK State. Cambridge MA: MIT Press.
• Žižek, S. (2006) "Varför är Laibach och Neue Slowenische Kunst inte fascister?". I S. Žižek. The Universal Acception. London: Continuum.
Fotnoter
 1. Jfr Žižek 2003, Žižek 2005, Žižek 2006.
 2. Jfr Parker 2005: “Det finns en kuslig överlappning mellan vissa av Laibachs aktiviteter – NSK och Žižeks kulturpolitiska interventioner, och nu råder det viss oenighet mellan de två om vem som påverkade vem (det finns uppsatser om kopplingarna mellan NSK och Žižek på www.nskstate.com).”. (Parker 2005: 107). Detta förslag bör dock tas med en nypa salt eftersom NSK-staten i sig (en imaginär stat som skapats av de konstnärliga handlingar som var/är delar av NSK-rörelsen) snarare är ytterligare en provokation i Laibach-anda. Men Stefan Auer hävdar också att “[l]ike Laibach är Žižek en ärkemanipulator. Precis som Laibach försöker provocera genom att imitera gammal totalitär propaganda, försöker Žižek undergräva sin tids härskande ideologi[.] Mottagare av både Žižeks filosofi och Laibachs musik kan vara förvirrade över den “verkliga politiska innebörden” av dessa verk, budskapet bakom de ironiska gesterna, men deras förvirring är bara det första steget mot att övervinna deras blinda acceptans av den härskande ideologin. (Auer 2009: 93).
 3. Det typiska draget för genren är att på olika direkta och indirekta sätt referera till fas- cism, nazism, kommunism, stalinism, anarkism, kapitalism; det finns en betydande brist på unära betydelser eftersom genren genomsyras av dubbla betydelser och kodningssystem.
 4. Om den industriella genren, dess undergenrer, historia och genealogier, se Hegarty 2007.
 5. Sublation innebär i sig själv redan ett visst mått av osublation eftersom “det alltid finns ett oförmedlat ögonblick, en hård kärna av osublimerad motsägelse, en fantomfjärde [bredvid tes, antites och syntes – A. M], dekonstruktionens spår eller differens, som motstår mediering” (Schroeder 1998: 26). Den egentliga osublation ska dock skiljas från denna “osublifierade rest” inom sublation.
 6. Begreppet togs upp och vidareutvecklades till att omfatta bredare radikala re- sistancepraktiker av det Bryssel- och Rotterdambaserade anti-(neo)liberalistiska kollektivet BAVO. Jfr BAVO 2007 och Léger 2012.
 7. Se Collin 2001.
 8. Olika nationalistiska spänningar återfanns i alla sovjetstater (Slovenien, Serbien, Kroatien). Se Dragović-Sosso 2002 och Wachtel 2002.
 9. Det är ingen tillfällighet att titeln anspelar på D. W. Griffiths ikoniska film The Birth of a Nation (1915) eftersom dess kontroversiella nationalism, rasism och andra aspekter resonerar med Laibachs egen praktik.
 10. Den lacanska jouissance ska inte förväxlas med det psykoanalytiska begreppet njutning, eftersom det är just det som ligger bortom njutningsprincipen: “Resultatet av att överskrida njutningsprincipen är inte mer njutning, utan smärta, eftersom det bara finns en viss mängd njutning som ett subjekt kan bära. Om denna gräns överskrids blir njutningen till smärta, och denna “smärtsamma njutning” är vad Lacan kallar jouissance[…] Termen jouissance uttrycker således väl den paradoxala tillfredsställelse som subjektet får av sitt symptom[…]” (Evans 1996: 92).
 11. Här följer jag Jameson, som i sin tur följer Louis Althusser, genom att förstå produktionssättet som helheten av det ekonomiska, det politiska och det kulturella, vilka är sammanlänkade utan att något av dessa lager kan särskiljas som en direkt eller förmedlande orsak till de andra.
 12. I min analys kommer jag att fortsätta att växla mellan de tre tolkningshorisonter (politisk, social och historisk) som Jameson beskrev i sin Det politiska omedvetna, eftersom de inte är oberoende utan inbördes relaterade och kompletterande. Det är viktigt att betona att i varje horisont konstitueras texten och objektet på olika sätt. Endast på den första nivån är objektet i stort sett identiskt med en enda text (symbolisk handling). På den andra nivån måste det ses i termer av ideologem och klassernas dialogiska kamp. Slutligen, på den tredje nivån, framställs objektet i termer av formens ideologi, i termer av den synkrona och diakrona utvecklingen som är spår eller föregripanden av olika produktionssätt (jfr Fernand Braudels multipla temporaliteter). Jfr Jameson 1983.
 13. Den utopiska impulsen kan förstås som ett spår eller en föregripande av ett produktionssätt och har att göra med den tredje tolkningshorisonten, nämligen den historiska.
 14. Som ekonomiforskaren Catherine Samary hävdar hade Jugoslavien under de fyra decennierna (från 1945 till 1985) “fyra stora produktions- och utbytessystem, fyra olika modaliteter för artikulation av plan och marknad, som från 1950-talet och framåt bildade en självförvaltning som kom att kombineras med olika relationer till den globala marknaden” (Qtd. i Kirn 2012: 238).
 15. Ett tema är till sin natur ett ideologeme, en enhet för ideologiskt tänkande. Till exempel kan man i ett antal böcker och framför allt i tv-sitcoms hitta ett tema “heterosexuell äktenskaplig kärlek leder till lycka”, vilket är ett exempel på den heteronormativa ideologin i arbete. I princip är inget tema opolitiskt.
 16. Bakom min något förenklade formulering ligger ett helt sammanhang som omger och ger upphov till denna tanke. I det första fallet (“nationalism är styrka”) har ideologemet sina rötter i 1800-talets tyska idealism, medan ideologemet i det andra fallet (“nationalism är löjligt”) kan sägas verka inom ramarna för det libertarianska 1700-talstänkandet.
 17. Den narrativa dimensionen i “Geburt einer Nation” manifesterar sig främst som en underförstådd berättelse om en nation. Men innebörden av den berättelse som Laibach berättar är återigen tvetydig. Narrativitet i musik är ett problematiskt område och väcker frågan om huruvida man i musik kan finna något som liknar en berättelse. Jag tenderar dock att förstå narrativ i en mycket bred bemärkelse som varje form av omvandling från ett tillstånd till ett annat. Som sådan förekommer narrativitet i många olika former i musik: som den (underförstådda) berättelsen i texterna, intertextuella omvandlingar (ljudliga/verbala direkta och indirekta citat), det narrativa förloppet i ett konceptalbum eller själva den musikaliska strukturen (början av ett musikaliskt tema, dess omvandling och dess coda), osv. Även om dessa aspekter kan ses som former av narrativitet kan de dock inte utan vidare jämställas med egentliga narrativa texter.

Den angloamerikanska sexualimperialismen

Det militärt-sexuella komplexet: Prostitution, sjukdom och imperiets gränser under det filippinsk-amerikanska kriget
av Paul A. Kramer, publicerad i The Asia-Pacific Journal, 20 juli 2011
Översättarens förord
Den vita kvinnans börda: Samtidigt som det vita patriarkatet exploaterar kvinnor i Trikontinentalen i ännu högre grad än det gör "hemma" (i Nordamerika, Europa, Japan, Australien och Mellanöstern), ser imperiefeminister i skärningspunkten mellan militär ockupation, kommersialiserat sex, prostitution och dess medicinska reglering en möjlighet att hävda vita kvinnors politiska makt över rasifierade koloniala subjekt.
Det första reservsjukhuset i Manila 1900. William Johnson, korrespondent för en förbudsivrande tidning, rapporterade att han fick höra av en läkare att en sjättedel av soldaterna på sjuklistan – över 3.000 fall – var smittade av könssjukdomar. Källa: Kongressbiblioteket.

Major Owen Sweets kampanj mot utnyttjande av prostituerade började strax efter hans ankomst till Jolo i södra Filippinerna i maj 1899. Situationen var brådskande. Fyra månader in i ett krig mot den filippinska republiken hade 23:e infanteriet tagit kontroll över området från spanska styrkor, men, som [rasisten] Sweet beklagade, hade hans trupper fallit “arvtagare till de slappa moraliska förhållanden som är förknippade med Filippinerna och orientaliska länder i allmänhet”. I brist på kasernutrymme hade hans soldater tvingats leva “i nära kontakt” med “blandade raser”, och Sweet hade “konfronterats med samma status av omoral och laglösa samhälle” som befälhavare hade gjort i Manila, Iloilo, Cebu och på andra ställen. En “personlig” utredning i november som innebar en “undersökning och inspektion från hus till hus” hade avslöjat spelhallar, grogbutiker, salonger, “ställen där de mest avskyvärda droger gavs ut” och “flera prostitutionsställen” som främst beboddes av kineser och japaner, men även filippinare, moros och “andra omoraliska kvinnor, som fanns utspridda i byarna”. Sweet fruktade att dessa förhållanden skulle kunna utlösa lokala spänningar och öppna en andra, muslimsk-amerikansk front som amerikanerna inte hade råd med.[1]

I en rapport till sina överordnade, som senare krävde en fullständig redogörelse för hans agerande på Jolo, berättade Sweet om sin energiska bekämpning av lasterna.[2] För att främja “moral, disciplin och god förvaltning” hade han gjort razzior på “spelställen” och “reglerat” sprithandeln, förstört binoförråden och stängt alla sprithandlare och salooner i början av 1900. Sweet, som stod inför “ett nästan helt omoraliskt kvinnosamhälle”, hade gett “dessa kvinnor och deras innehavare” en “reglering, begränsning och kontroll som hittills varit okänd under deras livstid”. Vad han kallade “noterade kvinnor” var “bevakade, tyglade och undersökta”. När det gällde bordellerna “införde han genast ett system med sträng övervakning, krävande restriktioner, inspektioner och kontroll samt bestraffningar och medicinska undersökningar av [arméns] kirurger”. Medan ett “förvarsläger” upprättades för sjuka soldater hade Sweet fängslat “alla kvinnor i Jolo som man visste var sjuka” i en särskild sjukhusavdelning och “deporterat” dem som befanns vara smittade med “så kallade asiatiska sjukdomar”. Tillsammans utgjorde dessa åtgärder ett “slitningssystem” som “tenderade att minska antalet på olika sätt”. Sweet hade först “befriat städerna från kineser, sedan från olika nationaliteter”, sedan från morokvinnor “på det mest lugna sätt man kan tänka sig” och “från tid till annan från de mer obehagliga japanska kvinnorna”. Därefter “drev han gradvis ut Visaya [sic] och filippinska kvinnor”. Sweet gick gradvis mot vad han kallade “slutlig eliminering” och hans program med avgifter, inspektioner, inspektioner, inspärrningar och deportationer, som var riktat mot de “vanliga kvinnorna”, hade enligt hans egna mått mätt lyckats i juni 1900, då “endast ett tjugotal kvinnor återstod”. Om han hade haft befälet några månader längre skulle 1901 det “sociala onda” där ha varit “utplånat”.[3]

Sweets kamp var bara en episod i en mycket större historia om politiseringen av prostitutionen under och efter det filippinsk-amerikanska kriget.[4] Det fanns en viss ironi i det faktum att utredningen av hans beteende hade föranletts av den kollektiva ilskan hos reformatorer som ansåg att hans repression av lasterna inte hade gått tillräckligt långt genom att tillåta ett trettiotal japanska prostituerade att stanna kvar i Jolo. Det var inte Sweets krig mot prostituerade utan de bestämmelser som han hade utfärdat och som krävde att de skulle genomgå medicinska kontroller som blev föremål för en intensiv debatt i Förenta staterna. Hans uppdrag var en del av ett mer omfattande uppdrag. Under det filippinsk-amerikanska kriget genomförde den amerikanska armén det mest omfattande program för venerisk inspektion av sexarbetare som den amerikanska militären hittills genomfört.[5] Det sattes igång bara några månader efter den amerikanska ockupationen av Manila och skulle under krigets lopp utarbetas där och på olika sätt i lokala armékommandon. I dessa många miljöer institutionaliserade förordningen könsbundna och rasifierade föreställningar om moral och sjukdom, och gjorde “infödda kvinnor” till “källan” till könssjukdomar och till de exklusiva objekten för inspektion, behandling och isolering.

Inspektionssystemet i sig gick obemärkt förbi i USA i nästan två år, men när en journalist om förbudet upptäckte det i juni 1900 utlöste det en mobilisering av en mängd olika reformgrupper och korståg för “avskaffande” som intensifierades under de följande två åren. Aktivister gjorde könsbesiktning till ett problem på olika sätt, var och en försökte använda den för att föra sin agenda framåt. För reformatorer som arbetar med “social renhet” “licensierade” regleringen sedlighet i flera avseenden, vilket hotade soldaternas moraliska och fysiska hälsa och hälsan i det samhälle som de skulle återvända till. Suffragetter framställde politiken som en naturlig biprodukt av en stat utan kvinnors moraliserande inflytande. Antikolonialister kopplade den till en bredare rädsla för kroppslig och politisk “korruption”. För dem alla signalerade antagandet av regleringen en tragisk kollaps av den nationella exceptionalismen, eftersom Förenta staterna antog vad de ansåg vara omoraliska, “europeiska” metoder för att begränsa könssjukdomar. Efter inledande förnekanden erkände krigsdepartementet och den amerikanska armén förekomsten av reglering och fördömde den så småningom retoriskt, samtidigt som de tillät att den fortsatte i modifierad, och mindre inhemskt synlig, form. Bland dessa ändringar formaliserade och universaliserade armén inspektionen av sina soldater i Filippinerna efter maj 1901; under senare år blev denna koloniala innovation nationell armépolitik.

Tack vare feministiska forskares och aktivisters arbete har det militära imperiets sexuella politik framträtt som ett av de viktigaste ämnena i en kritisk forskning om USA:s militära närvaro utomlands. Denna forskning har utforskat de sociala landskapen för sexuellt arbete nära militära installationer, de avtal mellan stater som ingåtts för att underlätta kommersialiserat sex, sexarbetarnas erfarenheter och den centrala roll som kontroverser om sex har spelat i politiken för militär basering.[6] Den här uppsatsen bidrar till dessa undersökningar på ett antal sätt. För det första ger den dem en förhistoria: medan den mesta av denna litteratur har fokuserat på det kalla kriget, visar jag att den amerikanska militärens ansträngningar för att formellt säkra sina manliga soldaters sexuella tillgång till kvinnor samtidigt som man skyddar sina styrkor från könssjukdomar – det som jag, med en ursäkt till Eisenhower, kommer att kalla det militärt-sexuella komplexet – går tillbaka till början av 1900-talet; det gör även kontroverserna om dessa ansträngningar. Samtidigt som jag flyttar fram denna tidslinje talar jag också till historieskrivningen om den amerikanska kolonialismen efter 1898 och visar att regleringen av sedlighet är ett viktigt och underkänt tema bland antikolonialister och andra reformatorer i det tidiga 1900-talets kamp mot “imperialismen”.[7]

På vägen dit avslöjar min forskning ett exempel på vad observatörer från sekelskiftet 1900 kallade “reflexhandling”: ett fall där projekt, politik eller institutioner som invigdes i koloniala miljöer fördes tillbaka och integrerades i storstadsmiljöer. Sådana kopplingar – där koloniala erfarenheter förväntades omvandla storstadsformationer, på gott och ont – förutsågs (och missförstods ofta) av historiska aktörer, vilket vi kommer att se.[8]

Dessa kopplingar har också varit ett slags helig graal för historiker av transnationella förbindelser, och har av denna anledning visat sig vara lätta att överdriva. Forskare utgår till exempel ofta från det felaktiga antagandet att de likheter som de uppfattar mellan diskurser, praxis eller institutioner i skilda miljöer utgör bevis för “kopplingar”.[9] Men historiker har också börjat kartlägga specifika koloniala teknikers genomströmning och följa deras banor genom individers och institutioners liv, med uppmärksamhet på brytningar, avledningar och förändringar på vägen; Alfred McCoys nyligen publicerade historia om den koloniala övervakningens och USA:s nationella säkerhetsstatens sammanflätade historier är ett övertygande exempel.[10] Om risken för att förstärka effekterna av koloniala överföringar kvarstår, öppnar en sådan forskning ändå möjligheten att upptäcka domäner av den amerikanska staten och det amerikanska samhället som byggts upp, skulle man kunna säga, utifrån och in. I mitt arbete här är tekniken i rörelse den regelbundna veneriska inspektionen av amerikanska soldater: den genomfördes för första gången i Filippinerna som svar på kritik mot den sexuella dubbelmoralen och svårigheterna med att inspektera lokala kvinnor, men blev snart amerikansk militärpolicy i allmänhet, med militärmedicinska myndigheter som hänvisade till filippinska prejudikat. Här var ett exempel på “reflexhandling” i arbete, men tvärtemot förväntningarna hos kommentatorer från början av 1900-talet, som förutsåg automatiska och exakta överföringar från koloni till metropol, visade det sig att metoderna förändrades i takt med att de migrerade: sådana överföringar avslöjade kopplingar som var lika täta som de var oförutsägbara.

Slutligen utforskar jag politiken kring sex, hygien, militär och imperium ur ett kulturhistoriskt perspektiv, genom att titta på hur “reglerad sedlighet” i Filippinerna föreställdes och diskuterades av ett brett spektrum av amerikanska offentligheter vid sekelskiftet 1900. Som jag visar blev kontroverser om prostitution och sjukdomar på komplicerade sätt sammanflätade med bredare argument som amerikanerna förde om innebörden och konsekvenserna av det koloniala imperiet. Även om kritikerna var överens om att något stank i skärningspunkten mellan militär ockupation, kommersialiserat sex och dess medicinska reglering, spårade de lukten till olika rötter av “korruption”. Var problemet med den amerikanska militärens medicinska inspektion av prostituerade att den legitimerade regleringsprincipen och sanktionerade prostitution (vilket kampanjarbetare för social renhet hävdade) eller att den var knuten till och symbolisk för en illegitim invasion (vilket antikolonialister hävdade)? Var problemet rasistiskt eftersom det medgav och sanerade “rasblandning”? Var det så att det undergrävde nationella exceptionella anspråk genom att göra Förenta staterna mer “europeiskt” (där Europa i varierande grad innebar imperium, statlighet och sexuell frihet)? Eller var det bara så att den reglerade prostitutionen var synlig, något som amerikanerna var tvungna att tänka på när de tänkte på sin roll i världen?

När man närmar sig det här sättet ger historien om militären, prostitutionen och könssjukdomar under det filippinsk-amerikanska kriget ett fönster till den kulturella historien om USA:s imperiala gränser: om hur amerikanerna markerade platsen där USA slutade och resten av världen började, och gav mening åt sin oförmåga att helt kontrollera de processer som flödade över den svårfångade gränsen.[11] Att tala om de amerikanska soldaternas kroppar och de faror som tömde deras kraft och renhet var med andra ord också att tala om det amerikanska imperiets “kropp” i ett ögonblick då denna kropps gränser, konstitution och sårbarheter var föremål för heta diskussioner. Den retoriska närvaron av filippinernas kroppar, som källor till hot snarare än objekt för våld, sade också mycket om den imperiala kroppens konturer och kanter. Detta är alltså både en historia om USA:s militärt-imperiala sjukdomskontroll i en kolonial miljö och om hur könsrelaterade och rasifierade rädslor för sexuell smitta både uttryckte och gav form åt djupare oro för genomsläppligheten i ett globaliserande USA.

År 1898 hade den statliga regleringen av prostitution genom påtvingad medicinsk inspektion av kvinnor blivit ett avgörande inslag i kommunpolitik, sanitär strategi och moralreformer över hela världen, även om dess särskilda institutionella praxis varierade kraftigt både mellan och inom stater.[12] Dessa system utvecklades först i kontinentaleuropa i mitten av 1800-talet, men som Philippa Levine dokumenterat var deras mest varierande projektioner i det brittiska imperiet. Contagious Diseases Acts (CD Acts), som först antogs av parlamentet 1864 och därefter reviderades, gav poliser i utvalda distrikt befogenhet att arrestera prostituerade, låta dem genomgå undersökning av könssjukdomar och fängsla de smittade på “lock hospitals”. 1870 fanns liknande förordningar i mer än ett dussin av Storbritanniens kolonier, i fördragshamnar och i Storbritannien självt.[13] Även om deras institutionella former och förfaranden skilde sig åt, föreskrev dessa förordningar obligatorisk läkarundersökning av prostituerade och inspärrning av dem som befanns ha veneriska sjukdomar på lock-sjukhus; de institutionaliserade dubbelmoralen genom att inte föreskriva inspektion eller inspärrning av män.[14] Under de sista decennierna av 1800-talet var regleringen av prostitution en del av vad som definierade ett modernt imperium, och den infördes i betydligt mindre och svagare koloniala imperier, som Spaniens.[15] På 1880- och 1890-talen hade Spaniens koloniala regering i Filippinerna till exempel inrättat program för inspektion av Manilas prostituerade under en byrå för folkhälsa.[16]

I takt med att regleringen spreds, ökade också rörelserna som syftade till att avskaffa den, särskilt i den angloamerikanska världen. Som Ian Tyrrell har visat sammanförde dessa ansträngningar förespråkare och diskurser från evangelisk kristendom, feminism och suffragism för att angripa regleringens logik som statens “tolerans” av “laster”. Kritiker av kolonialismen lade också till reglerad sedlighet till sin lista över militärimperiets missförhållanden. När den statliga regleringen rörde sig på imperiala kanaler utspelade sig dessa kampanjer på en global terräng. Organisationer som World Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU) och International Federation for the Abolition of the State Regulation of Vice (Internationella federationen för avskaffande av statlig reglering av sedlighet) fick stöd av en angloamerikansk och ofta självmedvetet “anglosaxisk” väljargrupp.[17] Brittiska och amerikanska reformister som arbetar med social renhet utbytte personal, litteratur och resurser under 1800-talets två sista decennier, och de var förbundna med varandra genom långvariga transatlantiska reformnätverk – därav namnet “abolitionist”. Höjdpunkten för det angloamerikanska samarbetet enligt dessa linjer nåddes i kampen för att avskaffa regleringen i Indien. Två amerikaner, Katherine Bushnell och Elizabeth Andrew, rekryterades för att undersöka regleringspraxis i Indien 1897 under ett och ett halvt års tid. Deras rapport, The Queen’s Daughters in India, var en svidande anklagelse som, efter deras vittnesmål inför parlamentet, bidrog till att CD Acts avskaffades i Indien, elva år efter att de avskaffats i den brittiska metropolen.[18] Även om dessa anglo-amerikanska renhetsaktivister arbetade mycket tillsammans och delade idéer om stat, begär och sexuell handel, intog amerikanerna en särställning inom reformorganisationerna, en ställning som präglades av institutionell marginalitet och exceptionalistisk moralisk överlägsenhet. Förenta staterna, påpekade de inte trött på att påpeka, var “ren” från reglering bortsett från några få anmärkningsvärda kommunala experiment, som det i St. Louis, som hade krossats.[19]

Den amerikanska arméns ockupation av Manila i augusti 1898, som blockerade de filippinska revolutionära styrkornas intåg, tillät en annan, sekundär sysselsättning: den av hundratals prostituerade som kom in i staden från otaliga anlöpningshamnar. Det kejserliga kriget hade samlat världens sexarbetare i en tät huvudstad. Många kommentatorer förvånades över det snabba inflödet av vad en av dem kallade en “kosmopolitisk sköka”.[20] “Med de amerikanska truppernas ankomst kom det övergivna kvinnor från jordens alla hörn”, skrev H. S. Neuens från Purity Society of India.[21] De var en del av vad evangelisten pastor Arthur Judson kallade “det avskum som ständigt kastas upp av civilisationens framryckande vågor”.[22] Det största antalet utländska prostituerade var japanska: prostitutionsnätverk från Japan hade sträckt sig till Filippinerna redan på 1880-talet, men expanderade massivt i samband med den amerikanska ockupationen. Motoe Terami-Wada uppskattar att det fanns 167 japanska prostituerade i Filippinerna år 1900 och 2.435 år 1905. Även om man räknar med att datainsamlingen blev alltmer effektiv under denna period, innebär detta en ökning med nästan 15 gånger.[23] Men mer chockerande för de amerikanska militärmyndigheterna var att det fanns vita bland de nyanlända, särskilt “ryska, österrikiska och italienska”, enligt en medicinsk auktoritet.[24] Även om det var troligt att siffrorna skulle skifta snabbt och efterföljande sjukhusjournaler endast utgjorde ett högst ofullständigt statistiskt mått, inkluderade en rapport från november 1901 bland de “intagna” på en sjukhusavdelning för prostituerade en spanjor, en ungrare, en australiensare, två italienare, två “européer”, tolv ryssar och fjorton amerikaner.[25] Den sistnämnda gruppen, som var mest alarmerande för de amerikanska myndigheterna, borde inte ha varit överraskande: som Eileen Scully har visat fanns det amerikanska prostituerade även i utposterna till USA:s informella imperium, som till exempel i Kinas avtalshamnar.[26] Den stora majoriteten av Manilas sexarbetare var dock filippinare. Familjer på landsbygden i Filippinerna i slutet av 1800-talet, som tvingats bort från sina hem på grund av stigande hyror, exportjordbruk eller spanskt förtryck, hade skickat döttrar till Manila för att arbeta; många av dem tvingades och fångades in i prostitution.[27] USA:s ockupation av Manila ledde alltså inte bara till att USA kom in bland militärmakterna i Asien, utan samlade också en genuint internationell, imperialistisk arbetarklass av sexarbetare.

Inspektionsregimen infördes i samband med en upplevd moralisk och medicinsk kris.[28] Enligt Robert Hughes, generalprovost Marshall under perioden efter ockupationen, hade staden “endast ett fåtal vita familjer av dålig karaktär”, och tillsammans hade den militära hälsovårdsnämnden och polisen gjort “ihärdiga ansträngningar” för att “förhindra varje ökning av denna klass av människor från utländska hamnar”. Men det var nästan omöjligt “att lokalisera de inhemska kvinnorna med dålig karaktär” och “att förhindra att polisen kommunicerar mellan dem och våra soldater”. För en peseta tog en “infödd” med sig “kvinnan” till “någon utpekad plats” för att träffa en kund; erfarenheten visade att “det onda” endast kunde förhindras “genom att göra kvinnorna till fångar”. Denna “ondska” manifesterade sig på ett annat sätt: i oktober fanns det 300 män på sjukhuset för könssjukdomar, särskilt syfilis och gonorré, och 50 operationer hade genomförts. Utan reserver och med rädsla för att sjukdomen skulle kunna göra de militära insatserna “allvarligt förlamade”, kände sig Hughes tvungen att agera för att “svartsjukt skydda mannen bakom geväret”.[29]

Vissa läkare beklagade sig över dessa sexuella möten i sig själva, bortsett från en uttalad sjukdomskontext. En kirurg klagade över att “samlag med infödda kvinnor inte kan kontrolleras när trupperna är stationerade i utspridda stadskvarter”.[30] Det faktum att detta i sig självt föreställdes som en medicinsk kris tyder på hur rädslan för sjukdom och rasblandning korsades.[31] Med tanke på att filippinare i många fall troddes vara naturligt sjuka innebar rasblandning smitta; oavsett om specifika filippinska kvinnor troddes vara smittade eller inte, föreställdes rasblandning ofta som både ett tecken på och en utlösande faktor för fysisk och moralisk “degeneration” bland vita amerikanska soldater. För vissa utgjorde smittan av könssjukdomar och sex med “infödda kvinnor” olika men besläktade former av “förräderi”. När befälhavare antydde att könssjukdomar främst var ett problem med truppstyrkan och att soldaternas omoral och vårdslöshet var orsaken, gjorde de kontraktionsakten till ett slags kroppsligt förräderi, ett partiellt förnekande av ens fysiska konstitution till staten.

När de amerikanska tjänstemännen sammanställde sitt regleringssystem valde de en väg som bjöd på minst motstånd: i stället för att importera politik antingen från USA:s metropol eller från grannkolonierna fortsatte de lokala metoder som först hade genomförts av spanjorerna och, under en kortare tid, av den revolutionära regeringen under Emilio Aguinaldo som hade efterträtt den.[32] Ett spanskt regleringssystem hade införts i Manila i slutet av 1880-talet under en liberal guvernör, uppenbarligen baserat på Madridreglerna. 1897 införde en sektion för folkhälsa vid hälsodepartementet obligatorisk registrering av bordeller och de prostituerade som bodde och arbetade i dem och rapportering av byte av bostadsort, tillsammans med obligatorisk läkarinspektion och inspärrning på sjukhus och behandling vid sjukdom. Hälsovårdsmyndigheterna fick betydande befogenheter att stänga bordeller och bötfälla bordellägare eller prostituerade vid överträdelser.[33] Med tanke på de tumultartade förändringarna i Manilas styrelseskick i mitten av 1898 är det dock slående att det finns en uppenbar kontinuitet i inspektionsmetoderna mellan de spanska, filippinska och amerikanska regeringarna. Den dag då amerikanska trupper ockuperade Manila hade till exempel Aguinaldo och Leandro Ibarra, den revolutionära regeringens inrikesminister, undertecknat ett dekret som godkände fortsättningen av Spaniens regleringsprogram “för att förhindra att syfilitiska och veneriska sjukdomar smittar”.[34]

Det amerikanska inspektionssystemet byggde på de grundläggande konturerna av det befintliga spanska programmet, inklusive dess mest innovativa inslag, nämligen dess finansiering genom obligatoriska avgifter och straffavgifter som kvinnorna själva betalade. USA:s anställning av en “infödd läkare (spansk)” för att utföra medicinska inspektioner tyder på ytterligare kontinuiteter.[35] Det fanns naturligtvis också avbrott: USA:s inspektioner ägde rum varje vecka i stället för varannan vecka, och de amerikanska inspektörerna beordrades inte (även om vissa försökte) att råda prostituerade att avstå från att bedriva sin verksamhet. Men i stort sett verkar den amerikanska regleringspolitiken ha baserats på dessa och andra lokala institutioner. När civila tog över hälsovårdsnämnden och regleringsprojektet från armén 1901, till exempel, övade de tanken på att låna strategier – från amerikanska källor – bara för att förkasta strategin till förmån för rådande praxis. Även om “Honolulus och St Louis förordningar om prostitution” “nu fanns i arkivet på detta kontor”, noterade armékirurgen och styrelseledamoten Charles Lynch, “ansågs det inte nödvändigt med några ändringar i de metoder som tillämpades”.[36]

I slutet av 1898 var militärens regleringsprogram väl utvecklat. Den 2 november, knappt tre månader efter ockupationen, hade styrelsen inrättat ett “kvinnosjukhus” för isolering och “behandling” av alla prostituerade som befanns vara sjuka, i en flygel av spetälska sjukhuset i San Lazaro. Hughes betonade institutionens lokala ursprung och hävdade att beslutet var “helt och hållet mitt eget”, men att det hade fattats i samråd med hälsovårdsnämndens direktör Frank Bourns och nämndens andra “medicinska herrar”.[37] Det fanns en läkare som gjorde dagliga besök, en manlig skötare, två kvinnliga sjuksköterskor, två tjänstefolk och en kokerska. Enligt Bourns hade nämnden också “tagit i besittning” en tidigare vaccinationscentral, Calle de Iris 24, och gjort om den till ett “inspektionskontor” där intyg utfärdades till de kvinnor som befanns vara fria från sjukdom. De som befanns vara smittade var “tvungna att gå till sjukhuset för behandling”. Bourns begärde att poliser från Manila skulle avdelas för att “vakta kvarhållna (sjuka) personer och leda dem till sjukhuset” och för att besöka “varje känt prostitutionshus” minst en gång i veckan för att kontrollera att intygen för “intagna” var aktuella. Om så inte var fallet skulle huset i fråga “stängas tills varje fånge har undersökts ordentligt”.[38]

Systemets första princip var den prostituerade som den eviga och exklusiva smittkällan. Sedan starten hade man i ansträngningarna att kontrollera könssjukdomar genom statliga medicinska inspektioner infört en rigid sexuell dubbelmoral som både uttryckligen och underförstått tillskrev kvinnorna könsepidemier och rationaliserade att männen inte undersöktes. I koloniala sammanhang var den ofta sammanflätad med rasifierade medicinska teorier som utmålade koloniserade folk som reservoarer för farliga tropiska sjukdomar.[39] Den amerikanska arméns veneriska inspektioner i Filippinerna var till en början inte annorlunda, med en ökad oro för de amerikanska truppernas hälsa utan att det fanns obligatoriska system för att inspektera dem. Liksom i den brittiska regleringen ansågs det vara påträngande, förnedrande, vanhedrande och “demoraliserande” att utsätta män för venerisk inspektion; prostituerade hemma eller utomlands hade tydligen inget av denna betungande heder att förlora. När Simon Flexner och L. F. Barker, professorer vid Johns Hopkins University, skickades till Filippinerna i mars 1899 som en “medicinsk kommission” för att studera “alla sjukdomsfall som inträffade inom det område som omfattades av de amerikanska militärlinjerna”, förbigick de frågan om könssjukdomar bland amerikanska trupper.[40] Deras första rapport, som lämnades i december, innehöll redogörelser för pågående amerikanska insatser mot beriberi, dysenteri, tyfus och malaria, “de viktigaste sjukdomarna som amerikanerna led av”; men inte ens deras andra lista, “tuberkulos, difteri och scharlakansfeber”, omfattade könssjukdomar.[41]

Under de följande två och ett halvt åren blev inspektionsprogrammet mer systematiserat och intensivt. I takt med att det utvecklades införlivades tydligen många av de funktioner som ursprungligen hade tilldelats polisen: en “infödd läkare (spansk)” anställdes som “medicinsk inspektör” för att varje vecka göra inspektioner “från hus till hus” av “alla kända bordeller” i staden och undersöka var och en av deras “fångar”. Istället för att utfärda intyg varje vecka delade byrån ut “inspektionsböcker” som varje kvinna skulle ha med sig. Om inspektören fann att en kvinna var fri från sjukdom registrerade han detta i hennes bok; om inte, “placerades hon på sjukhus”. Till stöd för den medicinska inspektören fick en “lekmannainspektör” stort handlingsutrymme, “spåra var kvinnor som inte hittats av läkaren befinner sig, hitta nya hus, ta eller skicka kvinnor till sjukhus vars böcker var försenade…”. Denna lekmannainspektör var “en värvad man som var detaljerad”, och efter hösten 1900 anställdes samma man som civilperson.[42] Fram till början av 1901 tog programmet in mellan 20 och 90 kvinnor till sjukhuset, de flesta av dem filippinare. För att minska ineffektiviteten och kostnaderna för transport och övervakning var kostnaden för undersökningarna 1,00 mexikanska dollar för undersökningar på plats på sjukhuset och 2,00 mexikanska dollar för undersökningar som gjordes på bordeller. (Den uppskattade kostnaden för en inspektion var 47 cent per kvinna; avgifterna fastställdes enligt en rasistisk glidande skala, dubbelt så höga för vita kvinnor). Dessa medel förblev åtskilda från arméns övriga budgetar i en “specialfond”; mellan mitten av 1899 och början av 1901 gjorde byrån en imponerande vinst på 23 procent.[43]

I början av mars 1901 omorganiserades inspektionssystemet och placerades under hälsovårdsnämndens ledning. Anledningen till denna förändring kan ha varit avslöjanden om programmet. Dessutom kan en separat “Bureau of Municipal Inspection” ha setts som mer politiskt utsatt än en inbäddad funktion i vad som 1901 var en komplex byrå som hade ett flertal sanitära och hälsorelaterade uppgifter. Det var också troligen relaterat till bredare folkhälsofrågor. När böldpest hade drabbat Manila i januari 1900 hade nämnden inspekterat alla bordeller, “eftersom man trodde att pesten kunde spridas från sådana här platser”. Det nya systemet var självmedvetet vitare när det gällde personalen: på jakt efter vad major Charles Lynch, kirurg och medlem av hälsovårdsnämnden med ansvar för sjukhuset, kallade “kompetent verkställande kraft”, anställde nämnden en amerikansk läkare “som gör samma arbete som de två tidigare infödda läkarna”; han anslöt sig till en amerikansk sjukvårdare och en lekmannainspektör, som båda var “utmärkta män”.

Systemet var också mer kraftfullt: bara två månader efter övertagandet fängslade det 86 procent fler kvinnor än tidigare; det hade registrerat 115 procent fler. Det strävade halvhjärtat efter att utvidga sin täckning till att omfatta soldater – vars inspektion inte formaliserades – och lagarbetare anställda av kvartermästaren, “bland vilka det finns mycket könssjukdomar”.[44] Slutligen projicerade regleringen under hälsovårdsstyrelsens överinseende moraliserande impulser, eftersom tjänstemännen tog hjälp av missionärer i ett bredare arbete för “upplyftning”. Lynch identifierade vad han kallade ett “brett fält för missionärsarbete” på sjukhuset för kyrkliga kvinnor som talade spanska eller tagalog och som “inte var rädda för moralisk kontaminering från dessa prostituerade”. (Han trodde att filippinier var särskilt omställningsbara, eftersom de “inte var berusade” och kom in “av nödvändighet” eller på grund av “föräldrarnas girighet” snarare än, som amerikaner, européer och japaner, på grund av hårdproffessionalism.)

Men trots sin ökande energi och sitt ökande självförtroende stötte inspektörerna på otaliga problem med verkställigheten, nästan uteslutande när det gällde filippinska kvinnor.[45] Som både programmets aggressiva övervakning och avgiftsincitamenten antydde, gjorde sexarbetarna motstånd mot medicinsk inspektion. Tjänstemännen kände ett behov av att “frigöra sig från tanken att sjukhuset är ett fängelse”.[46] I mitten av 1901 erbjöd sig sjukhuset att behandla kvinnornas “andra besvär”; även om få hade utnyttjat detta, hoppades man att “från tid till annan kommer många att utnyttja detta privilegium, eftersom det inte finns någon annan plats där de kan få bra behandling”. De största utmaningarna kretsade kring identifiering. Det var svårt att överhuvudtaget känna igen bordeller. Programmets avgiftsdrivna karaktär garanterade att nya, oinspekterade bordeller skulle växa fram i utkanten av de undersökta distrikten; enorma möjligheter till mutor försäkrade att de skulle uppstå inom själva systemet.[47] I maj 1900 föreslog dr Ira Brown, dåvarande ordförande för hälsovårdsnämnden, att man skulle bilda ett strikt avgränsat rödljusdistrikt; endast bordellinvånare skulle tillåtas bo i det. Kvarteret skulle övervakas delvis med hjälp av befintliga fängelsemekanismer; alla kvinnor som gör affärer utanför detta område skulle “berövas sin frihet” för att förstärka att hon “inte kan blanda sig med samhället utanför”.[48] Viktigt är att det skulle göra det möjligt för respektabla Manila-bor att undvika möten med laster. Stadens invånare, sade han, “bör skyddas från hus som växer upp här och där mitt ibland dem; särskilt bör barnet skyddas”.[49] Det skulle också hjälpa potentiella kunder att identifiera bordeller; “ofta hade män som led av akut alkoholism” tydligen “gått in i respektabla hus som låg nära de hus som beboddes av prostituerade”.[50]

De svåraste identifieringsproblemen fanns dock på individnivå. I centrum för Sweets kategori av “känd kvinna” fanns en grundläggande paradox, nämligen att en “prostituerad” på många sätt inte kunde särskiljas från någon som inte var det. Detta faktum förvirrade ofta inspektörerna. När “flera män går in på ett ställe där det bara finns två eller tre kvinnor”, konstaterade Brown med bestörtning, “skickar de företagsamma kvinnorna ut en granne och ber henne komma in och hjälpa till”. Denna granne var “inte regelbundet i branschen och undgår granskning, och det är i sådana fall som sjukdomar sprids”.[51] Men vid sidan av dilemmat med att övervaka gränsen för “prostitution” var det en utmaning att identifiera även de enskilda kvinnor som var registrerade. I över ett år hade programmet fungerat med hjälp av antingen intyg eller inspektionsböcker som endast innehöll namn och identifikationsnummer. Men precis som de undvek övervakningen och dess kostnader hade Manilas sexarbetare snabbt utvecklat en livlig handel med uppdaterade, sjukdomsfria inspektionsböcker. Denna handel var en förutsägbar följd av riskerna med fängelsevistelse, svårigheten att undvika sjukdomar och efterfrågans elasticitet. Det är oklart hur detta utbyte fungerade: inspektionen av hela bordeller vid ett och samma tillfälle skulle ha försvårat ett sådant bedrägeri, men bedrägeriet var kanske lättare att genomföra i den mer individualiserade sjukhusmiljön. Kunskap om förändrade inspektionsmönster i staden kan ha gjort det möjligt att samordna handeln på en mycket bredare skala än den enskilda bordellen. Kanske gav det, tillsammans med mutor under den befintliga avgiftsstrukturen, inspektörerna tillräckliga skäl att låtsas vara lurade. Någon gång under 1900 fick inspektörerna dock order om att börja fotografera enskilda kvinnor.[52] En kopia av fotografiet placerades på ett registerkort med namn och nummer, så att “varje kvinnas exakta status kan fastställas med ett ögonkast”. Ett nummer kopplade detta kort till “siffror på blad i en bok”.[53] Ett annat placerades i den prostituerades inspektionsbok, “så att en kvinna inte kan ersätta en annan kvinna med en undersökning eller en bok”. Trots inspektörernas tilltro till fotoidentifieringens makt får man spekulera i vilka spel kvinnorna kan ha spelat med kommersiellt tillgängliga fotografier.

Även om den största och mest komplexa institutionella manifestationen skedde i Manila, gjordes även mindre ansträngningar för att “reglera” i provinsstäderna, en process som möjliggjordes av den amerikanska kommandostrukturens decentraliserade karaktär. Det är fortfarande svårt att bedöma karaktären och omfattningen av dessa metoder, men fallet Jolo, där Sweet hade varit ansvarig, visar på inspektionssystemens varierande och kontextuella karaktär. Regleringsplanerna skiljde sig åt inte bara mellan Filippinerna och andra kolonier utan även inom Filippinerna själva, som arbetade med en rad olika resurser och var föremål för olika politiska krafter. Enligt kapten R. R. Stevens, när de amerikanska trupperna hade tagit Jolo från spanjorerna i mitten av maj 1899, skedde ett “stort inflöde av asiater av båda könen och av många nationaliteter och med den vanliga orientaliska moralstandarden, inklusive cingaleser, ostindier, kineser, japaner och filippiner”.[54] De amerikanska soldaterna hade snabbt börjat “blanda sig” med kvinnorna och därefter utvecklat veneriska sjukdomar; värst av alla hade kinesiska och moro-prostituerade som levde utanför Jolos murar varit. Sweet hade inlett en i stort sett framgångsrik process för “eliminering” av dessa “infödda kvinnor” som, som en löjtnant uttryckte det, “enligt vanliga rapporter nästan alla drabbades av könssjukdomar”.[55] Åtminstone vissa delar av detta “inflöde” hade dock skett med officiellt militärt godkännande. Major E. B. Pratt minns att han strax efter den amerikanska ockupationen informerades om att “några japanska kvinnor (prostituerade)” som då befann sig i norra Borneo ville komma till Jolo. Efter att ha “övervägt frågan noggrant” hade Pratt “beslutat att ge tillstånd”. När han fick veta att de anlänt och bosatt sig på “en av huvudgatorna” hade han beordrat dem att flytta “nära utkanten i närheten av murarna”. Det gjorde de och tog fyra hus i bruk – ett av dem var avsett som sjukhus – på en “bakgata” i staden.[56]

Även om både Pratt och Sweet senare nekade till anklagelser om “licensiering” eller “uppmuntran” var bordellerna i Jolo på många sätt projekt av staten. Patruller och vaktposter som var stationerade i närheten av bordellerna fick order om att göra en rasistisk åtskillnad, “att inte låta andra personer än soldater komma in i lokalerna”.[57] Enligt en soldat “[n]ativister, kineser och tillfälliga besökare var uteslutna som en nödvändig sanitär försiktighetsåtgärd”.[58] I motsats till vad som var brukligt på andra ställen inspekterades amerikanska soldater själva en gång i månaden. De var också förbjudna att gå in i bordellen under inspektionerna, om de befanns vara sjuka eller efter det att “taps” spelats, “utom genom ett skriftligt tillstånd som undertecknats av kompanichefen”.[59] Samtidigt som soldaternas tillträde var starkt kontrollerat var det också strängt förbjudet för kvinnorna “att göra reklam för sig själva genom att gå omkring på gatorna”.[60] De tvingades att varje vecka genomgå en medicinsk inspektion av en kirurg från den amerikanska armén, som bordellägaren betalade för; om kvinnan var sjuk, fick hon stanna på sjukhuset för behandling. Mer än en officer vittnade om att armékirurgen utförde dessa undersökningar för privat vinning, “i naturen av en utomstående praktik”.[61] Många såg systemet som en framgång på grund av att det var så gott som osynligt. En löjtnant förundrades över att “vilken dam som helst kunde ha bott där under hela tiden” under den amerikanska ockupationen utan att “ha vetat att sådana ställen existerade”.[62] Det berodde delvis på att de japanska prostituerade följde reglerna, som var “fullständigt mottagliga”, vilket “knappast kunde sägas om de olika andra kvinnorna”.[63] Den “oordning” som förekom berodde på de amerikanska soldaterna, bland annat genom att “slåss och slå sönder möbler”, stjäla från kvinnorna och angripa dem.[64]

Inspektionsregimen i Jolo var ett svar på lokala politiskt-militära eventualiteter: 23:e infanteriet hade till uppgift att förhindra ett utbrott av fientligheter med den dominerande muslimska befolkningen, vilket skulle ha öppnat en katastrofal sydlig front i det filippinsk-amerikanska kriget. Enligt kapten C.E. Hampton “rapporterades det av Sulu-kvinnor att några av soldaterna hade gjort otillbörliga närmanden till dem”.[65] Detta var en extremt brännbar situation för de amerikanska befälhavarna. Hampton, som hade gjort en “ingående undersökning av sulufolkets karaktär och vanor”, drog slutsatsen att prostitution var “praktiskt taget okänd bland dem”. Varje “inblandning, hur liten den än må vara” med morokvinnor skulle “uppfattas som en reaktion på det hetaste och mest vilda sättet”.[66] Major W. A. Nichols förklarade att “det skäl som man förstod till att dessa hus fick existera” var att “moromännen visade stor uppvaktning för sina kvinnor”; vissa hade “förklarat att det skulle uppstå problem mellan moros och amerikaner om soldaterna umgicks med morokvinnor”.[67] “Som ett resultat av detta, som en kapten erinrade sig, “[var] soldaterna förbjudna att umgås med morokvinnor eller andra utanför stadens murar”.[68] I detta ljus förhindrade dessa kontroller inte bara spridningen av sjukdomar utan även krigsutbrottet. En kapten erinrade sig att när de japanska kvinnorna anlände var “våra relationer med moros [sic] mycket osäkra…”[69] “Toleransen” för bordellerna hade “inte bara främjat de värvade männens hälsa och tillfredsställelse”, utan också “undvikit olyckliga komplikationer med moros [sic] utanför den muromgärdade staden”, dit “våra män utan tvekan skulle ha tagit sig för att bryta mot order”.[70]

Även om regleringen var tänkt att skydda amerikanska soldater, påskyndade det filippinsk-amerikanska kriget spridningen av könssjukdomar till den filippinska landsbygdsbefolkningen i hela skärgården. Trots antagandet att sjukdomen var nedärvd i filippinernas kroppar lämnade de amerikanska trupperna Nordamerika tungt smittade av veneriska sjukdomar, vilket många läkare i den amerikanska armén medgav. Enligt Ken De Bevoise hade 17 av 1.000 kandidater för värvning avvisats på dessa grunder; antalet könssjukdomar ökade under utbildningen eftersom bordeller växte upp runt de amerikanska baserna. Trupper som samlades vid Presidio i San Francisco undersöktes för könssjukdomar, fick medicin och återgick till tjänstgöring. En arméofficer som seglade med ett av de första regementena som avgick, i mitten av 1898, rapporterade att 480 av enhetens cirka 1.300 män hade “registrerats för könssjukdomar” innan de avgick. Detta tal ökade återigen kraftigt efter det att de amerikanska trupperna hade landstigit i Manila. Men som De Bevoise påpekar, gav den snabba spridningen av amerikanska trupper på den filippinska landsbygden efter 1900 idealiska förutsättningar för en explosiv spridning av könssjukdomar. Den avsiktliga förstörelsen av landsbygdens resurser, särskilt de amerikanska truppernas bränning av grödor och dödande av carabao, och den massiva förskjutning och svält bland filippinerna som följde, minskade kraftigt den allmänna sjukdomsimmuniteten bland filippinerna.[71]

Samtidigt innebar gerillakriget en nära social kontakt mellan amerikanska trupper och filippinare i formellt garnisonerade städer, vilket inkluderade sexuella förbindelser. Överlevnadsstrategier bland uppryckta familjer på landsbygden innefattade att skicka döttrar till städerna i jakt på arbete. I denna mening skapade den amerikanska invasionen inte bara efterfrågan på sexuella arbetare utan, genom att förstöra materiella försörjningsmöjligheter, ökade utbudet av dem. I större städer inrättades bordeller för att betjäna de amerikanska garnisonerna, vilket ledde till att de blev täta på sjukdomsvektorer. I mindre städer, med mer tillfälliga amerikanska sysselsättningar, utvecklades prostitutionen i form av vad en läkare kallade “en tillfällig klass av infödda kvinnor som är smittade [och som] reser från en post till en annan och tillbringar några dagar i varje garnison”.[72] Få amerikaner noterade möjligheten att filippinare skulle kunna smittas av sjukdom, även om maj. F. A. Meacham från Manilas hälsovårdsnämnd konstaterade i mitten av 1901 att syfilis “spreds bland den infödda befolkningen på dessa öar”, med resultat som han trodde skulle upprepa tragiskt “den här sjukdomens historia bland primitiva folk”.[73]

Inspektionssystemet i Manila gick tydligen helt oupptäckt utanför Filippinerna under sina två första verksamhetsår, ett tecken på arméns omsorg om att maskera det, de logistiska svårigheterna med kommunikation över Stilla havet eller, möjligen, den amerikanska arméns framgångsrika censur. Det som gjorde detta mest överraskande var missionärernas växande närvaro på öarna under just denna period. Den amerikanska arméns ockupation av Manila hade åtföljts inte bara av horder av lägerföljare utan även av optimistiska protestanter.[74] Enligt missionären Charles Briggs hade styrelserepresentanter i Singapore och Kanton “länge tittat längtansfullt mot Manila och bett desto mer innerligt om att de eviga dörrarna skulle lyftas upp där och låta härlighetens konung komma in.[75] “Amiral Deweys seger vid Manilabukten i maj 1898 hade “tagits av de evangeliska missionsstyrelserna i Amerika som en kallelse att gå in på fältet, som nu för första gången var öppet…”[76] Den första protestantiska missionären, en presbyterianare, hade anlänt i april 1899; i mitten av 1901 hade sex andra samfund utbrett sig från Manila, som förblev en gemensam mark när man delade in skärgården i “comity”-zoner. Med tanke på deras iver är det förvånande att dessa missionärer lät den “reglerade sedligheten” få mycket utrymme. Kanske berodde det på de nyanländas begränsade informationsnätverk, eller så lyckades inte den “reglerade sedligheten” sticka ut på en sådan enorm syndig duk; å andra sidan kan det mycket väl ha varit en missionär som tipsade inhemska journalister.

Den 27 juni 1900 skrev William B. Johnson, korrespondent för Chicagos New Voice, en förbudsavis, en sensationell rapport vars upprörda detaljer ekade, med ytterligare förvrängningar, genom pressen för social renhet, rösträtt och antikolonialism under de följande två åren.[77] Artikeln började illavarslande med ett besök på Manilas första reservsjukhus, där 40 procent av arméns sjuka vårdades, och där en chefskirurg anonymt hade informerat Johnson om över 3.000 fall av könssjukdomar bland soldaterna, ungefär en sjättedel av dem som stod på sjuklistan. Johnson rapporterade också att han visades den “nationella kyrkogården” i Malate där, enligt hans guide, en amerikansk redaktör, fler av “våra pojkar” hade skickats “genom dåliga kvinnor och dryck än genom filippinernas kulor”. Bakom dessa krassa realiteter stod ett statligt maskineri av laster. Genom “tidningsmän, polisrapporter och tjänstemän” hade Johnson fått veta att det fanns “omkring 200 regelbundet licensierade prostitutionshus i staden”, som innehöll omkring 600 prostituerade “under direkt kontroll av de militära myndigheterna, som representerar den amerikanska ‘kristna’ civilisationen här”. (Detta antal inkluderade inte “de svärmar av lösa kvinnor som har rum och som smyger omkring på gatorna”.) Prostitutionen i staden, anklagade han, “bedrevs under övervakning av en reguljär avdelning inom militärregeringen”, som han kallade “‘prostitutionsavdelningen'”. Kontoret för kommunal inspektion, som drevs enligt “påstådda vetenskapliga principer”, hade en “stor stab av assistenter, inspektörer, läkare och lakejer av olika slag”. Enligt Johnson kunde kvinnor endast öppna en bordell med “de militära myndigheternas uttryckliga tillstånd” efter att ha betalat för en vin- och öllicens för 100 peso. Johnson beskrev noggrant inspektions- och inspärrningssystemet; när han hade frågat varför sjukhusvårdade kvinnor “tvingades betala för sin väg” hade han fått svaret att det var “‘officiellt ärende'” och att det “‘inte berörde allmänheten'”.

Detta fotografi, som ingår i Johnsons avslöjande om den amerikanska militärens reglering av prostitutionen i Filippinerna, använde bilden av stjärnorna och ränderna som hängde i eller på bordeller för att skandalisera denna praxis. Källa: William Johnson, “The Administration’s Brothels in the Philippines”, The New Voice Leaflets, Vol. 1, No. 26.

I likhet med andra reformatorer tenderade Johnson att se regleringen, och de sexuella marknader han såg blomstra under dess skydd, som både europeiserande och orientaliserande, båda kartografier som frammanade despotism och licens Av denna anledning fann han det störande hur “genom och genom amerikansk” “hela situationen” var. I Sampalocs rödljusdistrikt, “denna lustens bosättning”, fanns det “knappt ett prostitutionshus som inte var dekorerat med amerikanska flaggor”, en utsmyckning som han hade observerat både “på insidan och på utsidan”. En del av dem hade amerikanska flaggor “målade tydligt över fasaden på sina inrättningar”. Sampaloc var verkligen en “konkret uppenbarelse av ‘amerikansk civilisation'”. För att understryka sin poäng om den “officiella” karaktären hos prostitutionen i Manila prydde Johnson sin egen rapport med två fotografier som han hade tagit på två olika platser, båda med rubriken “Licensed House of Prostitution in Sampalog [sic] District, Manila”. Det fetstilade budskapet som åtföljde dessa beskrivningar – “Vem kommer att dra ner denna flagga?” – var en avsiktlig provokation. Republikanska kolonialister anklagade vid samma tidpunkt sina kritiker för att vilja “dra ner flaggan”, dvs. att dra tillbaka imperiets prestige, heder och maskulinitet samt suveränitet. Johnsons ironiska kommentar kastade denna flaggpatriotism tillbaka på sig själv: republikanernas “flagga” av imperial suveränitet kom med en annan, mer smutsig flagga.

Efter dessa avslöjanden togs problemet med “reglerad sedlighet” snabbt upp av en eklektisk samling reformatorer. Detaljer från Johnsons rapport – citerade, plagierade, parafraserade och återgivna med varierande grad av exakthet – dök omedelbart upp under indignerade rubriker i pressen för social renhet, rösträtt och antikolonialism. (I den senare kategorin inkluderade Mark Twain versen i sin opublicerade satiriska uppdatering av Battle Hymn of the Republic, anpassad till det filippinsk-amerikanska kriget: “Vi har legaliserat strumpet och bevakar hennes reträtt…” med en förklarande anteckning om att “I Manila har regeringen placerat en viss industri under vår flaggas beskydd.”[78]) Var och en av dessa grupper hade sin egen agenda att föra fram och sin egen koalition att bygga upp, och de tog sig an frågan med varierande grad av betoning och genom att fokusera på olika element. Därmed prioriterade de, i moraliska och kausala termer, krig, militarism, imperium, prostitution, omoral, sjukdom och rasrenhet på mycket olika sätt. I slutändan tvingade den kombinerade kraften av denna kritik krigsministeriet och den amerikanska armén att reformera inspektionssystemet.

Först och främst bland dem som politiserade den “reglerade sedvänjan” var de sociala renhetsreformatorerna, som länge hade varit aktiva i kampen mot lagen om smittsamma sjukdomar på en självmedveten angloamerikansk arena.[79] I den nuvarande krisen spred organisationer som APA (American Purity Alliance) och WCTU (Woman’s Christian Temperance Union) Johnsons rapport och mobiliserade petitioner och brevkampanjer.[80] Deras kritik överensstämde med tidigare kampanjer mot den “reglerade sedvänjan” i Europa och dess kolonier. Centralt för dem var en erotisk teori om staten: “Det sociala onda” möjliggjordes i sig självt av statens godkännande genom reglering, som uppmuntrade det genom att göra det “säkert”. Denna teori kan sägas bygga på orsakssambandet mellan “licens” – som statlig sanktion – och “licens” – som förstås som oreglerat sexuellt uttryck. När staten godkände laster externt, hävdade de, förvägrades det inre jaget privilegiet att undertrycka sig självt.

Redan före Johnsons avslöjanden hade amerikanska renlighetsreformatorer betraktat det spansk-kubansk-amerikanska kriget och förvärvet av kolonier i Västindien och Stilla havet genom det europeiska imperiets glasögon, och de hade profeterat om den snabba ankomsten av “reglerad sedlighet” till USA:s nya kolonier. Deras diskurs var en tragisk analogi, där USA, som en gång var exceptionellt utan utomeuropeiska kolonier, genom kolonialismen oundvikligen – men kanske inte oåterkalleligt – skulle hamna i de smutsiga vattnen av både sedlighet och reglering. “…vi kan vara ganska säkra på att samma problem med soldaternas moral och kvinnors förnedring kommer att stirra oss i ansiktet som stör det engelska folket när det gäller deras armé i Indien”, skrev Dr. O. Edward Janney, framtida ordförande för APA, om Filippinerna.[81] Mariana W. Chapman skrev att “det kommer att bli ett skamligt rekord för vår armé om vi upprepar de östindiska förhållandena när det gäller de infödda kvinnorna … Filippinerna kan för oss kombinera alla de olyckliga situationer som Storbritannien har befunnit sig i i Indien och Hongkong.”[82] När han talade från en självmedveten global oppositionsrörelse betonade APA:s president Aaron Powell de “besläktade allvarliga problem, med i huvudsak samma egenskaper och resultat” som Frankrike ställdes inför “i Afrika, Holland i sina holländska kolonier, Tyskland och Ryssland i sina enorma militärområden”. Men i stället för att uppmana till motstånd mot kolonialismen, lät Powell bara en varningstext ljuda. Han uppmanade amerikanerna, “av vilka många på senare tid tycks ha blivit bländade av utsikterna till utökade koloniala besittningar”, att “bli mer eftertänksamma när det gäller det allvarliga ansvar som detta innebär”, ett ansvar både för soldaternas “moraliska och fysiska hälsa” och för de “okunniga, odisciplinerade infödingarna på dessa tropiska öar”.[83]

När de amerikanska militärstyrkorna samlades i mitten av 1898 för att sättas in på Kuba, hade missionärer och reformatorer av social renhet som besökte arméläger och flottfartyg fått sina mörkaste farhågor bekräftade: horder av lägeranhängare skyddades av officerarnas toleranta ögon. Josiah W. Leeds hade flera år tidigare läst om en engelsk marinofficer som hade släppt in prostituerade på sitt fartyg och hade sagt till sig själv “i en anda av tacksamhet att sådana saker åtminstone inte tolererades i denna nations flotta”. Men “eftersom vår flotta och armé bevittnade expansion under det nya imperiet, att samma utsvävningar som i den gamla världens makter råder i de amerikanska tjänsterna”.[84] William Lloyd Garrison, Jr. rapporterade om ett samtal som han hade haft med en YMCA-arbetare som återvände från Camp Chickamauga, och hans svar antyder intensiteten i de angloamerikanska reformnätverken och ideologierna. Plötsligt förflyttades hans tankar från Tennessee till Indiens låssjukhus. “Bedrövad av detta avslöjande”, skrev han, “återvände mina tankar till de brittiska lägren i Indien, om vilka jag hade läst i mrs Josephine Butlers patetiska vädjan om hjälp för att förhindra att lagarna om smittsamma sjukdomar återinfördes…”[85]

Om det var något som skiljde de amerikanska renlighetsreformatorerna från sina brittiska motsvarigheter var det att de konfronterade “imperiet” som en nyhet; detta uppmuntrade dem att se “reglerad last” som den avskyvärda avkomman av en begynnande kolonialism. Formeln lånades från tidigare social renhetslogik, korsad med republikansk antimilitarism: kolonier betydde stående arméer, stående arméer betydde prostitution, och prostitution betydde officerarnas försök att reglera den i sjukdomskontrollens intresse. Som en amerikansk präst rapporterade om Barbados, “social och sexuell demoralisering är ett av de tillstånd som följer med militarismen…”[86] Formeln byggde också på en geografisk moralisk begränsning: ju längre arméer sändes ut från metropolen, desto längre bort från “återhållande inflytande i hemmet” som var det rätta, icke-statliga sättet att “reglera laster”. Den sociala renhetspressen citerade sergeant Oscar Fowler, som nyligen återvänt från Manila, på följande sätt: “Den sociala ondskan och andra orättfärdigheter finner en trivsam miljö”, skrev han, “i atmosfären av en militarism som existerar långt från hemlandets regeringssäte.”[87]

Även om förespråkare för social renhet vid enstaka tillfällen uttryckte oro för de koloniserade folkens moral – och ännu mer sällan för deras hälsa – var de mest upptagna av de kejserliga soldaterna och det inhemska samhälle som de skulle återvända till. I mitten av 1899 uttryckte Powell sin rädsla för att “så några av dessa soldater och sjömän, utan moralisk återhållsamhet och smittade i sin nya miljö” skulle komma hem och “i sin tur också smitta vår hembefolkning”.[88] Vid ett annat tillfälle instruerade han läsarna i “Lessons from India” i samma riktning.[89] “Amerikanska förespråkare för kolonial expansion citerar ofta, som ett prejudikat och ett rättfärdigande, engelska erfarenheter i Indien och andra koloniala beroenden”, konstaterade han. Det var ett tecken på hur täta dessa kopplingar förblev att Powell själv kände sig tvungen att citera brittiska myndigheter mot reglering. Han citerade till exempel Lord George Hamilton, statssekreterare för Indien, som motsatte sig reglering på grund av dess inhemska effekter, medicinska och icke-medicinska, på det brittiska samhället. Med reglering återvände brittiska soldater med “de förnedrande känslor och vanor som de förvärvat under sin indiska utbildning och som smittar våra industrisamhällen med en moralisk farsot som är mer destruktiv för den nationella uthålligheten” än själva könssjukdomen. Powell citerade också en London-översikt om problemet med “imbecilitet” bland hemvändande kejserliga soldater, som rapporterats av “polismyndigheter, fattigvårdsförvaltare och arbetshusmästare, utbildningsmyndigheter och alla filantropiska organisationer”. När en soldat återvände till det civila livet tog han med sig “på gott och ont de vanor och idéer som han lärt sig i armén”. Det civila livets “moral” skulle hotas tills “detta ‘återvändande av den infödde’ kan räknas som en positiv vinst….”[90]

Enligt detta synsätt främjade den “reglerade sedligheten” i kolonierna inte bara den faktiska sjukdomen i metropolen utan var i sig själv ett slags smitta som spreds från kolonierna inåt. Under det filippinsk-amerikanska kriget trodde man att den rörde sig i två olika riktningar. Den första gick från Europa till Förenta staterna: om regleringen var en naturlig utlöpare av militarismen i vilken form som helst, var den också (liksom militarismen i sig själv) nära förknippad med Europa, särskilt känt som “kontinentalsystemet”; att anta den innebar att man gav upp USA:s nationellt exceptionella dygd. Regleringens smitta smittade också från koloni till metropol. Förespråkare av social renhet fruktade att kolonierna skulle bli den öppna kilen som skulle göra det möjligt för regleringen att komma in i USA. Medan Fowler hade lokaliserat “militarismen” “långt från hemregeringens säte” var andra inte lika säkra. När Powell talade inför Londonkongressen för International Federation for the Abolition of State Regulation of Vice, observerade han “tecken på faran för en återupplivning av lagstiftningspropagandan här”, delvis på grund av “den utbredda förekomsten av sedlighet i samband med armélivet, långt från hemmets restriktioner”.[91] I ett APA-memorial från september 1900 som skickades till president McKinley betonades risken för att “delstaternas lagstiftande församlingar skulle införa ett liknande regleringssystem, uppviglat av [den nationella] regeringens exempel”.[92]

Medan amerikanska kampanjer för social renhet såg Europa som en källa till korruption, vände de sig också till brittiska förebilder för att få inspiration. Tillsammans med det brittiska upphävandet av CD Acts i både metropolen och Indien, anlitade de den 28 april 1898 en order från Lord Wolseley, överbefälhavare för den brittiska armén, en sträng varning till officerarna om att hålla sina män borta från laster. Wolseley beklagade att många män tillbringade “en stor del av sin korta tjänstgöringsperiod” på militärsjukhus, ett stort antal av dem “permanent vanställda och oförmögna” av syndigt liv. För att undvika sådana förluster skulle officerarna informera sina män, “och särskilt unga soldater”, om “de katastrofala effekterna av att ge efter för vanor som består av omåttlighet och omoral”. En soldat som levde ett “ondskefullt liv” med dryck och utsvävningar “försvagade sin konstitution” och utsatte sig för sjukdomar “av det slag som på senare tid har gjort fruktansvärda härjningar i den brittiska armén”. Män som var “smittade av denna sjukdom” var “värdelösa för staten” och en “källa till svaghet”… Officerarna uppmanades att “utöva ett hälsosamt inflytande i dessa frågor” och ge “exempel och vägledning” till män som befinner sig långt “från hemmets begränsningar och inflytande”. Moraliskt inflytande av detta slag, i kombination med bestraffning, skulle göra det möjligt för armén att “jämföra sig gynnsamt med andra klasser av civilbefolkningen” när det gäller moral.[93] Föga förvånande vidarebefordrade aktivister för social renhet Wolseleys order till krigsdepartementet: här var det social renhets uppfattning om sex, moral och staten som uttrycktes av befälhavaren för världens mäktigaste armé.

Även om förespråkarna för social renhet mest ivrigt hävdade “reglerad sedlighet” som sin angelägenhet, togs den också upp på ett sekundärt sätt av suffragetterna, som de var nära allierade med.[94] Det var en vanlig tanke i det sociala renhetstänkandet att det var av avgörande betydelse att ge kvinnorna rösträtt för att stärka rörelsen mot “reglerad sedlighet”, en politik som ingen kvinna med självrespekt troddes vara kapabel att stödja. National Woman’s Christian Temperance Union (NWCTU) var en av de främsta organisationerna som främjade kvinnors rösträtt, och medlemskap i den och rösträttsorganisationer som National American Woman Suffrage Association (NAWSA) överlappade i många fall varandra.[95] Enligt Kristin Hoganson var kvinnliga suffragetter splittrade kring frågan om det koloniala imperiet. I likhet med brittiska imperiefeminister såg vissa i imperiet en möjlighet att hävda vita kvinnors politiska makt över rasifierade koloniala subjekts politiska makt. Andra, betydligt färre till antalet, gjorde gemensam sak med den filippinska revolutionen och fördömde patriarkatet som “inhemsk imperialism”.[96] Rösträttsallianser med antikolonialister var dock inte bara behäftade med suffragetternas kolonialism utan även med antikolonialistisk patriarkat: medan vissa i det antikolonialistiska ledarskapet stödde kvinnlig rösträtt, var den stora majoriteten upptagen av kritik av det koloniala imperiet som ofta utgick från maskulinistiska förutsättningar om heder och nationell plikt.[97] I stor utsträckning var rösträttsperspektivet på det koloniala imperiet opportunistiskt; när antikolonialisternas led svällde till tre gånger så många som rösträttskvinnorna vid sekelskiftet 1900, sökte suffragetterna ett sätt att förbli relevanta i den “filippinska frågan”, som William Jennings Bryan förklarade vara den “viktigaste frågan” år 1900. Även om den “reglerade sedligheten” i Filippinerna bara fick en liten del av rösträttsenergin, gjorde den det möjligt för suffragetterna att hävda att sådana moraliska förfall var förutsägbara skapelser av en uteslutande manlig valmanskår. Det gjorde det också möjligt för suffragetterna att engagera sig i global politik utan att förbinda sig till antikolonialism: liksom för förespråkarna för social renhet var deras förhoppning att avskaffandet av “reglerad last” under kvinnors ledning skulle stärka Förenta staternas moraliska imperium.

Sådana farhågor föranledde NAWSA-reformisterna att anta en egen resolution, som “antogs med enhällig röst” och som sedan överlämnades till McKinley, när Johnsons avslöjande kom upp till ytan strax före 1900 års konvent i Rochester, New York. För det första var en sådan politik “i strid med god moral” och tycktes ge “officiell sanktion till sedlighet” inför “både våra soldater och de infödda”. För det andra fanns det en dubbelmoral, ett “brott mot rättvisan” som krävde obligatoriska undersökningar för “onda kvinnor” som “inte tillämpades på onda män”. För det tredje var regleringen ineffektiv och övergavs för närvarande överallt där den hade försökts. “Förenta staterna bör inte anta en metod som Europa håller på att kasta bort”, och inte heller “införa ett system som inte skulle tolereras hemma i våra främmande beroenden”. Protesten framfördes “i den amerikanska kvinnans namn” och dess känslor representerade “den bästa amerikanska mannens åsikt”. The Woman’s Column uppmanade “varje kvinna som läser denna artikel att skriva ett protestbrev till mr McKinley”, eller få sin man att göra det eftersom, konstaterade man sardoniskt, “väljarnas protester har större tyngd än kvinnornas”.[98] I februari följande år följde Mississippi Woman Suffrage Association detta råd och överlämnade sin egen fempunktsresolution till presidenten. Samtidigt som NAWSA delade NAWSA:s oro för moraliska budskap och dubbelmoral, kallade den också regleringen “en förolämpning mot kvinnligheten” och uttryckte oro för att den “föder en moralisk och fysisk degeneration som kommer att hämnas på vårt amerikanska samhälle när dessa soldater kommer att ha återkallats till sitt hemland”.[99]

Den bredare antikolonialistiska rörelsen använde sig också av “reglerad sedlighet” för sina egna syften, även om det inte var lika konsekvent som reformatorerna av den sociala renheten eller suffragetterna. De antikolonialistiska argumenten var lika varierande som de märkliga politiska sängkamrater – liberala republikaner, vita supremacistiska demokrater, organiserade arbetare – som de förde samman.[100] Bland sina andra bekymmer fördömde antikolonialisterna “militarismens” inverkan på inhemska republikanska institutioner och den risk för “mongrelisering” som kolonialismen innebar för USA:s politiska kropp.[101] Många av dessa farhågor var kopplade till föreställningar om “korruption”: den republikanska dygdens förfall inför imperiets tyranni och arrogans; “trusts” ondskefulla händer när det gäller att främja annektering i utlandet; bedrägerier av avlägsna tjänstemän som “lägger mattan på bordet” i de nya kolonierna; nedbrytning av individuella vita kroppar genom rasblandning och av en kollektiv, nationell vit kropp genom potentiell kolonial invandring och arbetskraftskonkurrens. När rapporterna om höga sjuktal bland trupperna kom tillbaka till Förenta staterna visade sig sjukdom vara en oemotståndlig metafor som kondenserade och konkretiserade dessa olika former av “korruption”. En före-och-efter-karikatyr visade Uncle Sam före “hans önskan om expansion” i ett tillstånd av robust “välstånd”, med utsikt över rökfyllda fabriker. I en efterföljande tavla som föreställer efterdyningarna är han en invalid som är hänvisad till att titta ut genom ett fönster på stängda industrianläggningar, sjuk och avtrubbad.[102]

Denna karikatyr från sekelskiftet 1900 visar Uncle Sam som drabbats av sjukdom och försvagats av kolonialismens strävan; denna sekvens återspeglar de kopplingar som antikolonialister gjorde mellan imperium och sjukdom, vilket drog en del till frågan om könssjukdomar och dess inverkan på den amerikanska militären. Källa: “Uncle Sam Before and After His Wish for Expansion”, “Expensive Expansion” (Boston, 1900), i Hoganson, Fighting for American Manhood, 182.

Det var genom dessa bredare diskurser om sjukdom som “korruption” som frågor om “reglerad last” kom in i den antikolonialistiska diskursen. Det mest direkta exemplet var Edward Atkinsons pamflett “The Hell of War and Its Penalties” från 1899. Bland antikolonialisterna var Atkinson lika ivrig som han var konfrontativ och utmanade USA:s militära censur genom att skicka sina uppflammande inhemska publikationer direkt till amerikanska soldater i Filippinerna.[103] I “The Hell of War” vände han sig till ämnet könssjukdomar som “korruption” och tog sig an det med en specificitet och känslighet som inte fanns i pressen om social renhet.[104] Han närmade sig sitt tema, liksom andra reformatorer, genom den brittiska imperiala erfarenheten. “Uppgifterna om den brittiska armén i Indien och Kina” och “tillståndet för de engelska trupperna i Hongkong” var “fruktansvärda i allra högsta grad”. Enligt en “engelsk gentleman” som Atkinson hade träffat var 50 procent av de brittiska trupperna i Hongkong smittade. Atkinson betonade att sjukdomen, liksom imperialismen, skulle ta sig från de nya kolonierna till metropolen när soldaterna förde den tillbaka till sina hem. “Det är välkänt att även om det kan finnas ett uppenbart botemedel”, skrev han, “så leder denna sjukdom till att blodet korrumperas i tredje och fjärde generationen och slutar i degeneration.”[105] Viktigt är att Atkinson inte nämnde vare sig prostitution eller dess reglering som överföringssätt: han kopplade samman könssjukdomar och koloniala imperier som oskiljaktiga processer av kroppsligt och politiskt förfall.

Statens första svar på de spiralformade anklagelserna var förnekande. Med en uppenbarligen uppriktig förvirring svarade tjänstemän vid krigsministeriet, som överöstes med korrespondens och framställningar, särskilt från lokala WCTU-avdelningar, att de inte hade någon kännedom om inspektionsprogrammet. I oktober 1900 till exempel informerade den tillförordnade krigsministern WCTU:s ordförande att “såvitt detta departement känner till råder inga sådana förhållanden som anges i ditt brev”. Men han lovade också att general MacArthur hade fått i uppdrag att “undersöka ämnet fullt ut och lämna en fullständig rapport om ämnet för dina resolutioner”.[106] Krigsministeriet var vid den här tidpunkten särskilt sårbart för sensationalistisk kritik av detta slag, eftersom tjänstemännen försökte få igenom arméns omorganisationslagens kommando- och stabsreformer mot slutet av 1900. Krigsminister Elihu Root klagade till William Howard Taft, chef för den andra filippinska kommissionen på öarna, över att “hycklare i gula tidningar som utger sig för att vara fanatiker” hade “skapat ett intryck bland miljoner goda människor att vi har förvandlat Manila till ett veritabelt helvete”; brev hade översvämmat krigsdepartementet “i tusental”.[107] Staden Manila, vars växande salooner fyllda med amerikanska soldater alltid åtföljde rapporter om “licensierade” bordeller, blev en övertygande symbol för nykterhetsreformatorer som motsatte sig bestämmelserna i lagförslaget om en armékantin.[108] Faktum är att bestämmelsen om kantinen gick under den 10 januari i ett hagel av tal om vad senator Teller kallade “förbannelsen” av “regeringens uppmuntran av drickande bland soldaterna i den amerikanska armén och filippinerna”.[109] Root uttryckte sin frustration över att senaten hade “fördröjt framskridandet av arméns lagförslag” för att diskutera denna fråga, liksom ändringsförslag som förbjöd import och försäljning av sprit till Filippinerna.[110]

Root, som var angelägen om att undanröja moraliska invändningar mot lagen om omorganisering av armén, begärde en fullständig redovisning från Taft den 15 januari, medan armén skickade en liknande begäran till general MacArthur.[111] Det var ett tecken på de pågående civila/militära sammandrabbningarna att deras svar skiljde sig mycket åt i fråga om graden av avslöjande. MacArthurs svar var en kortfattad och telegrafisk förnekelse: “Prostitutionslokaler är inte licensierade, skyddade eller uppmuntrade.”[112] Taft medgav att inspektionssystemet existerade och beskrev dess effektivitet när det gällde att “upprätthålla arméns effektivitet” genom att “underkasta kända lösaktiga kvinnor en certifierad undersökning”… Han hävdade att systemet hade “kraftigt reducerat procentandelen av invaliditet på grund av detta”. Taft ansåg det ändå nödvändigt att ta avstånd: regleringen var en “armépolisåtgärd utanför vår jurisdiktion; militär nödvändighet”. Han argumenterade också för det situationella sammanhanget: policyn var “bättre än meningslösa försök till totalt förtryck i en orientalisk stad med 300.000 invånare, vilket ledde till större ondska”.[113] Enligt renlighetsreformatorn Wilbur Crafts hade Tafts erkännande avsiktligt undanhållits krigsministeriet i sex dagar, vilket gjorde att MacArthurs förnekande kunde få rubriker.[114]

Under de första månaderna av 1901 beslutade krigsministeriet att engagera sociala renhetsaktivister genom att öppet erkänna och försvara inspektioner. MacArthurs noggrant formulerade rapport kom först den 4 februari och, “med tanke på det mycket betydande antalet… protester”, “sattes i typ” för masscirkulation. Han anklagade kritikerna av förordningen för att vara “vilseledda när det gäller de fakta som de kommenterar”, med “en mycket bristfällig information om de allmänna förhållandena i Orienten” och för att inte ta hänsyn till “de störda förhållanden som är förknippade med militär ockupation och det krigstillstånd som råder här”. Prostituerade hade inte “tillstånd” i Filippinerna, uppgav han, och de behövde inte heller landningstillstånd vid inresan. Kvinnor som “upptäcktes som prostituerade” förbjöds faktiskt att landa om de inte kunde uppvisa “tidigare laglig bosättning” och bevisa att de “inte skulle orsaka oordning i samhället”. Mot anklagelsen att armén aktivt hade underlättat deras inträde skryter MacArthur med att “många prostituerade har deporterats från öarna”.

MacArthur ägnade endast fyra ytterst känsliga meningar åt en beskrivning av vad han medgav var militärens medicinska inspektion av prostituerade. Men han satte dessa inspektioner i ljuset av andra “sanitära bestämmelser som är särskilt nödvändiga i tropikerna”, såsom de som var riktade mot smittkoppor och böldpest. Det var ett tecken på hans förkämpade ställning att MacArthur inte försvarade inspektionerna i princip utan på ett uppfinningsrikt sätt samlade skyddande lager av undantag runt dem. Regleringen hade antagits i ett exceptionellt ögonblick: den militära krigsregeringen hade “nödvändigtvis varit en nödsituation”. Den var en följd av en exceptionell situation: Manila, som var arméns främsta inrese- och avreseort, hade hyst 65.000 soldater “i livets bästa ålder” och “långt ifrån de återhållande influenser som skulle kunna utövas på dem av deras hemmiljöer”. Och i sitt utövande av reglering visade sig Förenta staterna vara en exceptionell kolonialmakt: Manilas tillstånd var “anmärkningsvärt med tanke på den allmänna bristen på moralisk ton som genomsyrade österns hamnstäder”.

Samtidigt som MacArthur använde sig av dessa undantag insisterade han också på att arméns dilemma var allestädes närvarande och banalt. Där kritiker hade försökt se i regleringen en tragisk och ny europeisering och orientalisering av Förenta staterna, omformade MacArthur den som den praktiskt taget universella lösningen på ett praktiskt taget universellt dilemma. “Vi har ställts inför ett problem som har plågat den moderna civilisationen i både Europa och Amerika”, skrev han. Den pågående erövringen och “livsstilen i de asiatiska städerna” hade “skapat svårigheter” att lösa det som “inte var så lätta att övervinna som de som man möter i USA eller på andra ställen där förhållandena är mer stabila…”. Å andra sidan hävdade han att jämförbara förhållanden på Filippinerna och i USA rättfärdigade arméns politik. När reformatorer klagade över att Manilapolisen till exempel kände till bordellernas läge, var detta “lika sant i Manila som i någon annan stad i USA”. MacArthur var “övertygad om att staden Manila i dag kan utmana en jämförelse med vilken stad i Förenta staterna som helst när det gäller moral och ordning.” Manilas politik var faktiskt överlägsen den i inhemska amerikanska städer. “Ingen stad i Amerika och Europa, och definitivt ingen i Asien, kan i dag konkurrera med Manila när det gäller den goda ordning och moral som har blivit resultatet av de praktiska åtgärder som vidtagits.” MacArthur uppmanade arméns kritiker att undersöka “de sociala förhållandena” på öarna själva, men insisterade på att om de gjorde det måste de “också besöka andra hamnar på den asiatiska kusten för att kunna jämföra”. De borde också, innan de reste hem, “bekanta sig med den statistik och de förhållanden när det gäller den sociala ondskan som råder i städer i USA med samma befolkning som Manila”. Efter att ha gjort detta var han säker på att de skulle omvärdera den amerikanska armén som en “civiliserande agent” och acceptera “tillfälliga åtgärder för att … möta de uppkomna förhållandena”.[115]

Rörelsen för “avskaffande” nådde ett stillestånd i mitten av 1901. Social renhet, rösträtt och antikolonialistisk petitionering mot “reglerad sedlighet” hade tillsammans endast uppnått ett offentligt erkännande från armén, om än ett som bar sin retoriska svaghet på sin axel. I början av 1902 skedde dock förändringar i metropolen, till stor del tack vare de Washingtonbaserade ansträngningar som gjordes av suffragisten och social renhetsreformatorn Margaret Dye Ellis. Ellis hade gjort vädjanden inför Woman’s National Council och Suffrage Association för att få till stånd starka antiregleringsresolutioner, och kombinerade dessa vädjanden med en dramatisk ny taktik. Vid båda mötena cirkulerade hon vad hon hävdade var den “officiella registreringsbok som utfärdats av de amerikanska myndigheterna” till en “barnprostituerad” med namnet “Maria de La Cruz” (vilket reformisterna var noga med att översätta). Enligt rösträttspressen innehöll boken regelbundna inspektionsrapporter och ett fotografi, “porträttet av en flicka som verkade vara omkring tolv år gammal, med ett barnsligt ansikte och stora, patetiska mörka ögon”. I februari 1902 lämnade Ellis tydligen kopior av “denna fruktansvärda lilla bok” till varje medlem av kommittén för Filippinerna. Med betoning på kvinnors politiska deltagande hävdade rösträttsutredare att “cirkulär som lämnats hemma hos kongressledamöterna föll i händerna på deras fruar och väckte dem till kvinnlig indignation”.[116] Mer troligt är att de hade fått stor spridning bland sociala renhetsnätverk och framkallat en lavin av brev till krigsdepartementet.

Under de följande två månaderna tycktes Root och president Roosevelt dramatiskt ändra kurs, från det defensiva erkännandet av regleringen till ett rakt fördömande av den. I mars 1902 fick motståndarna till “reglerad sedlighet” äntligen en amerikansk version av Wolseley-ordern (den brittiske överbefälhavarens uppmaning till sexuell självbehärskning), framförd av Roosevelt själv. Den 18 maj överlämnade Roosevelt en order riktad till “officerarna och de värvade i armén, särskilt de som tjänstgör i tropikerna”. Roosevelts slutsats var identisk med Wolseleys, och vissa av hans uttalanden direkt avskriven; han var dock betydligt mindre elliptisk och eufemistisk än Wolseley när det gällde könssjukdomarnas centrala roll i lasterpolitiken. Roosevelt förklarade rakt ut att “det enda verkligt effektiva sättet att kontrollera de sjukdomar som beror på omoral är att minska den last som är orsaken till dessa sjukdomar”. Könssjukdomar kunde förebyggas genom en sexuellt återhållsam och självdisciplinerad maskulinitet. Det var regements- och kompaniofficerarnas plikt att “försöka att genom föreskrifter och exempel” påpeka för soldaterna “det oundvikliga elände och den katastrof som följer på omåttlighet, moralisk orenhet och ett ondskefullt levnadssätt”. Officerarna måste naturligtvis själva vara förebilder för ett “måttfullt och rent liv”. De måste “med största möjliga takt, diskretion och sunt förnuft” antyda att könssjukdomar “nästan säkert följer på ett lösaktigt liv” och att det var “kriminell dårskap” att tro att “sexuell utsvävningen är nödvändig för hälsan”. Den maskulina hedern, dygden och renheten hos både soldaterna själva och den nation som de förkroppsligade stod på spel. “Som nation känner vi stor stolthet över våra soldaters tapperhet, disciplin och orubbliga uthållighet”, avslutade han. Tillsammans med dessa dygder måste de dygder som “självbehärskning, självrespekt och självkontroll” följa med.[117]

Roosevelts order hyllades som en seger av motståndarna till “reglerad sedlighet”. “Administrationen har genom krigsministern utfärdat en svidande tillrättavisning till de armétjänstemän som i Filippinerna har infört den europeiska metoden att göra sociala laster säkra”, krönte The Outlook. Denna “hälsosamma order”, förväntade man sig, skulle “sätta stopp för en skandal som existerade och som vi knappast kunde tro på när den först anklagades för två år sedan.”[118] I en skrivelse i juli förklarade APA:s ordförande att även om ordern till stor del var avsedd för soldater utomlands, “kommer den att gälla lika bra för soldaterna hemma och lika bra också för människor hemma som inte är soldater”. Den skulle “gälla såväl i Washington som i Manila”.[119] Maurice Gregory, en Londonbaserad antiregleringsivrare, kallade Roosevelts order för ett “kraftfullt memorandum”. Det var “en fråga om gratulation” för antiregleringsivrare “över hela världen” att det fanns “så mycket tankeverksamhet i vår fråga på den nordamerikanska kontinenten för närvarande”. Gregory hävdade de euroamerikanska reformförbindelserna och ansåg att de “inte kan undgå att återverka med mycket gynnsamma effekter på opinionen i den gamla världen”.[120]

Det var kombinationen av inhemska amerikanska påtryckningar och lokalt motstånd från kvinnor som gav upphov till den mest genomgripande förändringen av venerisk inspektion: formaliseringen av regelbundna undersökningar för amerikanska soldater. Även om detta hade gjorts tidigare på platser som Jolo, blev det en allmän policy den 21 maj 1901, med general MacArthurs generalorder nr 101, som för första gången gav mandat att göra en undersökning av amerikanska soldater i Filippinerna.[121] Kommenderande officerare skulle beordra medicinska officerare att göra en “grundlig fysisk inspektion” av värvade män två gånger i månaden, med “konstitutionella och lokala bevis på könssjukdomar… särskilt eftersökta”. Männen “måste vara avklädda” för dessa undersökningar, och de som befanns vara smittade med syfilis eller “oförmögna” på grund av andra könssjukdomar måste skickas till ett sjukhus. De som fortfarande var kapabla till tjänstgöring skulle föras upp på en lista och beordras att få behandling “tills de blir botade”. Samtidigt skulle inspektionen av kvinnor fortsätta. I städer och barrios där “en smittsam sjukdom råder i kommandot” skulle armékirurger skickas “för att om möjligt fastställa källan” och “alla kvinnor som hittas smittade … placeras under övervakning för att förhindra att sjukdomen sprids”. I orderna uppmanades särskilt till “hjälp av de lokala kommunala myndigheterna” för att genomföra instruktionerna; det skulle “klargöras” för dessa till stor del filippinska myndigheter att “genom deras hjärtliga samarbete kommer de att förbättra de hygieniska förhållandena för sitt folk”.

Men de samarbetande eliternas “hjärtliga samarbete” visade sig ofta vara svårt att få till stånd: övergången till inspektion av amerikanska soldater hade genomförts åtminstone delvis på grund av att filippinska tjänstemän vägrade att följa amerikanska medicinska mandat. När dr M. A. De Laney till exempel ombads svara för ett stort antal fall av könssjukdomar bland amerikanska soldater i Dagupan i februari 1903, medgav han att han hade funnit det nästan omöjligt att tillämpa befintliga förordningar om “åtskillnad” och “behandling” av prostituerade. Han hade informerat den kommunala presidenten om namn och platser för prostituerade och hade “försäkrats” om att presidenten “skulle beordra polisen att driva ut alla smittade kvinnor från staden”. Men inga åtgärder hade vidtagits; De Laney “fick inget svar” på efterföljande förfrågningar. Amerikanska soldater framstod alltså som den enda kvarvarande sjuka befolkningen som läkarna kunde övervaka fullt ut.[122]

I mitten av 1902 verkade det som om den “reglerade sedligheten”, så som reformatorerna uppfattade den, hade upphört att existera. I verkligheten hade Root dock bara genom Ellis upptäckt nyckeln till att avsluta tvisten: att göra regleringen osynlig. När de militära tjänstemännen ifrågasattes hade de försökt att täcka över systemet med tekniska distinktioner: MacArthur hade till exempel hävdat att prostitutionen inte var “licensierad, skyddad eller uppmuntrad”, ett påstående som, konstaterade Crafts bittert, “kanske var sant “i en Pickwickiansk mening”, eftersom prostituerade i Manila “bara var certifierade och övervakade”.[123] Johnsons bilder av flaggklädda bordeller togs upp av kritiker just därför att de verkade lösa oklarheterna om statens faktiska roll i den sexuella handeln: de hade fångat koloniala regleringar i en gripande form.

För vissa observatörer var Johnsons kondensering av regleringen till en stjärnspäckad bordell problematisk. Som en luthersk präst som hade arbetat på öarna, en arméallierad, tydligen hade noterat, även om amerikanska flaggor ofta draperade Manilas bordeller (vilket han trodde att de inte gjorde), så var en sådan användning “inte förbjuden enligt lag i hemlandet”. Dessutom, “varhelst vår flagga kan användas på detta sätt betyder det inte på något sätt att sådana hus är licensierade av regeringen.”[124] Men det var ett tecken på symbolens framgång att president Roosevelt själv började arbeta för att radera den. I mitten av mars 1902 begärde han information från myndigheterna i Manila om användningen av flaggor på bordeller i syfte att begränsa den.[125] Han fick veta att Manilas polischef George Curry redan hade agerat. Han hade nyligen sett en amerikansk flagga målad på framsidan av en bordell som höll på att renoveras och hade beordrat alla distriktschefer att “se till att den omedelbart avlägsnades eller utplånades och även att strikt förbjuda flaggning eller målning av flaggor på något av de dåliga husen”. Curry rapporterade stolt att “[d]et finns för närvarande inga flaggor eller målningar av flaggor i eller på några hus med dåligt rykte i den här staden.”[126] När reformatorer gjorde regleringen av prostitutionen till en symbol för vad som var fel med kolonialväldet var det ett litet pris att betala för att slippa dra ner amerikanska flaggor från bordeller för att slippa dra ner dem från Filippinerna som helhet.

Om avlägsnandet av flaggor från bordeller var ett sätt att avlägsna påträngande (om än falska) tecken på “reglerad sedlighet”, var ett annat sätt att göra sig av med andra materiella tecken på systemet, såsom inspektionshäftena. Den 19 februari telegraferade Root till Luke Wright, Filippinernas generalguvernör, och förklarade att han “ansåg [det] tillrådligt” att “inga avgifter tas ut” av inspekterade prostituerade och att “inga undersökningsintyg ges”. Det skulle inte bli några fler Marias de La Cruz. Läkare kunde “föra sina egna register över namn, beskrivningar, bostäder och undersökningsdatum”, och programmet kunde fortsätta “utan ansvar för missförstånd och utan anklagelse om att upprätthålla ett system med licensierad prostitution”.[127] Denna reform verkar ha antagits allmänt i Filippinerna: som framgår av General Orders No. 101 fortsatte man att inspektera kvinnor även om man hade övervunnit den dubbla standarden. Förespråkare av social renhet noterade detta faktum: i en rapport från oktober 1902 om “More Trouble in Manila” kontrasterades Roosevelts “beundransvärda predikan” mot den fortsatta “tysta toleransen” av prostitution i Manila.[128]

Även om de aldrig dog ut helt och hållet, minskade protesterna mot regleringen i Filippinerna hastigt från och med nu. Med tanke på att man medgav att en utbredd reglering kvarstod, kräver detta faktum en förklaring. En del av förklaringen kan hittas i karaktären på den lobbyverksamhet som ledde fram till Roosevelts order. Ellis hade till exempel uppenbarligen gått med på att byta ett slut på agitationen mot Roosevelts “preachment”. Efter ett möte med krigsminister Root skrev J.T. Ellis ett memo där han skrev att hans fru “med glädje kommer att offentliggöra det positiva utlåtande som ni så vänligt har gett mig om hela den här filippinska affären…”[129] Med offentlig “menar jag genom W.C.T.U.-organet och genom att cirkulera bland hennes delstatschefer…”. I april följande år bekräftade chefen för Bureau of Insular Affairs, Clarence Edwards, avtalet med Ellis själv. Edwards förstod att WCTU-aktivister “nu insåg och uppskattade att mycket felaktig information från fördomsfulla … källor hade spridits utomlands i detta ämne” och att Ellis “idag bara var angelägen om att få fram fakta”, fakta som han öppet medgav innebar att inspektionen skulle fortsätta utan avgifter eller certifikat.[130] Priset som reformatorer av social renhet hade betalat för en offentlig seger, verkade vara ett misslyckande när det gällde ett faktiskt “avskaffande”.

Men det fanns andra faktorer som bidrog till att frågan försvann från den offentliga debatten. Den första av dessa var en ytterligare proklamation som Roosevelt gjorde den 4 juli 1902: det förebyggande “slutet” på det filippinsk-amerikanska kriget. Kritiken från social renhet, suffragetter och antikolonialister hade definierat “imperium” i termer av “militarism” och “militarism” i termer av krig och mobilisering av trupper för krig. Även om den mest påträngande amerikanska närvaron i Filippinerna fortfarande skulle komma, så reducerade förklaringen om krigets slut och återvändandet av en majoritet av de amerikanska trupperna många av dessa kritiska synpunkter. Reglering och könssjukdomar hade alltid varit marginella i den antikolonialistiska kritiken, och under efterkrigstiden skulle antikolonialister fortsätta att kritisera USA:s kolonisation på andra grunder. För förespråkare av social renhet och suffragetter sågs det kanske som en bättre strategi att i mörker profetera vad soldaterna skulle bära med sig hem först när de faktiskt återvände. Krigsdepartementets försvarare av regleringar drog också fördel av övergången från krig till “fred”. Edwards skrev till exempel till Ellis att även om politiken hade varit en militär nödvändighet under krigstid, “när fredsförhållandena blev bättre, löstes frågan upp till en fråga om sanitet och tillämpning av sanitära lagar”.[131] Det var inte heller längre en “nationell” politik som utövades av armén – en viktig källa till kritik – utan en “kommunal” politik som bedrevs av specifika stadsregeringar. Regleringen i Filippinerna var inte längre motsvarigheten till lagen om smittsamma sjukdomar, ett nationellt-imperiellt mål, utan ett slags St Louis i Sydostasien, vars regering var mycket mindre utsatt för påtryckningar från USA:s sida.

På sätt och vis var nedgången i aktivismen för social renhet i frågan om koloniala regleringar inte så överraskande. Reformerna hade vunnit en viktig retorisk eftergift från presidenten och krigsdepartementet och hade gjort slut på dubbelmoralen vid medicinska inspektioner i Filippinerna. I den mån som reformen av social renhet hade varit opportunistisk, minskade chanserna att driva frågan när det fortfarande pågående kriget försvann från amerikanska tidningar och den offentliga diskussionen. Samtidigt mobiliserade den civila staten, särskilt i sitt sanitets- och utbildningsarbete, just de villkor som reformatorerna själva hade hållit emot arméns inspektionssystem: den framväxande koloniala regeringen skulle – även när den utförde inspektioner – framställa sig själv som garant för upphöjning, moral och nationell exceptionalism.

Reglering skulle komma att få en allt viktigare plats i de amerikanska militära institutionerna under åren före första världskriget. Exemplet från Jolo tycks ha cirkulerat flitigt bland amerikanska militärtjänstemän i Filippinerna. En löjtnant som hade tjänstgjort på många stationer var till exempel “särskilt imponerad av det system som den kommenderande officeren i Jolo hade antagit…”[132] Det var också de amerikanska militärmedicinska utbildarna, som markerade det filippinska experimentet som ett välkommet och exemplariskt avsteg från tidigare traditioner. Som kapten Edward Munson från arméns medicinska avdelning uttryckte det i sin lärobok Theory and Practice of Military Hygiene från 1901, som ofta användes i arméns medicinska utbildningsprogram, hade de “förändrade förhållandena” och den “förändrade moraliska miljön” som hade uppstått till följd av “det senaste förvärvet av främmande territorium och kontakten med främmande raser” givit regleringen “en enorm betydelse”. Avsaknaden av reglering i USA:s storstadsområden gjorde det nödvändigt att vända sig till andra nationers, särskilt Englands, “rikliga erfarenhet”. Men vid detta datum kunde Munson också stolt konstatera att reglering hade införts i “vissa städer” i Filippinerna, som till exempel Jolo; som ett resultat av detta var könssjukdomarna “milda till sin karaktär” och “i hög grad fria från de komplikationer som så ofta observerades i andra delar av Filippinerna”.[133]

Den venereala inspektionen av de amerikanska trupperna begränsades dock inte till imperiets utposter utan införlivades i den amerikanska arméns praxis mer allmänt. Överste L. M. Maus från läkarkåren skrev 1917 och erinrade sig att MacArthurs memorandum från 1901 hade varit “den första allmänna order som någonsin publicerats i ämnet, såvitt känt i vår militära tjänst”. Men det hade inte förblivit en praxis som enbart gällde Filippinerna. Maus observerade att “emedan det inte var allmänt känt för myndigheterna i Washington” hade inspektioner varannan vecka praktiserats vid “ett stort antal arméposter i Förenta staterna bland trupper som återvänt från Filippinerna sedan 1901”. Både officerare och män, hävdade han, “hade blivit vana” vid undersökningen och betraktade den som “en säker och sund sanitär åtgärd”.[134] Inte för sista gången hade institutionella reformer som först påbörjades i kolonierna vandrat lugnt och stilla till USA:s storstadsområden.

Men även när granskningen av både soldater och prostituerade fördjupades, dröjde oron för synligheten av veneriska kontroller kvar. År 1909 hade generalkirurgen skickat runt ett cirkulär där han uppmanade till moralisk undervisning av trupperna samt till fysisk undersökning av dem, men enligt Maus hade det inte verkställts av krigsministeriet av rädsla för “den kritik från landets moraliska sällskap och press som kunde ha väckts vid den tidpunkten”.[135] General Orders No. 17, som utfärdades i maj 1912, tillämpade dock MacArthurs föreskrifter från 1901 om trupper i Filippinerna på de amerikanska myndigheterna i USA. S.S. Army som helhet; detaljerna kring tillämpningen trycktes ändå i ett separat “konfidentiellt cirkulär” för att undvika “negativ kritik”.[136] Både i militärens formella slut på dubbelmoralen och i dess skygglappar när det gäller ämnet undersökning av könssjukdomar – om inte i avskaffandet av själva regelverket – kan man mäta reformatorernas tvetydiga triumf.

De sammanflätade historierna om militär ockupation, sexuellt arbete, sjukdomsbekämpning och moralpolitik var centrala för uppkomsten av USA:s imperium utomlands. De skulle fortsätta att utvecklas tillsammans under det “amerikanska århundradet”. Från Puerto Rico till Hawai’i och från Sydkorea till Vietnam skulle det militära imperiet anses överträffa och underminera USA:s moraliska imperium, särskilt när USA:s militära politik eller avtal om “status för styrkorna” isolerade soldater som begick våld eller brott mot lokala kvinnor från meningsfull rättvisa. Där det var möjligt skulle de militär-sexuella komplex som säkrade manliga soldaters tillgång till kvinnor fortsätta att döljas i ett försök att skydda moraliska rättfärdiganden av amerikansk makt utomlands, även om en kritisk medvetenhet om deras karaktär och kostnader skulle utvecklas under pådrivande av antikoloniala och feministiska rörelser.

Sexualimperialismens följder hade förutspåtts vid sekelskiftet 1900 i ett sarkastiskt soldatskämt. Amerikanska soldater som hittades med könssjukdomar i Filippinerna hade fått ett smeknamn av sina kamrater: “Rough Riders”.[137] Namnet förvandlade potentiell avmaskning på grund av sjukdom till en maskulinitetsmarkör och legitimerade möjligen aggressivt eller påtvingat sex. Men det antydde också att dessa soldater kopplade samman sexualitetspolitiken med imperiets politik. Genom att styla sina kamrater på detta sätt, framställde de också invasionen av Kuba under det spansk-kubansk-amerikanska kriget och, förmodligen, invasionen av Filippinerna som de var engagerade i, som handlingar av “hårt” sex. Även om sådana invasioner inte var utan nöjen för de kejserliga soldaterna och nationerna, medförde de också otaliga faror. Karaktären av dessa faror, och frågan om vem som skulle drabbas av dem, skulle fortsätta att hemsöka imperiets grymma framfart.

Engelskt orginal: Paul A. Kramer "The Military-Sexual Complex: Prostitution, Disease and the Boundaries of Empire during the Philippine-American War", The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Volym 9, utgåva 30, nummer 2, artikel 3574
Om författaren: Paul A. Kramer är docent i historia vid Vanderbilt University och författare till The Blood of Government: Race, Empire, the United States and the Philippines (University of North Carolina Press; Ateneo de Manila University Press, 2006), som tilldelades Stuart L. Bernath Book Prize av Society for Historians of American Foreign Relations och James Rawley Prize av Organization of American Historians. Medredaktör för Cornell University Press bokserie "The United States in the World" och skriver för närvarande på en bok om migration och imperium i USA:s globala 1900-talshistoria. Hans webbplats finns här .
Notis: Författaren tackar Judith Walkowitz, Richard Meixsel, Martha Hodes, Dirk Bönker, Gabrielle Spiegel, Ann Stoler, Nancy Cott, Daniel Rodgers, Toby Ditz, Philippa Levine, Caleb McDaniel, Katherine Hijar, Mark Selden och Katherine Fusco för deras kommentarer och kritik. Eventuella fel är mina egna. En tidigare version av denna essä publicerades i Ann Stoler, red., Haunted by Empire: Geographies of Intimacy in North American History (Durham: Duke University Press, 2006).

Fotnoter

 1. De södra Filippinerna, som aldrig helt erövrades av spanjorerna, förblev under kontroll av mäktiga muslimska datus; USA:s militära strategi mot Republiken Filippinerna berodde delvis på att förhindra krig mellan amerikanska och muslimska styrkor förrän efter det att Republiken Filippinerna hade besegrats.
 2. Den 5 mars 1902 skickade adjutanten för 23:e infanteriet utdrag ur rapporter från pastor C. Guy Robbins, menige Adrian B. Trench, William B. Johnson och pastor A. B. Leonard med avseende på regleringen i Jolo, med begäran om ett svar; cirka 30 officerare svarade, däribland Sweet. Fakta kring Sweet’s avlägsnande förblir oklara. Sweets självförsvar åtföljdes av påståendet att denna “högst irriterande och försvårande rättegång” hade lett till “psykisk, fysisk nervös påfrestning och överarbete”, hälsobrott och en återresa till USA “för att rädda mitt liv”. Brev från Owen J. Sweet till befälhavaren (23rd Infantry), 12 mars 1902, RG94/417937/B, NARA DC.
 3. Owen Sweet till generaladjutanten, 6 februari 1902, i RG94/417937/B, National Archives and Records Administration, Washington, DC (NARA DC).
 4. Den befintliga litteraturen om det filippinsk-amerikanska kriget innehåller visserligen detaljer om både stridshistoria och krigets politik, men den innehåller lite eller ingenting om frågor om genus, sex och prostitution på fältet. Se Stuart Creighton Miller, “Benevolent Assimilation”: The American Conquest of the Philippines, 1899-1903 (New Haven: Yale University Press, 1982); Angel Velasco Shaw och Luis H. Francia, red, Vestiges of War: The Philippine-American War and the Aftermath of an Imperial Dream, 1899-1999 (New York: New York University Press, 2002); Brian McAllister Linn, The Philippine War, 1899-1902 (Lawrence: University Press of Kansas, 2000); Brian M. Linn, The United States Army and Counterinsurgency in the Philippine War, 1899-1902 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1989). För en redogörelse för könssjukdomar bland amerikanska trupper vid Camp Stotsenburg i början av 1900-talet, se Richard B. Meixsel, Clark Field and the U.S. Army Air Corps in the Philippines, 1919-1942 (Quezon City: New Day Publishers, 2001), 78-85.
 5. Enligt en redogörelse hade bestämmelser som krävde en venerisk inspektion av prostituerade införts under inbördeskriget bland unionshärens trupper som var stationerade i Memphis och Nashville. Se överste Joseph F. Siler, The Prevention and Control of Venereal Diseases in the Army of the United States of America (Army Medical Bulletin No. 67) (Carlisle Barracks, PA: Medical Field Service School, maj 1943), 72. Jag tackar Richard Meixsel för att han identifierade denna källa.
 6. Se särskilt Katharine H. S. Moon, Sex Among Allies: Military Prostitution in U.S.-Korea Relations (New York: Columbia University Press, 1997); Maria Höhn, GIs and Frauleins: The German-American Encounter in 1950s West Germany (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002); Beth Bailey och David Farber, The First Strange Place: The Alchemy of Race and Sex in World War II Hawaii (New York: Free Press; Toronto: Maxwell Macmillan Canada, c1992); Saundra Pollock Sturdevant och Brenda Stoltzfus, Let the Good Times Roll: Prostitution and the U.S. Military in Asia (New York: New Press, 1993); Cynthia H. Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Berkeley: University of California, 1989). För en utmärkt nyutgiven samling med forskning om politiken kring kön, ras, genus och USA:s militära basering, se Maria Höhn och Seungsook Moon, eds. Over There: Living with the U.S. Military Empire from World War Two to the Present (Durham: Duke University Press, 2010).
 7. Angående debatten om “imperialism”, se Richard E. Welch Jr. The United States and the Philippine -American War, 1899-1902 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1979); Daniel Schirmer, Republic or Empire: American Resistance to the Philippine War (Cambridge, Mass.: Schenkman Pub. Co. 1972); Robert L. Beisner, Twelve against Empire: The Anti-Imperialists, 1898-1900 (New York: McGraw-Hill 1968); E. Berkeley Thompkins, Anti-Imperialism in the United States: The Great Debate, 1890-1920 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1970).
 8. För en mer utförlig undersökning av diskursen om “reflexåtgärder” i debatten om USA:s kolonialism i början av 1900-talet, se Paul A. Kramer, “Reflex Actions: Colonialism, Corruption and the Politics of Technocracy in the Early 20th Century United States”, i Bevan Sewell och Scott Lucas, eds., Projecting American Foreign Policy: Power and Intervention (Palgrave Macmillan, kommande).
 9. För ett exempel på ett arbete som systematiskt misstar likhet med koppling, se Ann Laura Stoler, “Tense and Tender Ties: The Politics of Comparison in North American History and (Post) Colonial Studies”, Journal of American History, Vol. 88 (Dec. 2001), 829-65.
 10. Alfred McCoy, Policing America’s Empire: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State (Madison: University of Wisconsin Press, 2009).
 11. Om den kulturella politiken för USA:s imperiala gränsdragning mellan USA och Filippinerna och dess korsningar med raspolitiken, se Paul A. Kramer, The Blood of Government: Race, Empire, the United States and the Philippines (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006).
 12. För en användbar översikt över historieskrivningen om prostitution, se Timothy J. Gilfoyle, “Prostitutes in History: From Parables of Pornography to Metaphors of Modernity”, American Historical Review, Vol. 104, No. 1 (1999), 117-141.
 13. För det definitiva arbetet om prostitutionens politik och reglering i det brittiska imperiet, se Philippa Levine, Prostitution, Race and Politics: Policing Venereal Disease in the British Empire (New York: Routledge, 2003). Se även Kenneth Ballhatchet, Race, Sex and Class Under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and Their Critics, 1793-1905 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1980).
 14. Judith R. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980); Mary Spongberg, Feminizing Venereal Disease: The Body of the Prostitute in 19th Century Medical Discourse (Washington Square, New York: New York University Press, 1997). Om behandlingen av könssjukdomar, se Allan M. Brandt, No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United States since 1880 New York: Oxford University Press, 1985).
 15. För prostitutionspolitiken i Puerto Rico under denna period, se till exempel Eileen J. Suárez Findlay, Imposing Decency: The Politics of Sexuality and Race in Puerto Rico, 1870-1920 (Durham, NC: Duke University Press, 1999), kapitel 3.
 16. För de bästa beskrivningarna av könssjukdomar och prostitution i Filippinerna, se Ken De Bevoise, Agents of Apocalypse: Epidemic Disease in the Colonial Philippines (Princeton: Princeton University Press, 1995), 69-93; Ken De Bevoise, “A History of Sexually Transmitted Diseases and HIV/AIDS in the Philippines”, i Milton Lewis, et. al., eds., Sex, Disease and Society: A Comparative History of Sexually Transmitted Diseases and HIV/AIDS in Asia and the Pacific (Westport, CT: Greenwood Press, 1997), 113-38.
 17. Ian R. Tyrrell, Woman’s World/Woman’s Empire: The Woman’s Christian Temperance Union in International Perspective (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991), särskilt kapitel 9.
 18. Elizabeth Wheeler Andrew och Katharine Caroline Bushnell, The Queen’s Daughters in India (London: Morgan and Scott, 1899). Om utredningen och dess konsekvenser, se Antoinette Burton, Burdens of History: British Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865-1915 (Chapel Hill: University of North Carolina, c1994), 157-64.
 19. Om försök till kommunal reglering i 1800-talets USA, se John C. Burnham, “Medical Inspection of Prostitutes in America in the 19th Century: Louis Experimentet och dess uppföljare”, i Burnham, Paths into American Culture: Psychology, Medicine, and Morals (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 138-149.
 20. Frederic H. Sawyer, The Inhabitants of the Philippines (New York, C. Scribner’s Sons, 1900), 114.
 21. H. S. Neuens, citerad i George Shibley, Momentous Issues: Competition in Business, Stable Price Level, Prosperity and Republic vs. Trusts, Falling Price Level, Depression, Empire, Militarism and Concentration of Wealth (Chicago: Schulte Publishing Company, 1900), 180.
 22. Arthur Judson, The New Era in the Philippines (New York: Fleming H. Revell Co., 1903), 107.
 23. Motoe Terami-Wada, “Karayuki-San of Manila: 1890-1920”, Philippine Studies, Vol. 34 (1986), 289.
 24. Ira C. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, i George W. Davis, red., Report on the Military Government of the City of Manila, P.I., from 1898 to 1901 (Manila, P.I.: Headquarters Division of the Philippines, 1901), 276.
 25. Citerat i Rev. A. Lester Hazlett, “A View of the Moral Conditions Existing in the Philippines”, i RG94/343790 (Box 2307), NARA DC.
 26. Eileen P. Scully, “Prostitution as Privilege: The ‘American Girl’ of Treaty-Port Shanghai, 1860-1937”, International History Review, Vol. 20, No. 4 (1998), 855-883; Eileen P. Scully, “Taking the Low Road to Sino-American Relations: ‘Open Door’ Expansionists and the Two China Markets”, Journal of American History, Vol 82, No 1 (1995), 62-83.
 27. Om prostitution i 1800-talets Filippinerna, se Maria Luisa Camagay, Working Women of Manila in the 19th Century (Manila: University of the Philippines Press, Center for Women’s Studies, 1995); Luis C. Dery, “Prostitution in Colonial Manila”, Philippine Studies, Vol. 39 (1991), 475-89; Greg Bankoff, Crime, Society and the State in the 19th Century Philippines (Quezon Hall: Ateneo de Manila Press, 1996), 26-27, 41-4.
 28. Regleringen av prostitutionen ägde rum i ett bredare sammanhang av ad hoc uppbyggnad av medicinska institutioner och folkhälsoinstitutioner. I september 1898 hade den amerikanska armén upprättat två reservsjukhus i Manila och en tillfällig hälsovårdsnämnd under militära myndigheter skulle börja upprätta sanitets- och hälsovårdspolitik och övervaka specialsjukhus för smittkoppor och spetälska samt könssjukdomar. Se Warwick Anderson, “Colonial Pathologies: American Medicine in the Philippines, 1898-1921” (avhandling, University of Pennsylvania, 1992), särskilt kapitel 1-2.
 29. Robert Hughes till generaladjutant, U.S. Army, 7 februari 1902, RG 350/2039/8 1/2), Box 246, NARA CP.
 30. Citat i De Bevoise, Agents of Apocalypse, 89.
 31. Amerikanska missionärer i Filippinerna klagade till exempel ofta över “querida-problemet”, det utbredda samboendet mellan amerikanska soldater och filippinska kvinnor under och efter kriget. Problemet omfattade oskiljaktiga ras, köns- och klasselement: vanliga amerikanska soldater förbjöds att ta med sig amerikanska fruar, medan filippinsk-amerikanska föreningar väckte farhågor om moralisk och raslig degenerering genom “rasblandning”. Detta ämne, som är besläktat med men också skilt från detta ämne, förtjänar att behandlas på annat håll. För en banbrytande undersökning av dessa teman i samband med det koloniala Sydostasien, se Ann Stoler, “Sexual Affronts and Racial Frontiers: European Identities and the Cultural Politics of Exclusion in Colonial Southeast Asia” i Ann Stoler och Frederick Cooper, Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World (Berkeley: University of California Press, 1997), 198-237.
 32. Philippa Levine argumenterar på samma sätt för de lokala anpassningarna av systemen för inspektion av könssjukdomar i det brittiska imperiet, och viktiga variationer mellan dem. Levine, Prostitution, Race and Politics, 51. Medan regleringens kritiker skulle hävda att amerikanska tjänstemän hade “importerat” denna politik från Storbritannien, skulle general MacArthurs gynnsamma citat från februari 1901 om reglering i Brittiska Indien till försvar för den amerikanska politiken vara påfallande vagt. Även om “böcker som innehåller referenser till denna fråga” inte kunde “erhållas i Manila”, var MacArthur säker på att det fanns verk som visade “att man i Asien har vidtagit ovanligt kraftfulla åtgärder för att skydda den engelsktalande soldaten från resultatet av de frestelser som han ställs inför”. Generalmajor. Arthur MacArthur till arméns generaladjutant, 4 februari 1901, RG94/343790 (Box 2307) NARA DC.
 33. De Bevoise, Agents of Apocalypse, 80-1.
 34. John R. M. Taylor, The Philippine Insurrection against the United States, 1899-1903: A Compilation of Documents with Notes and Introduction (Pasay City, 1971-3), vol. 3, 194-5.
 35. Albert Todd till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1901, i Davis, ed., 264.
 36. Charles Lynch till ordföranden för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, ed., 267.
 37. Robert Hughes till Adjutant General, U.S. Army, 7 februari 1902, RG 350/2039/8 1/2), Box 246, NARA CP.
 38. Frank S. Bourns till R. P. Hughes, 2 november 1898, bilaga 41, i Davis, red. 261-2.
 39. Warwick Anderson betonar föreställningen om filippinerna som “reservoarer” för sjukdomar i Warwick Anderson, “Immunities of Empire: Race, Disease, and the New Tropical Medicine”, Bulletin of the History of Medicine, Vol. 70, No. 1 (1996), 94-118.
 40. Simon Flexner, M. D., “Medical Conditions Existing in the Philippines”, Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia, 3rd series, Vol. 21 (1899), 165-77. Detta gällde även deras längre rapport som publicerades året därpå: Simon Flexner och L. F. Barker, “Report of a Special Commission Sent to the Philippines by the Johns Hopkins University to Investigate the Prevalent Diseases of the Islands”, Journal of the Military Service Institution, Vol. 26 (1900), 421-33.
 41. De hänvisade dock i förbigående till San Lazaro-sjukhuset med dess “en avdelning som ägnar sig åt behandling av könssjukdomar bland de infödda prostituerade”. Flexner, “Medical Conditions Existing in the Philippines”, 166.
 42. Albert Todd till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1901, i Davis, ed., 264-6.
 43. Mellan den 1 mars och den 15 maj 1901 rapporterade hälsovårdsstyrelsen en vinst på 52 procent. Charles Lynch till ordföranden för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, ed., 269.
 44. Lynch till ordföranden för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, ed., 267-8.
 45. Enligt amerikanska arméläkare undvek europeiska och amerikanska prostituerade i stort sett vad de uppfattade som stigmatiserande inspektioner av amerikanska arméläkare och föredrog istället att inspekteras av privata läkare.
 46. Lynch to President, Board of Health, 18 maj 1901, i Davis, ed., 268.
 47. Philippa Levine betonar tvetydigheten hos bordeller som utrymmen i “Erotic Geographies: Sex and the Managing of Colonial Space”, i Helena Michie och Roland R. Thomas, red: The Transformation of Space from the Victorian Age to the American Century (New Brunswick: Rutgers University Press, 2003), 149-160.
 48. Major Ira C. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, i Davis, red. 276.
 49. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, 275.
 50. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, 275. Detta försök genomfördes kort därefter och ett vicedistrikt invigdes. “Must Move Out to Adjust Social Evil”, The Manila Freedom, 31 augusti 1900, RG350/2039 (Box 246), National Archives and Record Administration College Park (NARA CP). Om distriktet och dess slutliga avskaffande, se Dery, 481-2.
 51. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, 276.
 52. Ursprunget till denna politik i den amerikanska koloniala kontexten är fortfarande oklart. Prostituerade i Singapore fotograferades också av tjänstemännen där i identifieringssyfte, även om det krävs mer forskning innan några slutsatser om interkoloniala lån kan dras. Se James Frances Warren, Ah Ku och Karayuki-San: Prostitution in Singapore, 1870-1940 (Singapore University Press, 2003 [1993]), 100-1, 108-9.
 53. Maj Charles Lynch till presidenten för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, red. 266-7.
 54. R. R. Stevens till adjutant, 25 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 3), NARA DC.
 55. J. A. Moore till adjutanten, 7 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 13), NARA DC.
 56. E. B. Pratt till adjutanten, 11 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 17), NARA DC. Se även C. E. Hampton till adjutanten, 14 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 19). När en civil läkare i Zamboanga klagade på att denna lukrativa inkomstkälla var ett korrupt monopol, blev han avvisad av arméns tjänstemän. Brev från Dr. A. T. Short, oktober [inget datum] 1908; RG94/1481399, NARA DC.
 57. R. R. Stevens till adjutanten, 25 mars 1902.
 58. C. E. Hampton till adjutanten, 24 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 19, NARA DC.
 59. R. C. Croxton till adjutanten, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 21, NARA DC.
 60. W.H. Sage till adjutanten, 13 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 5, NARA DC.
 61. W.A. Kent till adjutanten, 6 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 27, NARA DC.
 62. H. C. Bonnycastle till adjutanten, 8 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 28, NARA DC.
 63. R. R. Stevens till adjutanten, 25 mars 1902.
 64. D. B. Devore till adjutanten, 13 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 24, NARA DC; J. H. Sutherland till adjutanten, 6 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga ?, NARA DC. För en hänvisning till en anklagelse om misshandel, se R. C. Croxton till adjutanten, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 21, NARA DC.
 65. C. E. Hampton till adjutanten, 14 mars 1902, RG417937/B, bilaga 19, NARA DC.
 66. C. E. Hampton till adjutanten, 14 mars 1902.
 67. W. A. Nichols till befälhavaren, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 7, NARA DC.
 68. R. C. Croxton till adjutanten, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 21, NARA DC.
 69. H. G. Cole till adjutanten, 12 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 22, NARA DC.
 70. H. G. Cole till adjutanten, 12 mars 1902.
 71. Om koleraepidemin som följde omedelbart efter kriget, se De Bevoise, Agents of Apocalypse, 175-184; Reynaldo Ileto, “Cholera and the Origins of the American Sanitary Order in the Philippines”, i David Arnold, ed., Imperial Medicine and Indigenous Societies (Manchester University Press, 1988), 125-148.
 72. Citat i De Bevoise, Agents of Apocalypse, 89.
 73. De Bevoise, Agents of Apocalypse, 90.
 74. Om protestantiska missioner i Filippinerna, se Kenton J. Clymer, Protestant Missionaries in the Philippines, 1898-1916: An Inquiry into the American Colonial Mentality (Urbana: University of Illinois Press, 1986).
 75. Charles W. Briggs, The Progressing Philippines (Philadelphia: Griffith and Rowland Press, 1913), 122.
 76. Charles W. Briggs, 112.
 77. William B. Johnson, “The Administration’s Brothels in the Philippines”, The New Voice Leaflets, Vol. 1, No. 26 (18 augusti 1900); RG350/2045/10 (Box 246), NARA CP. Johnson var en “specialkommissionär” för New Voice. Information från denna artikel användes av The American League i dess broschyr “The Crowning Infamy of Imperialism”, RG 94/417937 (Box 2307), NARA DC.
 78. Mark Twain, “Battle Hymn of the Republic (Brought Down to Date)”, [februari 1901], i Jim Zwick, red: Antiimperialist Writings on the Philippine-American War (Syracuse University Press, 1992), 41.
 79. Om social renhet under denna tidigare period, se David J. Pivar, Purity Crusade: Sexual Morality and Social Control, 1868-1900 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1973). För det tidiga 1900-talet, se David J. Pivar, Purity and Hygiene: Women, Prostitution and the “American plan”, 1900-1930 (CT: Greenwood Press, c2002).
 80. För moralreformatorer som pionjärer inom ny lobbyingtaktik, se Gaines M. Foster, Moral Reconstruction: Christian Lobbyists and the Federal Legislation of Morality, 1865-1920 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002).
 81. “Brev från Dr. O. Edward Janney”. The Philanthropist, Vol. 14, No. 2 (april 1899), 6.
 82. Mrs Mariana W. Chapman, “The New Militarism and Purity”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 2 (april 1899), 2, 3.
 83. Aaron M. Powell, “Lessons from India”, The Philanthropist, vol. 14, nr 3 (juli 1899), 11.
 84. “Letter from Josiah W. Leeds”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 2 (april 1899), 7.
 85. “The Schooling of a Camp”, The Philanthropist, vol. 14, nr 1 (januari 1899), 24. Artikeln citerade ett brev från Garrison till numret av The Woman’s Journal av den 18 oktober 1898.
 86. “Notes and Comments”, The Philanthropist, Vol. 17, No. 2 (juli 1902).
 87. “Notes and Comments”, The Philanthropist, Vol. 15, No. 4 (januari 1901), 1.
 88. Aaron M. Powell, “Appeal for Purity”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 3 (juli 1899), 13.
 89. Powell, “Lessons from India”, 10.
 90. London Contemporary Review, citerad i Powell, “Lessons from India”, 11.
 91. “London Congress of the International Federation for the Abolition of State Regulationof Vice”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 1 (januari 1899), 18.
 92. September 27, 1900 American Purity Alliance memorial to McKinley, RG350/2045 (Box 246), NARA CP.
 93. “Memorandum Issued by the Commander-In-Chief”, 28 april 1898 (London: Harrison and Sons, St. Martin’s Lane, 1898), RG 94/343790 (Box 2307), NARA DC.
 94. Om rösträttsrörelsen och feminismen, se Nancy F. Cott, The Grounding of Modern Feminism (New Haven: Yale University Press, 1987); Aileen S. Kraditor, The Ideas of the Woman Suffrage Movement, 1890-1920 (New York: Columbia University Press, 1965).
 95. Se Tyrrell.
 96. Kristin Hoganson, “As Bad Off as the Filipinos’: U.S. Women Suffragists and the Imperial Issue at the Turn of the Twentieth Century”, Journal of Women’s History, Vol. 13, No. 2 (Summer 2001). Se även Alison L. Sneider, “The Impact of Empire on the North American Woman Suffrage Movement: Suffrage Racism in an Imperial Context”, UCLA Historical Journal, Vol. 14 (1994), 14-32; Louis Michele Newman, White Women’s Rights: The Racial Origins of Feminism in the United States (New York: Oxford University Press, 1999).
 97. Om imperialistiska angrepp på antikolonialistisk maskulinitet, se Kristin Hoganson, Fighting for American Manhood: How Gender Politics Provoked the Spanish-American and Philippine-American Wars (New Haven: Yale University Press, 1998), särskilt kapitel 7.
 98. “A National Disgrace”, The Woman’s Column (17 november 1900).
 99. Resolution från Mississippi Woman Suffrage Association, till William McKinley (cirka 11 februari 1901), i RG94/343790 (Box 2307), NARA DC.
 100. Om antikolonialism se särskilt Schirmer, Republic or Empire, Welch, Jr., Response to Imperialism.
 101. Om antikolonialistisk rasism, se Christopher Lasch, “The Anti-Imperialists, The Philippines, and the Inequality of Man”. Journal of Southern History, Vol. 24 (augusti 1958), 319-331.
 102. “Uncle Sam Before and After His Wish for Expansion”, “Expensive Expansion” (Boston, 1900), i Hoganson, Fighting for American Manhood, 182.
 103. Om Atkinson, se Robert L. Beisner, Twelve Against Empire: The Anti-Imperialists, 1898-1900 (New York: McGraw-Hill Book Company, 1968), kapitel 5.
 104. Atkinson anklagades för indelikatess och inexakthet och hans pamflett fördömdes som “The Venereal Disease Libel”, i Frederick C. Chamberlin, The Blow From Behind (Boston, Lee and Shepard, 1903), 83-91.
 105. Atkinson, 18.
 106. Acting Secretary of War to Lillian Stevens, 8 oktober 1900, RG94/343790, NARA DC.
 107. Elihu Root till William Howard Taft, 21 januari 1901, William H. Taft Papers, Microfilm ed. M1584, Series 21, Special Correspondence, Vol. 2 (1900-1901), Reel 640. Mitt tack till Richard Meixsel för att han identifierade denna källa.
 108. Det fanns djupgående kopplingar mellan politiken mot reglering och nykterhetspolitiken som inte kan utforskas fullt ut här. Bordeller och salonger sammanfördes strategiskt på ett sätt som förde samman nykterhetsreformatörer och reformatorer av social renhet: bordeller skulle locka soldater till att dricka och salonger skulle locka soldater till prostitution. “Reglerade” bordeller i Filippinerna föreställdes vara parallella med de armékantiner som tillät försäljning av alkohol till soldater. Om armékantiner se Edward Coffman, The Old Army: A Portrait of the American Army in Peacetime, 1784-1898 (New York, Oxford: Oxford University Press, 1986), 359-361. Om senare debatter om opiumtrafiken i Filippinerna och dess förbud, se Anne L. Foster, “Models for Governing: Opium and Colonial Policies in Southeast Asia, 1898-1910”, i Julian Go och Anne Foster, eds., The American Colonial State in the Philippines: Global Perspectives (Durham och London: Duke University Press, 2003), 92-117.
 109. Teller, citerad i “No Beer for the Nation’s Defenders”, New York Times (10 januari 1901), 5.
 110. Root till Taft, 21 januari 1901.
 111. Telegram från Root till Taft, 15 januari 1901; Telegram från H. C. Corbin till A. MacArthur, 16 januari 1901, Taft Papers, Reel 640.
 112. MacArthur, citerad i “Moral Conditions in the Philippines”, rapport bifogad Wilbur Crafts till Theodore Roosevelt, 22 januari 1902, 8, RG94/416181A, NARA DC.
 113. Taft, citerad i “Moral Conditions in the Philippines”, 9.
 114. “Moral Conditions in the Philippines”, 8.
 115. Generalmajor. Arthur MacArthur till arméns generaladjutant, 4 februari 1901.
 116. “Against ‘Regulated’ Vice”, The Woman’s Column (3 maj 1902), 1.
 117. Roosevelt, citerad i “For Social Purity in the Army”, The Outlook (19 april 1902), 944-5.
 118. “For Social Purity in the Army”, The Outlook (19 april 1902), 944-5.
 119. Editorial, The Philanthropist, vol. 17, nr 2 (juli 1902), 4.
 120. “Conditions in America”, The Philanthropist, vol. 17, nr 2 (juli 1902), 6-7.
 121. General Orders No. 101, 21 maj 1901, RG350/2039/26 (Box 246), NARA CP.
 122. M. A. De Laney till Chief Surgeon, 18 februari 1903, RG 112/26/88939/B (Box 614), NARA DC.
 123. “Moral Conditions in the Philippines”, 9.
 124. Citat i Geo. Davis till F. H. Maddocks, 24 november 1900, RG350/2045 (Box 246), NARA CP.
 125. George Cortelyou till Elihu Root, 21 mars 1902, RG 350/2045/26 (Box 246), NARA CP.
 126. Rapport från George Curry, 6 maj 1902, citerad i W. Cary Langer till George Cortelyou, 11 juni 1902, RG 350/2045/28 (Box 246), NARA CP.
 127. Elihu Root till Luke Wright, 18 februari 1902, RG 350/2039 (Box 246), NARA CP.
 128. “More Trouble in Manila”, The Philanthropist, vol. 17, nr 3 (oktober 1902), 4.
 129. Bifogad not, presidentens sekreterare till Elihu Root, 6 februari 1902, RG350/2039/17 (Box 246), NARA CP.
 130. Clarence Edwards till Mary Dye Ellis, 3 april 1902, RG350/2039/efter-20 (Box 246), NARA CP.
 131. Edwards till Ellis, 3 april 1902.
 132. Brev från H. C. Bonnycastle till adjutanten, 8 mars 1902.
 133. Edward Lyman Munson, The Theory and Practice of Military Hygiene (New York: William Wood and Co., 1901), 835-7. Mitt tack till Warwick Anderson för att han identifierade denna källa. Munson tycks ha baserat sin bedömning på en positiv rapport från förste löjtnant S. L. Steer. Munsons rapport som var för reglering användes i sin tur av amerikanska officerare i deras försvar av inspektionsprogrammet på Jolo. Se brev från H. L. Laubach till adjutanten, 11 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 4, NARA; brev från W. H. Sage till adjutanten, 13 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 5, NARA DC.
 134. L. M. Maus, “A Brief History of Venereal Diseases in the United States Army and Measures Employed for their Suppression”, American Social Hygiene Association, 14 juni 1917, 2, 5, Box 131, File 3, ASHA Collection, University of Minnesota. Som major i Filippinerna hade Maus förflyttats från arméns medicinska avdelning till att bli den första chefen för Bureau of Health under civil ledning i juli 1901. Venerisk inspektion trädde också i kraft på det ockuperade Kuba och Puerto Rico i efterdyningarna av det spansk-kubansk-amerikanska kriget, men verkar ha betonat inspektion av amerikanska soldater snarare än prostituerade. Se Siler, 75-78. Kontroll av prostituerade försökte man i provinsen Pinar del Rio, se Munson, 836. Det faktum att dessa inspektionsregimer inte senare politiserades tyder på att de sociala renlighetsreformatorerna förlitade sig på antikolonialisternas kritik av kriget i Filippinerna.
 135. Maus, 6.
 136. Siler identifierade ursprunget till dessa regleringar i den kubanska kontexten. Venereala kontrollåtgärder där, skrev han, hade “utvidgats i en eller annan form till andra geografiska områden vid senare tillfällen”. Se Siler, 75.
 137. De Bevoise, Agents of Apocalypse, 86.

Marcos-familjens illasinnade rikedomar

Ang kinawat nga bahandi sa mga Marcos
Bild:www.tumblr.malacanang.gov.ph

Varför undviker Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. offentliga debatter, forum och intervjuer? En av anledningarna är att han inte vill att allmänheten ska få veta om familjens dolda rikedomar.

Nganong ginalikayan ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga pangpublikong debate, porum ug interbyu? Usa sa mga hinungdan mao nga dili niya gustong mahikyad sa publiko ang tinagong kinawat nga bahandi sa ilang pamilya.

Hur stor är Marcos stulna förmögenhet egentligen? Enligt försiktiga uppskattningar uppgår Marcos enorma stulna förmögenhet till cirka 10 miljarder dollar eller 510 miljarder ₱510 miljarder (1 dollar=₱51).

Unsa ba kadaku ang kinawat nga bahandi sa pamilyang Marcos? Adunay konserbatibong banabana nga mokabat kini sa $10 bilyon o ₱510 bilyon (sa bayloay nga ₱51 sa $1 sa kasamtangan).

Efter att Marcos diktatur störtades 1986 inrättade den första Aquino-regimen presidentens kommission för god förvaltning (PCGG) för att utreda och återta Marcos dolda rikedomar i landet och utomlands. Efter tre decennier kunde PCGG bara återvinna en liten del av tillgångarna. Detta berodde på komplikationer i den rättsliga processen, utländska regeringars bristande samarbete och PCGG:s interna svagheter.

Gitukod sa unang rehimeng Aquino ang Presidential Commission on Good Government (PCGG) dihang napalagpot sa poder ang diktadur‐ yang Marcos niadtong 1986 aron imbestigahan ug bawion ang tagong bahandi sa mga Marcos dinhi sa sulod ug gawas sa nasud. Human ang tulo ka dekada, mumho lang ang na‐ bawi sa PCGG tungod sa mga kumplikasyon sa ligal nga mga pro‐ seso, ang dili pagkooperar sa mga langyawng gubyerno, dugang pa sa pangsulod nga kahuyangan sa PCGG.

PCGG kunde endast återvinna 3,6 miljarder dollar i landet och utomlands från början av Aqui- no I-regimen fram till Rodrigo Dutertes nuvarande regering. I synnerhet Marcos tillgångar till ett värde av 680 miljoner dollar återfanns från banker i Schweiz, USA och andra länder. Från denna återvunna förmögenhet togs ersättning till offren för kränkningar av de mänskliga rättigheterna under den 14-åriga diktaturen mellan USA och Marcos.

Mikabat lamang sa $3.6 bilyong kantidad sa mga bahandi ang narekober sa PCGG sa sulod ug gawas sa nasud sukad niadtong panahon sa rehimeng Aquino I hangtud sa kasamtangang rehimen ni Rodrigo Duterte. Sa partikular, adunay nakuhang $680 milyong mga asset ni Marcos sa mga bangko sa Switzerland, sa US ug sa uban pang nasud. Gikan sa maong narekober nga mga bahandi gikuha ang mga gibayad isip danyo-sperwisyo sa mga biktima sa tawhanong katungod sa 14 ka tuig nga paghari sa diktaduryang US- Marcos.

Merparten av Marcos-familjens missgynnade rikedomar användes för att behålla sin livsstil som miljardär, upprätthålla sin politiska bas i Ilocos Norte och Leyte och återta den politiska makten på nationell nivå för att kunna fortsätta sin plundring och sitt blodiga styre.

Kadaghanan sa maong mga kinawat nga bahandi ginagamit sa mga Marcos aron mapabilin ang kinabuhing-bilyunaryo, aron mapabilin ang ilang pulitikanhong base sa Ilocos Norte ug sa Leyte ug aron bawion ang pulitikanhong gahum sa nasudnong angang aron ipadayon ang ilang pagpangawkaw ug madugoong paghari.

Det finns ingen sanning i de historier som cirkulerar om att Marcos rikedomar kom från Ferdinand Marcos Sr:s advokatbyrå och det hemliga “Tallano-guldet”.

Walay kamatooran ang ginapakaylap nga mga sugilanon nga ang bahandi sa mga Marcos naggikan sa pagka-abugado ni Ferdinand Marcos Sr. ug sa gipatagong “Tallano Gold.”

En betydande del av deras rikedomar, som stals från Japan-finansierade projekt, sattes in i Credit Suisse i Schweiz. Dessa sattes in på flera konton i namn av falska stiftelser och institutioner, t.ex. de som tillhörde hans kumpan Herminio Disini. Den första insättningen på 100 miljoner dollar ökade till mer än 800 miljoner dollar.

Dakung bahin sa gibulsa niyang bahandi gikan sa mga proyektong gipondohan sa Japan ang gideposito sa Credit Suisse sa Switzerland. Gi‐ butang kini sa pipila ka akawnt ila‐ lum sa mga pangalan sa hinimohimong institusyon ug korporasyon sama sa kroni niyang si Herminio Disini. Sa inisyal nga depositong $100 milyon, midaku kini ngadto sa kapin $800 milyon.

Efter att ha förskingrat pengarna från Japans krigsskadestånd, riktade Marcos sina ögon mot utländska lån från Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken för sina infrastrukturprojekt och privata ackumulation av byråkratiskt byte. Detta skedde genom att han överutnyttjade och överprissatte infrastrukturprojekt (t.ex. vägar och broar) för att kunna pressa ut stora summor i form av kickbacks, mäklararvoden och andra former av mutor från utländska företag och utländska leverantörer av byggnadsmaterial.

Dihang nahurot na ang gibayad sa Japan sa mga kadaut sa gyera sa nasud, gigamit usab ni Marcos ang langyawng utang sa World Bank ug Asian Development Bank alang sa iyang mga proyektong imprastruktura ug pribadong pagtigum sa burukratikong korapsyon. Kini pinaagi sa sobrang paggasto ug sobrang pagpresyo sa mga imprastrukturang proyekto (sama sa mga kalsada ug tulay) aron makakolekta og dakung mga komisyon, brokers’ fees ug uban pang porma sa pagpanuhol sa mga langyawng kumpanya, sa mga langyawng suplayer sa himang pangkonstruksyon.

Marcos hade absolut makt över militären och polisen under krigslagstiftningen, undertryckte all opposition och plundrade ostraffat de offentliga kassorna och de offentliga resurserna. Han trakasserade och konfiskerade privatägda företag som Meralco, PLDT, Philippine Airlines och två andra, massmedieföretag som sju TV-stationer, 16 dagstidningar, 11 veckotidningar, 66 lokaltidningar och 292 radiostationer.

Tungod aduna siyay absolutong poder sa paggamit sa militar ug pulis sa panahon sa balaod militar, gisumpo ni Marcos ang unsamang oposisyon ug gawasnong nangaw‐ kaw sa pondo sa katawhan ug bahandi sa publiko. Gipigot ug gikumpiska niya ang mga pribadong yutilidad sama sa Meralco, PLDT, Phi‐ lippine Airlines ug lain pang duha, mga korporasyong masmidya, lakip ang pito ka istasyon sa telebisyon, 16 ka nasudnong inadlaw nga mantalaan, 11 ka sinema nga magasin, 66 ka mantalaang pangkomunidad, ug 292 ka istasyon sa radyo.

Marcos använde sig av “presidentdekret” och “instruktionsbrev” för att ge sig själv och sina kumpaner förmåner. Till exempel tog hans försvarsminister Juan Ponce Enrile kontroll över skogsindustrin, Eduardo Cojuangco över kokosnötsindustrin, Roberto Benedicto kontrollerade sockerindustrin, Antonio Floirendo över bananindustrin och många fler.

Gigamit ni Marcos ang mga “presidential decree” ug “letters of instruction” aron hatagan siya og pa‐ bor ug ang iyang mga kroni. Mga pananglitan niini mao ang iyang kalihim sa depensa nga si Juan Ponce Enrile kansang adunay kontrol sa industriya sa troso, Eduardo Cojuangco sa industriya sa lubi, Roberto Benedicto sa industriya sa asukal, Antonio Floirendo sa industriya sa saging, ug daghan pang uban.

Trots ständiga förnekanden om familjens stulna rikedomar, slant Imelda Marcos tunga när hon hävdade att “Allt detta är vårt!”.

Luyo sa pagpangulipas nga walay kinawat nga bahandi ang pamilya, nasipyat pa gihapon si Imelda Marcos sa pagsulting “Amo na tanan!”

Om Marcos Jr. vinner presidentvalet i maj 2022 fruktar många att folket helt kommer att förlora kampen för att återfå sina illa förvärvade rikedomar.

Gikabalakan nga kung modaog si Marcos Jr. sa eleksyong presidensyal sa Mayo 2022, hingpit nga dili na mabawi sa katawhan ang kinawat nilang bahandi.

Det är hög tid att inse att det ryska folket är mer än sin auktoritäre president

av Jeremy Morris för Rosa Luxemburg-Stiftelsen den 10 mars 2022
En kvinna deltar i en antikrigsdemonstration i S:t Petersburg. Trots risken att bli arresterade demonstrerar människor i Ryssland på gatorna mot kriget. Fotograf: Sergei Mihailicenko, picture alliance / AA

Analysen av den ryska aggressionen och invasionen i Ukraina fokuserar förståeligt nog på den chauvinistiska revanchismen och stormaktssträvan inom den ryska eliten, som verkar delas av en stor del av det ryska samhället. Även om de konstruktivistiska och neorealistiska synsätten inom den politiska och geopolitiska forskningen har sitt berättigande, vill jag fästa uppmärksamheten på en “större” och samtidigt “mindre” bild. Detta är frågan om Ryssland, som har varit felplacerad i Europa sedan 1989, och européernas och de europeiska forskarnas oroande ointresse för ryssarna själva.

De viktigaste punkterna är följande:

 • Det ryska samhället är mångsidigt, attityderna till krig är komplexa och knappast revanchistiska eller nyimperialistiska.
 • Dessutom visar västvärldens misstro mot “avsaknaden” av motstånd i Ryssland mot kriget på vår egen okunnighet om den auktoritära statens natur.
 • Slutligen bör vi motstå uppmaningen att tilldela kollektiv skuld och utdöma kollektiva straff; vi bör undvika vulgära sociologiska slutsatser om “dåligt informerade”, outbildade anhängare av Putins agerande i Ryssland.

Definiera vem som är (och vem som inte är) “europé”

Det är förståeligt att människor fokuserar på det ukrainska folkets kamp mot invasionen, men konflikten i sig bevisar att “Ryssland har förlorat Ukraina” (en populär fras i ryskt geopolitiskt tänkande) för länge sedan – 2004 eller till och med 1989, när Sovjet tillät en civilpolitisk opposition, Narodyni Rukh (“Folkrörelse”), att bildas i Ukraina.

Ukraina är en europeisk nation och kommer snart att bli en europeisk stat. Men det är Ryssland också. Och få är villiga att tänka på det. Det är på grund av vår djupt rotade mentalitet från det kalla kriget som vi tar det för givet att det största landet i Europa i fråga om befolkning och yta är irrelevant för det “europeiska projektet”.

Utan att gå in på detaljer om det östliga partnerskapets misslyckande med den gradvisa integrationen av vissa före detta sovjetstater – som i sig själv återspeglar Rysslands (själv)uteslutning från överväganden – passade det EU att ignorera de 110 miljoner ryssarna (om vi utesluter Sibirien och Fjärran Östern). Det var helt villigt att utfärda gyllene visum till tiotusentals ryska miljonärer, men det faktum att det bara finns spridda stipendier och bilaterala utbildningslänkar, och att den genomsnittliga löntagaren har små möjligheter att få mer än ett tvåveckors Schengenvisum, visar hur litet engagemanget är – nämligen försumbart.

Vad var en av tjeckernas första reaktioner på den ryska invasionen? Ett förslag om kollektiv bestraffning som innebär att ryska medborgare nekas tillträde till Schengenområdet. På samma sätt finns det många av mina kolleger som känner sig bekväma i Europa och som skriver och undertecknar brev där de intellektuella gemenskaperna uppmanas att helt utesluta ryssarna.

Naturligtvis har det ryska ledarskapet också varit mycket nöjt med situationen hittills – Putin kunde besöka sin bostad i Spanien, hans ideologer och deras barn hade permanenta bostäder i Italien och Storbritannien. Hela politiska grupperingar i europeiska länder är nu smutsiga på grund av att de är villiga att ta emot pengar för att skönmåla det ryska självhärskardömet. Det tysta samförståndet om att det korrupta ryska kapitalet slussar pengar till väst är en form av samtycke som de flesta ryssar, vars nationella rikedomar har stulits under mer än en generation, inte har glömt bort.

Kanske är detta den verkliga förbittringen som vi borde tala om: Dessa “andra” ryssar, snarare än den engelsktalande intelligentian och de smarta nyrika, förblev (tillsammans med serberna) de sista icke-européerna som inte var värda att nämna eller beakta. Men det var de som utvann vår olja och gas och grävde upp metaller. Det finns inget bilateralt instrument mellan EU och Ryssland som inte betraktar relationen utifrån handel eller ekonomi, vilket står i skarp kontrast till begreppet “friheter” inom blocket, som åtminstone delvis är socialt och personbaserat.

Att erkänna det ryska motståndet

Boris Jeltsin kom till makten bland annat genom att ta tillfället i akt att historiskt förneka ryssarna som politiska subjekt, som nationalstat. Och återigen var vi européer mycket glada över att stödja honom, även när han plötsligt vände om och skapade den auktoritära revanchistiska stat som vi ser i dag. Som Vjatjeslav Morozov påpekar fortsätter olika folk, inklusive etniska ryssar, att förnekas politisk subjektivitet i ett “subalternt imperium”, trots att Ryska federationen har bildats.

Ryssland befinner sig i ett ingenmansland mellan det “civiliserade” centrumet och den orientaliserade periferin. Den är dubbelt förtryckt, både hemma och utomlands. Men invånarna utsätts för ett tredje offer när vi projicerar våra liberala fantasier från teorin om sociala rörelser om möjligheterna till en “bra” regimförändring. Sedan torterar och fördömer vi dem som inte är villiga att förstöra sig själva i symbolisk dygd. För oss är det bara ett klick med musen. För dem innebär det att de förlorar sina jobb, sin utbildning, sitt medborgarskap och sina liv.

Ryssland självt, vars enorma centrifugala och centripetala energier gnider mot varandra med öronbedövande tystnad, tystas också av vårt fokus på elitpolitik. I den europeiska föreställningsvärlden står Ryssland i huvudsak för en “brist” som ställs mot vårt eget överflöd. Vi har ett civilt samhälle, en offentlig sfär som är öppen för diskussion, demokratiska institutioner och traditioner. Ryssland har förmodligen inget av detta, men i skrivande stund har över 8 000 personer arresterats för att de öppet protesterat mot kriget i Ukraina – en handling som nu är likställd med “förräderi”. Informella icke-statliga organisationer organiserar dock social solidaritet och rättshjälp för politiska fångar.

Jag vill betona att vardagen i Ryssland är oförenlig med en bred opposition mot regimen och de politiska eliterna, eftersom de utrymmen för att bygga upp en solidaritet som skulle hjälpa ett sådant motstånd att växa och hålla sig effektivt är stängda. Människor i Ukraina och andra östeuropeiska länder som har fallit offer för ryska och sovjetiska historiska brott upprepar nu tal som jag har hört så många gånger: De anklagar människorna i Ryssland för brist på synliga åtgärder och anklagar dem för att vara medskyldiga. Detta är också välkända argument för antirasistiska forskare. Människor som är förtryckta får skulden och straffas. Hur skapar det solidaritet? Vi vet att det inte gör det.

Överallt, även i Ukraina, försöker ryssarna bli politiska subjekt genom vardagliga prefigurativa taktiker. En tankbilschaufför som dumpar sitt bränsle på en vintrig väg utanför Kharkiv gör det inte bara av egenintresse, utan också för att han hävdar att han tänker annorlunda än de krafter som kontrollerar oss. Jacques Rancière kallar detta “politik som en subjektiveringsprocess”.

Många ryska soldater tvingades till tjänstgöring med våld eller lurades till det. I själva Ryssland lever ryssarna i en självförsörjande säkerhetsstat där levnadsstandarden har försämrats märkbart sedan Putins annektering av Krim 2014. David Harvey, som skriver för Focaal, fokuserar på det ryska folkets ekonomiska och moraliska förödmjukelse under 1990-talet och dess uteslutning från internationella institutioner på de mest omöjliga villkor. Tony Wood påpekar i sitt svar att det är farligt att förvandla förödmjukelse till psykologisering, eftersom detta kan missförstås som ett rättfärdigande av rysk aggression.

I mitt etnografiska arbete i Ryssland försöker jag lyfta fram de många krafter som gör att “vanliga” människor kan agera, skapa världen och tänka kritiskt politiskt. Detta är nu uppenbart i Rysslands utbredda avsky mot den krigshetsande eliten och i de stora protesterna mot kriget. Den “sociala” frågan är dock mer komplicerad: vi har en demoraliserad och ekonomiskt utmattad befolkning vars sinnen huvudsakligen är upptagna av att säkra sin överlevnad, medan en rovgirig elit håller dem nästan i slaveri. Det “lilla modet” av motstånd och subtraktiv handling är förmodligen det enda vi kan hoppas på för närvarande, även om den politiska utbildningen av de osäkra arbetstagarna bär frukt. Vi bör vara försiktiga med att tänka på massmobilisering i Ryssland 2022.

Att bygga solidaritet bortom nationalitet

Utmaningen för både Ukraina och Ryssland är att agera tillsammans mot samma angripare. Hittills har ukrainarna gett en lektion i solidaritet, men också i motstånd. Problemet med vårt villkorliga och instrumentella erkännande av europeismen kvarstår. Vi behöver en politik som är föregripande och som erkänner och förkroppsligar gemensamma principer och ideal oberoende av nationalitet. Vi behöver motinstitutioner, antihierarkier och förkroppsligad internationell solidaritet – och här återvänder vi till det bästa av Rosa Luxemburgs arbete, vars etiska ståndpunkt proklamerade alla människors universella värde i en tid av elitstyrda stater och global ojämlikhet.

Rysslands och ryssarnas* påstådda “civilisatoriska” oförmåga lyfts redan fram som en galning. Plötsligt kanaliserar ett antal journalister, akademiker och “tänkare” som fram till förra veckan inte brydde sig ett dugg om ukrainare eller ryssar Thanatos och förespråkar tredje världskriget. Det beror delvis på den arrogans med vilken vi har bestämt vilka som är européer och hur vi vill att de ska vara européer. Antagandet att diktatur innebär samtycke, påtvingat accepterande eller Stockholmssyndrom är ett ytligt sätt att undvika att ta itu med situationen för våra europeiska landsmän i Ryssland, en mycket osammanhängande stat som har svikit majoriteten.

Ukrainarna är inte “superhjältar” som kämpar för civilisation mot barbari, de kämpar för självbestämmande mot en revanchistisk angripare, en auktoritär stat. De kan fortfarande förlora denna kamp, eller så kan deras kamp förloras i en global konflikt. Majoriteten av ryssarna är varken passiva idioter eller nostalgiska chauvinister.

Det sociologiska “misstaget” här liknar det som gjordes när man bedömde klassidentiteten hos Trumps anhängare 2016. De mest högljudda anhängarna av nyimperialismen är sannolikt “kosmopolitiska” eller materiellt välbärgade ryssar och andra. På hemmaplan är de också “sociala rasister”: de kallar sina landsmän för “boskap” och “bomullstussar”.

Vad som saknas i bilden är den stora majoriteten av fattiga människor som i värsta fall är “moraliskt likgiltiga” inför det som händer – precis som de flesta av oss är inför de många konflikter som västvärldens stater är ansvariga för. Framför allt är de principiellt emot krig. Med sina brister och sin önskan om ett bättre liv skiljer sig ryssarna föga från de ännu inte koloniala folken i Frankrike och England, och de har mer gemensamt med USA:s medborgare än vad någon av dem vill erkänna.

Dr. Jeremy Morris är forskare vid Århus universitet i Danmark och studerar arbetsmarknadsrelationer, politisk ekonomi och livet i det forna Sovjetunionen. Han är författare till Everyday Postsocialism, Palgrave, 2016. https://postsocialism.org
Källa: Rosa Luxemburg-Stiftelsen, https://www.rosalux.de/news/id/46103/putin-die-russen-und-der-krieg-in-der-ukraine

Den 13 mars 1979 genomfördes en oblodig revolution på Grenada

Maurice Bishop

Den 13 mars markerar årsdagen av Grenada-revolutionen, då marxist-leninistiska New Jewel Movement under ledning av Maurice Bishop störtade regeringen och gjorde Grenada till den enda kommunistiska staten inom Samväldet.

Bishop sågs av Ronald Reagan som ett hot, eftersom han inte bara var socialist utan också var svart, talade engelska och eventuellt kunde inspirera trettio miljoner svarta amerikaner.

På grund av den grenadiska regeringens sociala program och närheten till Kubas och Nicaraguas befrielserörelser insåg den amerikanska regeringen potentialen i en engelskspråkig svart revolution i Amerika.

Kuppen mot Bishop och hans senare avrättning gav USA en ursäkt för att invadera landet den 25 oktober 1983, vilket avslutade det fyraåriga socialistiska experimentet på den lilla karibiska ön.

Maurice Bishop organiserade en oblodig kupp mot Eric Gairys USA-stödda regim i mars 1979. Bishop, som var känd för sin karisma, sin briljanta kommunikationsförmåga och sin förmåga att få kontakt med folket, ledde Grenadas revolutionära folkregering i en rad politiska åtgärder till förmån för de fattiga massorna.

Hans regering införde gratis offentlig hälsovård, gav människor skolprogram som minskade analfabetismen från 35% till 5% och minskade arbetslösheten från 50% till 14%. Arbetarnas och kvinnornas rättigheter stod i centrum för politiken tillsammans med kampen mot rasism, apartheid och imperialism.

Den 14 oktober 1983 störtades Bishop av Bernard Coard, vilket enligt uppgift utlöste protester som fick 1/3 av Grenadas befolkning att gå ut på gatan. Den 19 oktober torterades Bishop, medlemmar av hans kabinett och några anhängare och avrättades av en exekutionspluton.

“När kommer imperialismen att lära sig? Ja, de kan döda våra kroppar, men de kan aldrig döda andan hos ett folk som kämpar för sin befrielse.”

Godfrey Smith, Jamaica Observer, har skrivit ett utdrag ur sin bok "The Assassination of Maurice Bishop", som berättar om mordet på Grenadas tidigare premiärminister som dog i ett blodigt uppror på den karibiska ön 1983.

«Strax före 13.00 började de anlända till Mount Wheldale. Bilarna satte fart på den branta backen och saktade in vid kontrollstationen innan de vinkades in i det säkra området. De som satt i bilarna steg av och gick uppför den breda, rakt igenom utan räcken, betongtrappan som leder till verandan på premiärministerns residens. Det rymliga huset i kolonialstil med jalusier och ett expansivt rött tak låg inbäddat nära toppen av Mount Wheldale. Det hade en hisnande utsikt över det gamla Fort Rupert och den pittoreska staden St George’s, som ligger i en hästsko runt en majestätisk, turkosblå djupvattenshamn med en flotta av fiskebåtar som guppade och knarrade när vågorna rullade in.

De hade kallats till ett extraordinärt tredagarsmöte med partiets centralkommitté. Att det var extraordinärt och fastställt till tre dagar var inte ett tecken på någon större händelse. Centralkommitténs möten pågick rutinmässigt i flera dagar som ett slags uthållighetsträning för att bygga upp revolutionär uthållighet. En litania av rapporter från vad som verkade vara hundra underkommittéer lades vanligtvis fram och granskades. Det som var ovanligt, och som kunde ha skapat en viss oro, var att alla medlemmar som var utspridda utomlands hade fått instruktioner om att återvända hem för detta möte, oavsett var de befann sig eller vad de gjorde.

George Louison, jordbruksministern, skyndade sig tillbaka från Tyska demokratiska republiken. Överstelöjtnant Joseph Layne avbröt sina studier vid Vistrel militärakademi i Ryssland, där han hade varit de senaste tre månaderna, bara fyra veckor innan han hade avslutat dem. Han återvände via Kuba och övernattade hos sin gode vän Leon Cornwall, Grenadas ambassadör på Kuba, som också var medlem av centralkommittén. De stannade uppe och pratade långt in på natten och reste till Grenada dagen därpå. Ingen av dem skulle någonsin återvända för att slutföra sitt uppdrag.

De 13 ledamöterna i kommittén samlades på den vidsträckta verandan och pratade med varandra i väntan på att mötet skulle börja. De flesta hade Makarov-pistoler med sig. Det var inget ovanligt med det – detta var det revolutionära Grenada; det militariserade Grenada. Många människor gick omkring med vapen. Partiaktivister från varje församling på ön argumenterade seriöst för en “liten pjäs” som säkerhet mot kontrarevolutionärer, eller “kontrare” som de kallades.

Diktatorn Eric Gairy, en mer charmig Idi Amin i Karibien, hade störtats, men den nya revolutionära folkregeringen (PRG) var försiktig med att han skulle försöka återta ön. Under de första veckorna efter kuppen visade sig de många rapporterade iakttagelserna av kontringar och legosoldater som invaderade till sjöss bara vara spöken, inbillade av en panikslagen befolkning som var rädd för Gairys hämndlystna återkomst. Hela ön var i högsta beredskap.

Under den tidiga perioden gick Grenadierna med huvudet högt och bröstet utåt, stolta som fan över sin revolution. Deras lilla prick av en ö diskuterades i huvudstäderna i världens mäktigaste länder.

Tonåringar värvade sig entusiastiskt till folkmilisen, förförda av lockelsen att hantera vapen och försvara den ärofyllda revolutionen. Till och med från de välbärgade familjerna i förnäma stadsdelar som L’ance aux Epines kom de för att få den grova och färdiga utbildningen. “Folket är milisen, milisen är folket” stod det på stora reklamskyltar. Äldre människor som anslöt sig kunde förvänta sig att få två timmars drillning av tonåriga soldater, transporteras mitt i natten i en sovjetisk lastbil, lämnas i ett sockerrörsfält långt från huvudvägen och få instruktioner om att hitta tillbaka. Det var så det gick till närmast efter “revo”. Människor i alla åldrar och klasser blandade sig och samarbetade, glada över att få möjlighet att delta i byggandet av ett nytt Grenada. Revolutionära calypsosånger intonerade “Från underutveckling och förtryck till befrielse och utbildning; nu när vi är fria måste vi bekämpa analfabetismen”.

Men fyra år senare började de ljusa dagarna att blekna och en del missnöje, likt bittert ogräs, började gro i små grupper runt om på ön. Det sades att folk började bli desillusionerade. Milisens tillväxt hade minskat. Partimedlemmarnas entusiasm hade minskat. En del höll på att fysiskt kollapsa under revolutionens tunga krav. I partiets övre skikt betecknades situationen som en kris. Detta extraordinära möte, som är planerat till den 14-16 september 1983, sammankallades särskilt för att ta itu med denna situation.

Två av centralkommitténs 15 medlemmar var inte närvarande. Ian St Bernard, polischefen, var sjuk och general Hudson Austin, befälhavare för Folkets revolutionära armé (PRA), var på väg från Pyongyang där han hade representerat PRG vid firandet av Nordkoreas 35-årsjubileum. Han hade ändrat sin resväg för att hitta den snabbaste vägen hem men skulle ändå inte hinna tillbaka förrän den sista dagen av mötet. Det fanns ingen bland dem vars revolutionära meriter kunde ifrågasättas. De flesta hade riskerat sina liv vid planeringen och genomförandet av den lysande kupp som störtade diktatorn. Var och en av dem hade med hjärta och själ engagerat sig för att revolutionen skulle lyckas.

Bara cirka 50 meter från verandan där de samlades låg vice premiärminister Winston Bernard Coards hem. Han, hans fru Phyllis och deras tre små barn bodde i ett hus som låg på samma område som premiärministerns. Coards veranda gav en fri utsikt över dem som anlände till och lämnade premiärministerns bostad.

Inte långt efter den stora marsrevolutionens triumf hade premiärministern flyttat in i Mount Wheldales lokaler. Hans ställföreträdare hade följt efter och ockuperat det intilliggande huset. Domarna i West Indies Associated States Supreme Court, som då hade sitt säte i Grenada, hade övergivit bostäderna och flyttat till Saint Lucia efter det att PRG upphävt konstitutionen.

Det var på uppmaning av de kubanska säkerhetsrådgivarna som premiärministern hade flyttat från sitt hem på Parade i St Paul’s till Mount Wheldale. Kubanerna hade blivit förskräckta över sårbarheten i hans hem som låg helt öppet och tillgängligt. En sådan hög säkerhetsrisk för landets ledare kunde inte tolereras, hade de strängt rekommenderat. Premiärministern skulle gärna ha stannat kvar bland folket i St Paul’s, men han hade inte råd att vara dum, inte medan Gairy fortfarande aktivt sökte stöd för att återfå makten. Alltför mycket stod på spel. Den höga och hälsosamma atmosfären, högt uppe på kullen långt bort från massornas blickar, stod i alla fall i proportion till deras enorma ansvar. Det var ingen överdrift att säga att revolutionens överlevnad berodde på att premiärministern och hans ställföreträdare höll sig vid liv, och Mount Wheldale var en av de säkraste platserna i St George’s. Det var där alla möten i centralkommittén (CC) och den politiska byrån (PB) hölls.

Att bo nära varandra hade varit bekvämt för öns två mäktigaste män som samarbetade nära och rådgjorde med varandra dygnet runt. Så hade det åtminstone varit under revolutionens tre första år. I nästan ett år hade relationerna varit ansträngda, ända sedan Coard avgick från centralkommittén och den politiska byrån i oktober 1982.

Misstron var nu så djup att premiärministerns betrodda säkerhetsofficer, Cletus St Paul, sade att han hade satt upp en barriär av galvaniserad zink ovanpå staketet för att hindra Coards insyn i premiärministerns hus.

Coard var kvar i kabinettet som vice premiärminister och finansminister men hade avsagt sig alla partiposter och avlägsnat sig från partiarbetet. Han skulle därför inte delta i mötet i grannhuset. Endast kommitténs och presidiets medlemmar kände till hans avgång. Partiet var så hemlighetsfullt att kabinettsministrar som inte var partimedlemmar inte visste något om det. Endast en handfull personer kände till de ansträngda relationerna.

Premiärministern promenerade nonchalant in i arbetsrummet från matsalen och signalerade att mötet skulle börja. Iklädd sin karaktäristiska skjortjacka, hans klocka, en gåva från Muammar Gaddafi, bars som vanligt med urtavlan på insidan av handleden, skrattade han och skämtade med kamraterna innan han tog plats i den södra änden av det långa, sex meter långa konferensbordet. De andra trillade in från verandan genom en dörr som öppnade sig in i arbetsrummet.

Han kallade mötet till ordningen och delade ut en dagordning med sju punkter som innehöll en enormt omfattande bilaga med 16 rapporter. Ännu ett maratonmöte stod för dörren.

Överstelöjtnant Liam “Owusu” James kastade en blick på dagordningen och tittade sedan rakt på premiärministern och sade utan omsvep: “Kamrat Bishop, denna dagordning saknar fokus. James var chef för underrättelse- och kontraspionageverksamheten vid inrikesministeriet. Innan Maurice Bishop kunde reagera på det djärva och bestämt avvisandet av hans dagordning, lade John “Chalkie” Ventour snabbt fram ett motförslag med en dagordning i tre punkter:

 1. Analys av partiets och revolutionens tillstånd;
 2. analys av KK:s största problem, och
 3. vägen framåt.

Ventour innehade den viktiga posten som generalsekreterare för Trade Union Council, paraplyorganet för landets arbetarrörelse.

Överste Layne ställde sig omedelbart bakom Ventours föreslagna dagordning. Layne var arméns andreman men hade de facto kontroll eftersom general Austin, befälhavaren, också var minister för byggnadsfrågor och offentliga nyttigheter och var fullt engagerad i revolutionens paradprojekt, den snart färdigställda nya internationella flygplatsen i Point Salines. Med snabba, staccatoartade ingripanden hade James, Ventour och Layne skickligt kapat dagordningen.

En sådan trotsig handling mot socialistiska ledare som Deng Xiaoping, Kim Il-Sung, Fidel Castro eller Leonid Brezjnev skulle ha varit otänkbar. Men ledaren för världens enda engelsktalande revolutionära stat var annorlunda. Hans kamrater visste att han var lättsam och undvek konfrontationer. Han föredrog att skapa samförstånd och söka anpassning snarare än att tvinga fram sin vilja. Han försökte undvika den inbillning av personlig överlägsenhet och ofelbarhet som drabbade så många andra ledare.

Om det fanns en enda avvikande röst försökte han övertyga den avvikande. Vice finans- och turistminister Lyden Ramdhanny såg detta som en brist. Han sade att Bishop var alltför tillmötesgående som ledare; han ville inte förolämpa människor och därför komprometterades ofta hans egna övertygelser och ståndpunkter. Lyden var en välbärgad affärsman och ordförande för Grenadas handelskammare när han för första gången träffade Maurice, som hade sökt upp honom på handelskammarens kontor på Melville Street för att lägga fram New Jewel Movement’s (NJM) argument mot att Grenada skulle bli självständigt under premiärminister Eric Gairy. Lyden hade imponerats av hans vältalighet och visioner för Grenada och började i tysthet finansiera NJM.

Det var inte alla som hade denna uppfattning om premiärministern. Vissa som arbetade mycket nära honom ansåg att han på vägen dit hade blivit alltmer autokratisk, likt en latinamerikansk caudillo, vilket stod i konflikt med principen om demokratisk centralism som styrde partiets beslutsfattande.

Jag har inga problem med att ändra dagordningen, svarade Bishop tillmötesgående, jag är bara orolig för tidsgränsen för analysen.

CC bör ta all den tid som krävs för att göra analysen, svarade Layne kortfattat, när den är uttömd kan vi gå vidare.

Vid 25 års ålder, lång och imponerande, var Layne extremt ung för att vara överste och operativ chef för armén. Men det var ett ungt parti. Hälften av kommitténs medlemmar var fortfarande i sina kallsinniga tjugoårsåldrar. Bishop själv var bara 39 år. Layne hade varit en av de revolutionärer som ledde attacken före gryningen mot True Blue-arméns kaserner den 13 mars 1979, vilket gjorde slut på Gairys styre. Han hade sedan dess utmärkt sig genom sin intelligens, disciplin och sitt engagemang och var mycket respekterad och omtyckt av de soldater som såg honom som ledare. Maurice var överbefälhavare, men det var Layne som hade det största inflytandet inom armén.

Premiärministern hade aldrig tidigare utmanats så öppet och aggressivt. Kamrater som var 15 år yngre än han behandlade honom som en skolpojke. Han blev överrumplad och sa ingenting när kommittén fortsatte att anta Ventours dagordning utan ändringar.

Layne började med punkt ett och målade upp en mycket skrämmande bild. För att vara en man som hade befunnit sig på en militärhögskola i Ryssland tusentals mil bort under de senaste tre månaderna hade han verkligen hållit sig uppdaterad om vad som hände i Grenada. Antingen det eller så hade någon förberett honom när han återvände några dagar tidigare. Hur som helst talade han med den allvarlighet som anstår hans militära rang. Revolutionen står inför sitt största hot, började han. Folket är nedstämda och missnöjda. Partiet är sönder, massorganisationerna kollapsar, ledarstilen är direktivbaserad, folk säger att demokratin är död i partiet och att besluten är alltför spontana. Han förklarade mycket utförligt och utan avbrott och satte tonen genom att måla upp en bild av en revolution på gränsen till kollaps och en kommitté på väg mot “högeropportunism”.

Högeropportunism – detta ord hade i ett revolutionärt tillstånd en omisskännlig innebörd som man inte kunde missa. Att bli stämplad som högeropportunist var nästan lika illa som att bli kallad förrädare. Högeropportunister satte individualism framför kollektivets intresse och eftersträvade själviska, borgerliga värderingar. Detta stod i motsats till revolutionen. Om centralkommittén – det högsta organet för ett aspirerande marxist-leninistiskt parti som New Jewel Movement – befann sig på högeropportunismens väg var det verkligen ett alarmerande avslöjande.

Bishop lyssnade och tog långa drag av sina 555-cigaretter. Det fanns inget spår av hans oemotståndliga jovialitet. Han visste att det obevekliga trycket från USA, de ökade militära manövrerna och det egna interna trycket att åstadkomma mer hade krävt ett högt pris och lett till utbrändhet på alla nivåer. Många partimedlemmar hade insjuknat i högt blodtryck, migrän, frekventa förkylningar, astma och bihåleproblem. Partiets svar på detta var “mer studier”, “större disciplin” och “bättre organisation”. Samtidigt hade ingenting gjorts för att utöka medlemsbasen för att dela på arbetsbördan. Det hade varit ett misstag att behålla ett mycket litet parti och ändå förvänta sig att medlemmarna på något sätt skulle klara av den exponentiella ökningen av arbetsuppgifter. Men ingen enskild person kunde hållas ansvarig för detta.

En efter en upprepade kamrater Laynes apokalyptiska vision om partiets förestående undergång. Klagomålen kom ner som ett lerigt jordskred efter dagar av skyfall. Det sades att viktiga anhängare höll på att avlägsna sig, att massorna hade gått bakåt ideologiskt, att milisen var obefintlig, att kamraterna var överarbetade och blev sjuka, att moralen i armén var låg, att medlemmarna var för blygsamma när det gällde att kritisera partiets högre organ, att det fanns en tendens att trycka ner saker i halsen på kamraterna, att revolutionen hade förlorat sin förmåga att “bemöta” kontrarevolutionärer och att den skulle kunna vändas om redan inom ett år. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det var bara Unison Whiteman och George Louison som inte anslöt sig till den rungande domedagskören. Louison var knappt 32 år, utbildad lärare och ivrig jordbrukare, respekterad för sin förmåga att mobilisera människor. Han anklagade sina kamrater för att skapa panik på grund av det sätt på vilket de framförde sina synpunkter. Whiteman var utrikesminister och var med sina 42 år den äldsta personen i rummet. Han var en tyst, mild och tillbakadragen man. Utan att bestrida att klagomålen var sanna, varnade han på sitt vanliga mjuka sätt för att en del av misslyckandena berodde på överarbete och att man satte upp orealistiska mål. Alla visste att detta var sant.

Mönstret för de två första mötesdagarna var timmar av långa, upprepade utspel om hur dåligt partiet presterade och om “revo”:s nära förestående undergång. Leninistisk jargong hängde i luften, tjock och kvävande, som röken som krökte upp från Bishops cigarettkedja.

De var brinnande, uppriktiga ideologer i en hejdlös rusning för att uppnå ideologisk renhet enligt läroboken och anpassa människor till teorin. År senare, många år senare, skulle Cornwall, som vid det laget hade avsagt sig ateismen för metodismen, säga att det är omöjligt att verkligen förstå vad som hände då utan att inse att de var som fanatiker som var berusade av leninismens religion.

Bishop, som nu var spänd, kämpade för att behålla sitt lugn. Som ordförande i centralkommittén var det vanligt att han sammanfattade samförståndet i slutet av ett sammanträde.

Jag slås, sade han, av den uppenbara förberedelse som har gått till varje kamrats kommentarer.

Det var svårt att avgöra om han med “uppenbar förberedelse” menade att deras djupa analys verkligen imponerade på honom eller om han misstänkte att de hade gjort upp bakom hans rygg.

Vissa slutsatser är förhastade, fortsatte han, men jag delar den allmänna oron.

Han ifrågasatte inte grunden för deras alarmerande bedömning av den politiska och ekonomiska situationen när han faktiskt kunde ha gjort det. Världsbanken och IMF hade i juli gett Grenada ett gott betyg och hade undertecknat nya finansiella avtal med PRG.

Den internationella flygplatsen i Point Salines var på väg att invigas om några månader, vilket skulle sammanfalla med femårsdagen av revolutionen. Dess färdigställande skulle göra slut på den likviditetsbrist som ett antal ministerier drabbats av på grund av den stora belastning på de offentliga finanserna som byggnationen inneburit. En ny internationell flygplats som kan ta emot jetplan skulle innebära en ökning av antalet ankommande turister och utökade exportmöjligheter, vilket skulle leda till ökad hårdvaluta. Detta skulle leda till politisk popularitet för NJM och befästa dess styre. Det fanns därför goda skäl att vara optimistisk. Bishop accepterade dock passivt diagnosen att revolutionen befann sig i en “djup kris” och att centralkommittén (CC) – som han var ordförande för – var ansvarig.

När han avslutade dagens överläggningar sade han att det individuella och kollektiva ledarskapet behövde förbättras, att meningsfulla kommunikationskanaler mellan ledningen och medlemmarna måste utvecklas och att marxismen-leninismen måste tillämpas mer kraftfullt för att vägleda det framtida partiarbetet.

Med tanke på hur allvarlig kritiken var och det faktum att den hade framförts tidigare vid ett krismöte den 26 augusti 1983, om än inte med samma aggressivitet, var Maurices sammanfattning svagt. Vid mötet den 26 augusti sade Selwyn “Sello” Strachan att det fanns ett tyst uppror mot partiets högre organ som krävde en kritisk granskning av CK, särskilt eftersom CK inte hade kritiserat sig själv vid mötet i juli.

Unison Whiteman hade sagt att saker och ting pekade på att förtroendet för CC hade brutits samman. En annan medlem talade om splittringen mellan partiet och massorna. Maurice hade hållit med James om att partiet stod inför hotet om upplösning. De beslöt att ett nytt CK-möte skulle hållas för att se över den allvarliga situationen om två och en halv vecka. Detta möte var därför avsett att finna verkliga lösningar på dessa frågor. Bishops rekommendationer lät i det sammanhanget som plattityder.

Maurice anlände till University of London i december 1963. Han blev aktivt engagerad i West Indian Students’ Union, Standing Conference of West Indian Organisations och var ordförande för Student’s Association of Holborn College.

Som universitetsstudenter följde de de antikoloniala rörelsernas öden, den västindiska federationens nedslående upplösning och den spännande pånyttfödelsen av nya oberoende afrikanska och karibiska stater ur kolonialismens aska. De diskuterade Nkrumahs, Franz Fanons, Malcolm X:s, Fidel Castros och Che Guevaras skrifter. Julius Nyereres Ujamaa: Essays on Socialism och Arushadeklarationen från 1967 imponerade särskilt på Maurice.

Hans erfarenheter i England hjälpte honom att fokusera på rasism och att få en bättre känsla för arbetarklassens problem. Han deltog i evenemang som den brittiska West Indian Standing Conference och Campaign Against Racial Discrimination. Han ansåg att Storbritanniens dämpade reaktion på den vita minoritetens ensidiga självständighetsförklaring i Rhodesia – i motsats till dess snabba utplacering av en invasionsstyrka för att undertrycka Anguillas utropade självständighet 1967 – utsatte honom för den brittiska imperialismens hyckleri. Han betraktade Fidel och Che som internationella hjältar.

Black Power-rörelsens kulturella explosion i USA fick honom att tänka kritiskt på sin roll som svart man i en vitdominerad värld. Det spelar ingen roll att han i Västindien skulle ha betraktats som en privilegierad, ljushyad medlem av medelklassen. Han läste Walter Rodneys bok The Groundings with my Brothers, som påverkade hans tänkande, synsätt och stil. Han lät skägget växa, slutade gå i kyrkan och övergav västerländska kostymer. Rupert köpte flera kostymer till sin son under en av sina resor till London, men Maurice bar aldrig någon av dem. Hans farbror, Allan La Grenade, sade att han inte så mycket var en politiker som en troende i frågor: antikolonialism och svart nationalism på 60-talet och anti-Gairyism och socialism på 70-talet.

Bernard var på Brandeis när Stokely Carmichael och H Rap Brown satte Amerika i brand med sin brinnande oratorik. Som huvudlärare för Brandeis sommarprogram, “Upward Bound”, för ungdomar från ghettot, bjöd Bernard in Stokely för att tala till ungdomarna. Den progressiva vita professorn som ansvarade för programmet blev förskräckt men ställde inte in evenemanget.

Bernard lyssnade på intervjuer med Malcolm X och Martin Luther King på radion. King och Bernards äldre bror hade båda gått på Boston University och var vänner. Han blev exponerad för medborgarrättsrörelsens icke-våldsstrategi. Julius Nyerere och den kubanska revolutionen var också viktiga influenser. Det fastnade hos honom när han hörde Fidel, under krisen mellan Angola och Sydafrika, beskriva Kuba som det latinska Afrika.

Maurice och Bernard återknöt kortvarigt kontakten när Bernard anlände till England i september 1966 för att avlägga en magisterexamen vid Sussex. Efter att ha slutfört den började han arbeta heltid samtidigt som han disputerade i utvecklingsekonomi vid Sussex. Under tre och ett halvt år, mellan sommaren 1967 och december 1970, drev han kvällsklubbar för barn från sju skolor för “utbildningsmässigt undernormala” (ESN) och undervisade sedan på heltid vid två andra ESN-skolor. Detta gav honom förstahandserfarenhet av vad som hände i dessa skolor och i utbildningssystemet. Han blev upprörd när han upptäckte att ESN-skolorna användes som en bekväm dumpningsplats för svarta barn som han ansåg var allt annat än utbildningsmässigt subnormala. Han blev inbjuden att presentera en artikel om sina upptäckter vid en konferens med västindiska litterära tungviktare som Samuel Selvon och Andrew Salkey. Den mottogs så väl att han uppmanades att skriva en bok. Den bok som skrevs sommaren 1970, How the West Indian Child is Made Educationally Sub-Normal in the British School System, skapade stor publicitet och utlöste chockvågor inom det brittiska utbildningsväsendet.

Bernard blev övertygad om att hans telefon avlyssnades under cirka sex månader efter det att hans bok hade publicerats och att han och hans fru följdes. Polisen trakasserade hans unga brorson som var på besök.

Så småningom gick boken från att fördömas till rekommenderad läsning. McKies pojke från den lilla kolonin hade rest till metropolens hjärta och gett det brittiska utbildningsetablissemanget en smäll i ansiktet.

När centralkommittén återigen samlades på fredagsmorgonen inledde James, som han hade gjort de föregående dagarna, diskussionerna.

Vad som verkligen krävs är ett kallblodigt, objektivt och vetenskapligt förhållningssätt till situationen, konstaterade han. Det mest grundläggande problemet är kvaliteten på Cde Bishops ledarskap. Han kan inspirera, vinna internationell respekt för revolutionen och har den karisma som krävs för att bygga upp förtroendet hos folket i och utanför Grenada. Men dessa styrkor är inte tillräckliga. De egenskaper han saknar är just de som behövs för att driva revolutionen framåt.

Vad som behövs, fortsatte han, är en leninistisk nivå av organisation och disciplin, ett stort djup i ideologisk klarhet och briljans i strategi och taktik. Detta är de nödvändiga egenskaperna för ett marxist-leninistiskt ledarskap som saknas hos Cde-ledaren för närvarande, konstaterade han utan omsvep.

Maurice var förbluffad. Han såg hur kamrat efter kamrat, likt Caesars konspirerande senatorer, kastade dolkar av kritik mot hans ledarskap.

Layne, som det verkade vara mönstret, följde direkt efter James och vittnade om Bishops brist på kvaliteter. En annan kamrat, Tan Bartholomew, betonade hans tendens till vacklan. Kamau McBarnette, partiets propagandist, tillade att han var lös, oorganiserad och ofokuserad. Phyllis Coard anklagade honom för att vara oorganiserad och undvika ansvar för kritiska arbetsområden. Kamrater, påpekade hon, hade tidigare varit för rädda för att säga ifrån på grund av Cde-ledarens fientlighet mot kritik, men nu måste de svåra besluten fattas. Phyllis, den enda kvinnliga medlemmen i centralkommittén, var den erkända och oöverträffade förkämpen för kvinnors jämställdhet i PRG.

Maurice hade ingen aning om att denna typ av personliga angrepp skulle komma. Ingen förvarning hade getts av respekt för hans ställning som premiärminister och ledare för revolutionen. Han hade goda relationer med alla runt bordet. Ingen hade ens antytt denna typ av akut missnöje med hans ledarskap vid mötet den 26 augusti. Varifrån kom detta? Var han vittne till en spontan reaktion från uppriktiga kamrater som var trötta på hans ledarstil eller var det ett inövat manus med James i huvudrollen, Layne och Ventour som birollsskådespelare, Phyllis Coard som huvudrollsinnehavare och Bernard Coard som regissör utanför scenen? Coard skulle otroligt nog insistera på att han först i efterhand fick höra talas om mötet och att han och Phyllis hade en strikt regel om att arbete aldrig fick diskuteras hemma.

Konspiration eller inte, det verkade finnas ett visst berättigande i deras kritik eftersom både George Louison och Unison Whiteman, som var trogna bundsförvanter till Maurice, instämde i kritiken, om än i mycket mer moderata ordalag. George sade uppriktigt: det främsta problemet är kvaliteten på kamrat Bishops ledarskap; han tappar fokus och ägnar för mycket tid åt detaljer och CC har inte kunnat hjälpa honom att utveckla sina styrkor. Vi måste hitta sätt att göra det. Han insåg ännu inte att “metoderna och medlen” för att utveckla kamratledarens styrkor kanske redan hade utarbetats. Genom att instämma i deras kritik bidrog han omedvetet till att lägga grunden för det som skulle komma.»

The Assassination of Maurice Bishop ©2020 Godfrey Smith publiceras av Ian Randle Publishers.
Källa Jamaica Observer 20 sep. - 19. okt 2020
Del 1/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-excerpt-1-of-4_203545
Del 2/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-excerpt-2-of-4_204048
Del 3/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-excerpt-3-of-4-_204542
Del 4/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-final-excerpt-of-4-_205078
Optimized by Optimole