CV 2001

Hans Cronander
Trastgatan 16
426 69  VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefon: 031-29 40 74
e-post: hans@cronander.net

Personuppgifter
Civilstånd:Sambo
Barn:1 (Klara, född i maj 1998)
Nationalitet:Svensk
Födelseår:1964
Födelseort:Högsbo/Göteborg
Föräldrar:Anders Cronander, dentaltekniker (egen företagare)
Siv Cronander, vice bankkamrer (Sparbanken)

Personliga egenskaper
Jag...
är ärlig och lyhörd och arbetar gärna i nätverk.
är en innovativ idéspruta och blir ofta uppskattad vid tankestorm.
tycker om att lösa problem med hjälp av såväl erfarenheter, som nytänkande.
har lätt att umgås med människor.
är organiserad utan att för den skull bli regid.
anses vara såväl generalist som specialist.
tycker om att hålla en överblick samtidigt som jag fördjupar mig i en uppgift.

Målsättning
Min målsättning är att...
skapa framåtanda och entusiasm hos mina medarbetare.
ta tillvara mina medarbetares idéer och uppslag.
själv kunna bidra med idéer.
vara korrekt och rättvis.
direkt efter upptäckandet hjälpa till att snabbt lösa konflikter.
aldrig ge avkall på en hög kvalitet.

Karriärsambitioner
Mitt mål är att...
ständigt utvecklas, såväl min yrkesroll som i privatlivet.
växa med företaget.

Yrkesrelaterad kunskap
Databashantering (modellering, normalisering, SQL)
Datavaruhus och OLAP-teknik
Linjär och objektorienterad programmering
Datakommunikation
Capability maturity model
Management and operations support: System development process model
Projektmetodik

Erfarenhet
12 år av arbetslivserfarenhet
Totalt 5 år i ledande befattning

Arbetslivserfarenhet
2000-2001 Akzo Nobel Surface Chemistry, Service Unit Sweden, IT Services, 444 85 STENUNGSUND
Application Management Coordinator (2000-2001)
Upprätta och samordna ägande av och ansvar för programvaror
Teckna servicenivåavtal kring programvaror
Administrera ägande, ansvar, licenser och bruk av programvaror
Utveckla processer för ovanstående
1996-1999 RGS InfoSystem AB, Skeppsbron 5-6, 411 21 GÖTEBORG
Produktansvarig CrossFinder (1998-1999)
Leda och fördela arbetet i ett utvecklarteam
Skriva kravspecifikationer
Genom nya uppslag föra produkten framåt
Senior consultant (1997-1998)
Implementation av felhanteringssystem i Remedy ARS under unix åt Ericsson Telecom.
Datalärare (1996-1997)
Projektmetodik
DOS och Windows (grund, fortsättning och påbyggnad)
TCP/IP
Novell NetWare inför licensiering (CNA)
Windows NT Server inför licensiering (MCP)
Objektorienterad programmering
Microsoft WOSA inför licensiering (MCP)
C/C++
MS Word, MS Excel, MS Access
1995-1996 Datortek Öster, Ambrosiusgatan 2, 415 30 GÖTEBORG
Instruktör (1995-1996)
Undervisning av handledare (personal) och deltagare (elever) i projektmetodik och databashantering.
1994 Sabbatsår
Reste omkring. Bättrade på min tyska genom att läsa tysk skönlitteratur och genom att tala tyska med tyskar.
1990-1993 Ikonika AB, Nya Tingstadsg. 1, 422 44 HISINGS BACKA
Fåmansföretagare
Verkställande direktör med delat personal- och budgetansvar för Ikonika (dataskola, datakonsult och läraruthyrning).
Lärare i egen regi med eget utbildningsmaterial i desktopdatabaser.
Lärare i praktisk användning av alla sorters dataprogram (Lexicon Väst).
Datorisering av recept och receptinterpolation enligt NCS (Colorex Färgklicken AB).
Macroprogrammering i Word-basic (Cincom Systems of Sweden AB).
1988-1990 FA DataBums, Rosenskiöldsg. 9; 412 58 GÖTEBORG
Egen företagare
Administration, bokföring och deklaration.
Datorstödd utvärdering av lackfärgers egenskaper vid normal exponering (Volvo TU).
Lagerprogram (FA Bilmattor).

Eftergymnasial utbildning
 Matematik & datalogi 45p (Göteborgs Universitet)

Övriga meriter
Skyddsombud i verkstadsmiljö (Volvo Personvagnar)
Styrelseledamot (ungdomsförening i Göteborg)
Fullgjord värnplikt
Har erfarenhet av persondatorer sedan 1984, då jag köpte min första PC/XT.

Fritidsaktiviteter
Driver familjeskogsbruk i Närke.
Fotografering, målning och konsthantverk.

Referenser
Akzo NobelMagnus Ward
RGS InfoSystem ABRolf Smith
Datortek ÖsterLars Nylander
Ikonika ABSven Persson

Intressen
 Konst, musik, kultur och arkitektur.

Publikationer
1999CrossFinder, a decision support system.
1998Emulating ARS under Sybase using SQL.
1992Databashantering med Borland Paradox, grund- och fortsättningskurs

Språk
På svenska, som är mitt modersmål, anses jag kunna formulera mig både otvetydigt och vackert.
Engelska talar jag mycket bra (ledigt och flytande), uttalet är dock något "skandinaviskt".
Tyska talar jag bra (jag läser utan problem tysk litteratur och talar någorlunda, men inte helt flytande tyska).

Uppväxt
 Jag är uppvuxen i ett äldre villaområde i västra Göteborg. Min mor var hemma med oss barn tills dess att vi började skolan. Min far drev enmansföretag i källaren under hela min barn- och ungdomstid.


Ballistics Exterior Option Pricing Excel Hans Cronander Valid HTML 4.01 Transitional