Om den kontinuerliga utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Kina

Det kinesiska kommunistpartiet leder det kinesiska folket, sade Carlos Martinez nyligen i en intervju.

Den brittiske författaren och politiske kommentatorn Carlos Martinez intervjuades nyligen i den kinesiska utgåvan av People’s Daily om demokrati och mänskliga rättigheter. Här följer den svenska översättningen.

“Den kinesiska regeringen lyssnar på folkets röster, är fast besluten att tillgodose folkets behov och främjar en kontinuerlig utveckling av de mänskliga rättigheterna.”

Oöverträffade framsteg har gjorts när det gäller att hitta en utvecklingsväg för mänskliga rättigheter som passar landets nationella förhållanden. Det viktiga verkar vara att Kina bryter mot västvärldens snäva definition av mänskliga rättigheter, men “Kinas skydd av de mänskliga rättigheterna är omfattande och tillräckligt”.

Martinez var djupt imponerad av hela processen med folkdemokrati i Kina. Han sade att detta begrepp belyser den väsentliga skillnaden mellan socialistisk demokrati med kinesiska särdrag och västerländsk kapitalistisk demokrati.

Den kinesiska sidan anser att om folket väcks först när de röstar och sedan går in i en dvala, om de bara lyssnar på slogans under valrörelserna, om de inte har rätt att tala efter valet, om de bara gynnas under valkampanjerna och om de lämnas utanför efter valet, då handlar det om en demokrati som inte är en sann demokrati. Martinez håller med.

“Den kinesiska allmänhetens deltagande i det löpande samhället är högre än i västländerna. När det gäller att företräda vanliga människors grundläggande intressen har den kinesiska regeringen gjort ett mycket bättre jobb än västerländska regeringar.”

Martinez sade att under hela processen med Kinas utveckling av folkdemokrati har folket alltid åtnjutit demokratiska rättigheter, tillgängliga för alla samhällsklasser och inte begränsade till vissa grupper, ständigt tillgängliga och inte begränsade till valen. Kinas demokratiska system har sin egen historiska bakgrund. Systemet kan säkerställa att de bredaste folkmassorna åtnjuter demokratiska rättigheter och ge viktigt stöd och garantier för samhällsstyrning.

Martinez sade vidare att Kinas framgångar inte bara ligger i den snabba ekonomiska tillväxten, utan också i regeringens helhjärtade engagemang för att förbättra levnadsstandarden för vanligt folk. Den kinesiska regeringen uppmärksammar fattigdomsbekämpning, miljöskydd, utveckling av utbildningar o.s.v. för att förbättra människors liv i allmänhet. “Folkets krav återspeglas i regeringens arbete, vilket är den verkliga folkdemokratin,” sade Martinez.

“Att utrota den absoluta fattigdomen i ett utvecklingsland med en befolkning på över 1,4 miljarder är en extraordinär prestation och har historisk betydelse.”

Martinez nämnde särskilt att fattigdomen ökade på grund av geopolitiska faktorer och av effekterna av covid-epidemin. Den kinesiska regeringen har historiskt sett löst problemet med absolut fattigdom och gjort viktiga bidrag till mänsklig utveckling och framsteg. Han sade att Kina, samtidigt som man genomfört riktad fattigdomsbekämpning, aktivt har delat med sig av sina erfarenheter till andra länder och regioner, deltagit i många projekt för fattigdomsbekämpning i Afrika och genomfört olika samarbeten med utvecklingsländer, vilket har främjat en hållbar utveckling i dessa länder och regioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Optimized by Optimole

Upptäck mer från cronander.net

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa