Expansionen är kapitalismens hjärtslag

Kapitalismen kan inte existera utan expansionen. Nolltillväxt är vägen till en hållbar framtid.

Expansionen är kapitalismens hjärtslag: Kapitalismen kan inte existera utan expansionen. Nolltillväxt är vägen till en hållbar framtid,” anser Hampus Cronander, som citerar både Olof Palme och Vladimir Lenin.

Olof Palme sade att vi måste våga satsa på nolltillväxt och Vladimir Lenin sade att imperialismen är kapitalismens högsta stadium. Lenins ord är en varning för vad som oundvikligen kommer att inträffa, om kapitalismen tillåts vara norm för samhället, medan Palmes ord beskriver nödvändigheten av att avnormalisera kapitalismen för att stoppa imperialismen med alla dess implikationer.

Imperialismen yttrar sig först i företag som nått gränsen för organisk tillväxt. När marknadens behov av produkten är mättat måste företaget hitta nya sätt att fortsätta växa.

Dels tillverkas produkter med avsiktligt begränsad livslängd, för att det ständigt skall finnas ett behov att ersätta uttjänta produkter, och dels försöker företaget att ta marknadsandelar av konkurrenter eller helt enkelt köpa konkurrenterna tills en monopolsituation uppstår.

För att lyckas med detta krävs anrikning av kapital (för marknadsföring eller företagsförvärv). För anrikning av kapital krävs exploatering av arbetskraft och/eller råvaror.

När den nödvändiga exploateringen inte är möjlig i företagets säte, flyttas produktionen till platser där arbetarnas rättigheter och/eller naturskyddet är eftersatta och exploateringsmöjligheten större.

När väl en monopolställning på hemmamarknaden uppnåtts, måste nya marknader erövras. När nationella företagsimperiet tar sig in på andra marknader, kan detta ske antingen organiskt (där behovet av produkten ännu ej är mättat) eller genom förvärv / prisdumpning på en mättad marknad.

I en kapitalistisk värld bestående av nationer, konkurrerar nationalstaterna med varandra i symbios med de företag, som har sina säten i respektive nationalstat. För att skydda sina kapitalister och därmed sin egen överlägsenhet, arbetar nationalstaterna med en uppsättning allt hotfullare diplomatiska verktyg. Dessa inkluderar:

  • Tullar
  • Handelsavtal
  • Frihandelsavtal
  • Finansiella påtryckningar
  • Infiltration och sabotage
  • Militära påtryckningar
  • Militära operationer

När Palme konstaterar att vi måste våga satsa på nolltillväxt, så säger han implicit att resultatet av att stoppa miljöförstöringen, stoppa exploateringen av arbetskraften och stoppa överexploateringen av naturresurserna är nolltillväxt.

Nolltillväxt betyder alltså både avsaknad av oorganisk expansion och avsaknad av ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till att kapitalismens hjärta stannar. Nolltillväxt eliminerar de ekonomiska motiven för imperialismen. Nolltillväxt ökar betydligt förutsättningarna för fred.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Optimized by Optimole

Upptäck mer från cronander.net

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa